null Seppo Häkkinen on ainoa piispa, joka ei taivu kompromissiin samaa sukupuolta olevien parien vihkimisessä, kertoo Kotimaa

Mikkelin piispa Seppo Häkkinen on luterilaisen kirkon piispoista ainoa, joka ei suostu kompromissiin samaa sukupuolta olevien parien vihkimisessä. Kuva on Helsingin kirjamessuilta vuodelta 2015.

Mikkelin piispa Seppo Häkkinen on luterilaisen kirkon piispoista ainoa, joka ei suostu kompromissiin samaa sukupuolta olevien parien vihkimisessä. Kuva on Helsingin kirjamessuilta vuodelta 2015.

Ajankohtaista

Seppo Häkkinen on ainoa piispa, joka ei taivu kompromissiin samaa sukupuolta olevien parien vihkimisessä, kertoo Kotimaa

Liberaaleimmat näkemykset ovat Espoon piispa Kaisamari Hintikalla ja Porvoon piispa Bo-Göran Åstrandilla.

Kotimaa-lehti kysyi luterilaisen kirkon kymmeneltä piispalta, mikä on heidän suhtautumisensa samaa sukupuolta olevien parien kirkolliseen vihkimiseen.

Piispat julkaisivat elokuussa lausunnon, jossa he esittelivät kuusi mallia, joiden mukaan kirkko voisi edetä pattitilanteesta. Piispat totesivat lausunnossa, että eivät päässeet yksimielisyyteen sopivasta mallista. Lausunnossa ei kerrottu, mitä yksittäiset piispat ajattelevat asiasta.

Kotimaan jutussa piispat kertoivat sekä parhaana pitämänsä ratkaisun että sen, minkälaiseen malliin he olisivat valmiita suostumaan kompromissina.

Liberaaleimmalla kannalla ovat Espoon piispa Kaisamari Hintikka ja Porvoon piispa Bo-Görän Åstrand. He kertovat kannattavansa mallia 5, jonka mukaan kirkko muuttaa käsityksensä avioliitosta sukupuolineutraaliksii. Papit voisivat kuitenkin halutessaan vihkiä vain erisukupuolisia.

Helsingin piispa Teemu Laajasalo ja Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala kannattavat mallia 4, jonka mukaan kirkolla on kaksi rinnakkaista avioliittokäsitystä, ”perinteinen” ja sukupuolineutraali. Papit voisivat itse päättää, kumman mukaan toimisivat.

Arkkipiispa Tapio Luoma ja Tampereen piispa Matti Repo kannattavat mallia 3, jonka mukaan kirkon virallinen avioliittokäsitys on jatkossakin se, että että avioliitto on vain miehen ja naisen välinen liitto. Papit voivat kuitenkin halutessaan vihkiä myös samaa sukupuolta olevia pareja.

Mikkelin piispa Seppo Häkkinen, Oulun piispa Jukka Keskitalo ja Lapuan piispa Simo Peura kannattavat mallia 2, jonka mukaan kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä, mutta samaa sukupuolta oleville pareille voidaan järjestää rukoushetki. Tämä on lähimpänä kirkon tämänhetkistä virallista kantaa.

Yksikään piispoista ei kertonut kannattavansa mallia 1, jonka mukaan kirkollinen avioliitto kuuluu vain miehelle ja naiselle, eikä samaa sukupuolta oleville pareille tarjota mitään vaihtoehtoista toimitusta, eikä mallia 6, jonka mukaan kirkon avioliittokäsitys muuttuisi sukupuolineutraaliksi, eikä papeille taattaisi omantunnonvapautta kieltäytyä samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä.

Kuopion piispa Jari Jolkkonen ei suostunut kertomaan Kotimaalle, mitä mallia hän kannattaa. ”Yksittäisten piispojen näkemyksiä tärkeämpää on etsiä yhteistä tietä”, Jolkkonen sanoi.

Yhtä lukuun ottamatta kaikki asiaa kommentoineet piispat olisivat tietyssä tilanteessa valmiit hyväksymään mallin 3, jossa papit saisivat vihkiä myös samaa sukupuolta olevia pareja.

Korkein hallinto-oikeus päättää lähiaikoina, saavatko hiippakuntien tuomiokapitulit rangaista pappeja, jotka ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja. Jos oikeuden päätös on kielteinen, piispat Keskitalo ja Peura ovat valmiita suostumaan mallin 3.

Vain Mikkelin piispa Seppo Häkkinen ei hyväksy kompromissimallia. ”Asiasta käytetyissä puheenvuoroissa on pyydetty tulemaan vastaan ja tekemään kompromisseja. Näin olen toiminut ja suostunut vuosien aikana kompromissiin, jopa omantuntoni rajoja koetellen. Tällainen tie ei voi olla kestävä. Siksi johtopäätökseni on, että ainoa vaihtoehto on malli kaksi, joka sekin on jo kompromissien tulos”, Häkkinen sanoi Kotimaalle.

Oikaisu 7.9.2020 kello 8.38: Jutussa sanottiin aiemmin, että luterilaisella kirkolla on yhdeksän piispaa. Piispoja on kymmenen.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.