null Kirkko lobbaa jo seuraavaa hallitusohjelmaa – teemoina lapsiperheiden köyhyys, turvapaikanhakijoiden oikeudet ja saattohoito

Luterilainen kirkko laati kolmatta kertaa hallitusohjelmatavoitteet eduskuntavaaleihin. Kuvat: Lehtikuva

Luterilainen kirkko laati kolmatta kertaa hallitusohjelmatavoitteet eduskuntavaaleihin. Kuvat: Lehtikuva

Kirkko lobbaa jo seuraavaa hallitusohjelmaa – teemoina lapsiperheiden köyhyys, turvapaikanhakijoiden oikeudet ja saattohoito

Kansliapäällikkö Jukka Keskitalon mukaan kirkon tavoitteista jäi jälkiä sekä nykyisen hallituksen että sen edeltäjän hallitusohjelmiin.

Suomalaisen perusturvan riittämätön taso aiheuttaa köyhyydessä eläville lapsille erityisen vakavia seurauksia. Lapsiperheköyhyyden poistaminen tulisikin nostaa painopisteeksi tulevassa sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa.

Näin linjataan kirkon hallitusohjelmatavoitteissa, jotka tähtäävät vuoden 2019 eduskuntavaaleihin.

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kirkon hallitusohjelmatavoitteet kokouksessaan tiistaina 18.9. Tavoitteisiin sisältyy kaikkiaan seitsemän ehdotusta tulevan hallitusohjelman sisällöksi sekä niiden perustelut.

– Kirkko käy tavoitteita läpi puolueiden johtohenkilöiden kanssa erillisissä tapaamisissa alkusyksyn aikana. Keväällä järjetetään todennäköisesti Kirkon arvoilta, jossa puoluejohtajia haastetaan mukaan keskusteluun, kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo kertoo.

Lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi kirkko lobbaa turvapaikanhakijoiden oikeuksien puolesta sekä puolustaa uskonnonvapauden myönteistä tulkintaa ja monikulttuurisuutta. Tavoiteohjelman mukaan lakeja on tulkittu yksipuolisesti niin, että kristillisen tapakulttuurin esillä pitäminen osana suomalaista kulttuuria on käynyt "monin paikoin" yhä vaikeammaksi.

Kirkko ajaa myös turvallisen ja riittävän saattohoidon kehittämistä, kehitysyhteistyömäärärahojen nostamista sekä indeksikorotusten palauttamista kirkon saamaan valtion korvaukseen, joka kattaa hautausmaiden hoitamisesta aiheutuvia kuluja.

Kirkon tavoitteisiin sisältyy myös strategian laatiminen maan eri osien kehittämiseksi ja kansalaisten yhdenvertaisten palvelujen turvaamiseksi.

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo vihitään Oulun piispaksi marraskuussa. Kuva: Sanna Krook / Kirkon kuvapankki

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo vihitään Oulun piispaksi marraskuussa. Kuva: Sanna Krook / Kirkon kuvapankki

Ilmastonmuutoksen torjuminen jäi pois tavoitteista

Saattohoidon resurssien turvaaminen on uusi teema, joka ei ollut mukana kirkon hallitusohjelmatavoitteissa vuonna 2015. Toinen uusi kärki on ehdotus, jonka mukaan turvapaikkapolitiikkaan viime vuosina tehtyjen muutosten kokonaisvaikutukset selvitetään.

Kirkko ehdottaa nykyisten linjausten muuttamista tarvittaessa niin, että turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja ihmisoikeudet toteutuvat. Tavoiteohjelman mukaan Suomen kiristynyt turvapaikkapolitiikka on johtanut päätöksiin, joilla on ollut vakavia inhimillisiä seurauksia.

– Kuluvan hallituskauden aikana turvapaikkapolitiikan esiin nostaminen on osoittautunut hyvin tarpeelliseksi, Keskitalo sanoo.

Vuonna 2015 ilmastonmuutoksen torjuminen oli mukana kirkon hallitusohjelmatavoitteissa. Tällä viikolla julkistetuissa tavoitteissa ei puhuta hiilineutraalin yhteiskunnan tavoittelemisesta. Keskitalon mukaan ilmastoteema oli mukana vielä valmisteluvaiheessa.

– Nyt katsoimme, että ilmastonmuutos nousee melko varmasti hallitusohjelmassa muutenkin esille ja kirkko tukee oman sanomansa pohjalta näitä tavoitteita. Siksi keskityimme tällä kertaa sellaisiin näkökulmiin, jotka muutoin automaattisesti eivät tule esille.

Kuluvan hallituskauden aikana turvapaikkapolitiikan esiin nostaminen on osoittautunut hyvin tarpeelliseksi.

– Jukka Keskitalo

Sosiaaliturvan uudistaminen nousee tärkeäksi teemaksi

Kirkko laati omat hallitusohjelmatavoitteet myös vuosien 2011 ja 2015 eduskuntavaaleihin. Keskitalon mukaan tavoitteista jäi molemmilla kerroilla jälkiä hallitusohjelmaan.

Vuonna 2011 hallitusohjelmaan saatiin kirjaus kirkon yhteiskunnallisten tehtävien korvaamisen selvittämisestä. Selvitys johti kirkon yhteisövero-osuuden poistamiseen. Sen tilalle tuli valtion maksama korvaus hautausmaiden hoitamisesta ja muista kirkon lakisääteisistä yhteiskunnallisista tehtävistä.

Vuonna 2015 kirkko vaikutti osaltaan siihen, että köyhyysteema nousi hallitusohjelmaan.

– Todennäköisimmin hallitusohjelmiin päätyvät sellaiset teemat, joiden taakse saadaan monia toimijoita tai jotka linkittyvät joka tapauksessa esille nouseviin teemoihin. Ensi hallituskaudella sosiaaliturvan kokonaisuudistus lienee tällainen teema, Keskitalo sanoo.

Jukka Keskitalo toivoo, että eduskuntavaaleihin liittyviä Kirkon arvoiltoja järjestetään kevään 2019 jokaisessa hiippakunnassa. Keskitalo itse vaikuttaa vaalikeväänä Oulussa, sillä hänet vihitään Oulun hiippakunnan piispan virkaan 11. marraskuuta.

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: