null Kivistön kirkko meni Myyrmäen kirkon edelle – Vantaan kirkkovaltuustossa päätettiin 24,5 miljoonan euron investoinneista

Vantaan yhteinen kirkkovaltuusto siirsi Kivistön kirkon peruskorjaukseen rahaa Myyrmäen kirkon kunnostuksesta.

Vantaan yhteinen kirkkovaltuusto siirsi Kivistön kirkon peruskorjaukseen rahaa Myyrmäen kirkon kunnostuksesta.

Ajankohtaista

Kivistön kirkko meni Myyrmäen kirkon edelle – Vantaan kirkkovaltuustossa päätettiin 24,5 miljoonan euron investoinneista

Vantaan kirkkovaltuusto päätti myös Lehtisaaren vuokrista ja lähetysjärjestöjen tukemisesta.

Käsiteltävien asioiden runsaus, vilkas keskustelu ja monet äänestykset venyttivät Vantaan seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston keskiviikkoista kokousta lähes yhteentoista asti illalla.

Kirkkovaltuusto päätti, että Kivistön kirkon peruskorjaus menee Myyrmäen kirkon edelle Vantaan seurakuntien vuosien 2020–2027 investointiohjelmassa. Ohjelmaan tehtiin tätä koskeva muutos vuosille 2020–2021.

Myyrmäen kirkon korjaukseen varatuista rahoista siirretään 0,8 miljoonaa euroa Kivistön kirkon korjaukseen. Tällä summalla Kivistön kirkon rakentaminen saadaan alkuun, kunhan kirkon tontin kaavamuutos saa lainvoiman. Kirkon lähistölle rakennetaan asuintaloja.

Yhteisen kirkkoneuvoston alkuperäisessä esityksessä kirkkojen korjausjärjestys olisi ollut toinen. Kirkkovaltuutettu Tiina Vesa teki muutosesityksen, joka hyväksyttiin äänin 32–17.

Sekä Myyrmäen että Kivistön kirkot kuuluvat Vantaankosken seurakuntaan. Seurakunnan kirkkoherra Hannu Pöntinen on päätöksestä iloinen, sillä se on seurakunnan kannan mukainen. Tyhjillään seisovaa Myyrmäen kirkkoa odottaa arviolta 14 miljoonan euron remontti. Samaan aikaan kasvava Kivistön alue on pitkään odottanut kirkon korjausta.

– Haluamme korjata myös Myyrmäen kirkon. Kun siihen menee joka tapauksessa aikaa, niin katsoimme, että tässä välillä saadaan Kivistön kirkon rakentaminen liikkeelle. Kivistön kirkko on erittäin tarpeellinen, sillä tarvitsemme kasvualueelle kunnon tilat, Pöntinen sanoo.

Ennen kuin Kivistössä päästään korjaustöihin, kirkon kunnostamisen kuluja pitää saada alaspäin kuudesta miljoonasta viiteen. Myös Myyrmäen kirkon suunnitelmia joudutaan vielä tarkentamaan ja rahoitusta miettimään, sillä sen arvioidut kustannukset ovat nousseet kuudesta miljoonasta ainakin 14 miljoonaan euroon.

Holman kurssikeskusta ei korjata

Kaiken kaikkiaan Vantaan seurakuntien investointiohjelmaan palaa rahaa 24,5 miljoonaa euroa vuoteen 2027 mennessä. Kahden seuraavan vuoden aikana Vantaan seurakunnissa on tarkoitus rakentaa Tikkurilan kirkko valmiiksi sekä kehittää Tikkurilan keskustakorttelia, johon tulee muun muassa uusi Bethanian asuinrakennus.

Lisäksi investointiohjelmassa on hautausmaiden parannuksia. Pyhän Annan lastenkirkko seisoo tyhjillään sisäilmaongelmien vuoksi, mutta sen kohtaloon vaikuttaa arvio mahdollisesta suojelun tarpeesta, josta ELY-keskus tekee päätöksen.

Kirkkovaltuusto päätti, että kaikille kirkon lähetysjärjestöille jaetaan avustusta.

Investointiohjelmassa ei ole varattu rahaa Holman kurssikeskuksen korjaamiseen. Holman kurssikeskus on ainoa Vantaan seurakuntien käytössä ollut leirikeskus, jossa on pidetty osa rippileireistä. Seurakuntien rippikoululeirit järjestetään tulevina vuosina muissa leirikeskuksissa, ja leiripaikkojen hankinta toteutetaan yhteishankintana. Holman alueesta halutaan tutkia vaihtoehdot maa-alueen kehittämisestä asuntorakentamiseen.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvio vuodeksi 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022. Toimintakate on yhteensä 21,8 miljoonaa euroa. Toimintakuluja arvioidaan olevan 31,3 miljoonaa euroa ja tuottoja hieman yli yhdeksän miljoonaa euroa. Valtionrahoitusta arvioidaan saatavan 4,3 miljoonaa euroa ja verotuloja 29,1 miljoonaa euroa.

Seurakuntien talouteen vaikuttavat negatiivisesti noin yhden prosentin vuosittainen lasku jäsenmäärässä ja isot rakennushankkeet. Seurakuntien ja yhteisten palveluiden budjetteihin hyväksyttiin kahden prosentin vähennys kuluvaan vuoteen verrattuna.

Lähetysjärjestöistä äänestettiin jälleen

Talousarviossa päätetään rahallisesta tuesta kirkon lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle. Tästä niin sanotusta kansainvälisen vastuun määrärahasta on Vantaalla viime vuosina äänestetty usein. Niin tälläkin kertaa.

Valtuutettu Tiina Vihma-Purovaara esitti, että kansainvälisen vastuun määrärahaa, noin 320 000 euroa, ei jaeta järjestöille, jotka eivät palkkaa naispuolisia pappeja. Esityksen mukaan rahaa jaettaisiin vain Suomen Lähetysseuralle, Pipliaseuralle ja Medialähetysjärjestö Sanansaattajille sekä Kirkon ulkomaanavulle ja Merimieskirkolle. Näin ollen ilman rahoitusta jäisi neljä lähetysjärjestöä.

Lehtisaaren maavuokria koskevat vastaesitykset kaatuivat jokaisessa äänestyksessä luvuin 44–2.

Sari Roman-Lagerspetz teki vastaesityksen, jossa hän esitti, että myös Sanansaattajat jäisi ilman rahoitusta. Tämä esitys hävisi Vihma-Purovaaran esitykselle.

Lopulta kirkkovaltuusto kuitenkin päätti äänin 27-21, että avustusta jaetaan kaikille kirkon lähetysjärjestöille.

Lehtisaaren maanvuokrat nousevat reippaasti vuodenvaihteessa.

Lehtisaaren maanvuokrat nousevat reippaasti vuodenvaihteessa.

Lehtisaaren vuokrat nuijittiin pöytään selvin luvuin

Helsingin Lehtisaaressa on kymmenen taloyhtiötä, joiden tontit Vantaan seurakuntayhtymä omistaa. Lehtisaaren vuokratasosta on neuvoteltu vuosia. Helsingin käräjäoikeus ratkaisi 13.9. asian yhdeksän taloyhtiön osalta siten, että Vantaan seurakunnat voivat esittää vuokraehdot Lehtisaaressa sijaitseville taloyhtiöille. Seitsemän taloyhtiötä kymmenestä on valittanut päätöksestä hovioikeuteen.

Porrastukset vuokrankorotuksiin oltiin aikeissa toteuttaa kolmessa vuodessa vuoden 2020 alusta lukien, mutta nyt yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi korotukset porrastettavaksi viiden vuoden ajalle vastaantulona taloyhtiöille.

Valtuusto äänesti kustakin vuokrasopimuksesta erikseen. Sari Roman-Lagerspetz teki kuhunkin vastaesityksen, jossa hän esitti maavuokrasopimusten pohjaksi lehtisaarelaisilta tulleita sopimusehtoja. Vastaesitykset kaatuivat jokaisessa äänestyksessä luvuin 44–2.

Uudet maavuokrasopimukset astuvat voimaan vuoden 2020 alusta.

Tykistökapteenintie 5:ssä sijaitsevan taloyhtiön, jonka vuokrasopimuksia tarkasteltiin välimiesoikeudessa, kohdalla tilanne on vielä avoinna. Taloyhtiöltä odotetaan vuokrasopimusehtojen hyväksymistä huomiseen mennessä. Muussa tapauksessa välimiesoikeuden päätöksen mukaisesti seurakunnilla on velvollisuus lunastaa taloyhtiön rakennus.

Lehtisaarelaiset ovat pitäneet vuokrankorotuksia kohtuuttomina. Kirkko Vantaalla on toista mieltä. Osapuolten näkemyksistä ja perustelusta voi lukea enemmän Kirkko ja kaupungin aiemmasta jutusta.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.