null Helsingin seurakuntayhtymä selvittää luottokorttikäytäntönsä ”pohjamutia myöten”

Helsingin seurakuntayhtymässä luottokorttia käyttää noin 650 henkilöä.

Helsingin seurakuntayhtymässä luottokorttia käyttää noin 650 henkilöä.

Ajankohtaista

Helsingin seurakuntayhtymä selvittää luottokorttikäytäntönsä ”pohjamutia myöten”

Johtoryhmä pyytää ulkopuolisen selvityksen luottokorttien käytöstä. Päätöksen taustalla ovat uutiset piispa Teemu Laajasalon luottokorttilaskujen epäselvyyksistä.

Helsingin seurakuntayhtymän johtoryhmä kokoontui torstaina iltapäivällä ja keskusteli yhtymän luottokorttien käytöstä. Taustalla olivat uutiset nykyisen Helsingin piispan Teemu Laajasalon luottokorttien käytössä olleista epäselvyyksistä. Laajasalo toimi aiemmin Kallion kirkkoherrana ja virkansa ohella myös yhtymän johtajana.

Johtoryhmä päätti tilata välittömästi ulkopuolisen, riippumattoman asiantuntijan tekemän selvityksen. Selvitys tehdään sisäisen valvontajärjestelmän toimivuudesta sekä talousasioita koskevista menettelytavoista ja hyväksymiskäytännöistä. Luottokorttien käyttö ja korttilaskujen hyväksyntä kuuluvat tähän kokonaisuuteen. Johtoryhmä päätti, että asiat selvitetään ”pohjamutia myöten”.

Kirkko ja kaupunki lähetti jo ennen johtoryhmän kokousta seurakuntayhtymän hallintojohtajalle Jussi Muhoselle ja sisäisen tarkastuksen päällikölle Juha-Pekka Ollilalle tukun kysymyksiä. Ne käsittelivät Laajasalon toimintaa ja yhtymän luottokorttikäytäntöjä.

Muhosen mukaan Laajasalo ei ole kaikilta osin toiminut hyvän hallintotavan, ohjeiden ja asemansa mukaisella tavalla luottokortin käyttämisessä. Ollilan mukaan kyse on siitä, että kuitteja puuttuu ja kuittien selitteet ovat olleet vaillinaisia.

Sisäinen tarkastus kysyi Israelin matkasta

Seurakuntayhtymän sisäinen tarkastus tutki viime syksynä luottokortin käyttöä ja siihen liittyviä valvontavastuita. Tavoitteena oli antaa kehittämissuosituksia ja parantaa sisäistä valvontaa.

– Tarkastuksen kohteena eivät olleet yksittäiset henkilöt eikä luottokorttilaskujen selvitysten asianmukaisuus kenenkään kohdalla. Tällainen laaja tarkastus ei sisältynyt tähän, koska se ei ollut ajankäytöllisesti mahdollista. Lisäksi selvitysten valvontavastuu kuuluu esimiehelle eikä sisäiselle tarkastukselle, selvittää Juha-Pekka Ollila.

Hänen mukaansa sellaista kirkkoherrojen ja johtohenkilöiden luottokorttitapahtumien laajaa läpikäyntiä, johon Laajasalo eilisessä tiedotteessaan viittaa, ei tässä tarkastuksessa tehty.

– Tarkastuksen kuluessa sisäinen tarkastus raportoi suullisesti alustavista havainnoista yhtymän johdolle. Tässä yhteydessä tuli esille Laajasalon luottokorttilaskut ja hänen matkansa Israeliin, Ollila jatkaa.

Koska matkasta ei löytynyt virallista päätöstä, seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki pyysi Laajasalolta selvitystä asiasta. Hän vastasi sähköpostilla ja tästä kävi ilmi, että matkasta on maininta Kallion seurakuntaneuvoston pöytäkirjassa.

– Tämä selvitys riitti sisäiselle tarkastukselle, koska selvitysten yksityiskohtainen läpikäynti oli rajattu tarkastuksen ulkopuolelle.

Ollila vahvistaa piispan antaman tiedon, että häneltä kysyttiin lisäselvitystä vain tästä asiasta.

Entä muut Korhosen esille nostamat laskut, joista puuttui kuitti? Onko näistä pyydetty selvitystä?

– Käytäntömme mukaan, jos kuitti puuttuu, niin siitä pitää tehdä selvitys, josta ostotapahtuman tiedot käyvät ilmi. Laajasalo on toimittanut puuttuviin kuitteihin liittyvät selitykset ostotapahtumista, mutta kaikilta osin ne eivät ole olleet riittävät, sanoo seurakuntayhtymän hallintojohtaja Jussi Muhonen.

Muhosen tehtävänä on ollut tarkistaa 21 kirkkoherran ja myös yhtymän johtajana Kallion kirkkoherran virkansa lisäksi toimineen Laajasalon laskut.

Voiko systeemi, jossa yksi henkilö tarkastaa näin monen henkilön laskut, toimia käytännössä?

– Ei voi toimia ja sen vuoksi ohjeistusta on nyt uudistettu ja täsmennetty, sanoo Ollilla.

Luottokorttia käyttää 650 ihmistä

Juha-Pekka Ollilan mukaan Helsingin seurakuntayhtymässä on noin 650 luottokortin käyttäjää. Korttilaskujen yhteissumma oli viime vuonna vajaa 1,1 miljoonaa euroa. Muhosen mukaan niin aiempien kuin joulukuussa 2017 uusittujen ohjeidenkin mukaan luottokortti on yksiselitteisesti tarkoitettu vain työhön liittyvien kulujen maksamiseen. Kortin käyttö yksityismenoihin on kielletty.

Sisäinen tarkastus havaitsi syksyn 2017 selvityksessään puutteita luottokorttimaksujen käsittelyssä. Puutteita oli muillakin kuin Laajasalolla ja ne johtivat ohjeiden tiukentamiseen.

– Kortin käyttäjä tarkastaa ostotapahtuman, jonka jälkeen se menee esimiehen hyväksyttäväksi. Viime kädessä talouspalveluyksikkö kontrolloi laskujen lainmukaisuutta. Selvittelytilillä oli tarkastushetkellä hyväksymättömiä laskuja vajaat 27 prosenttia kaikista maksuista. Hyväksymättömät laskut johtuvat muun muassa kortin käyttäjän puutteellisista tai hävinneistä laskujen liitteistä ja matkalaskuohjeiden väärästä tulkinnasta.

Laajasalo on toimittanut puuttuviin kuitteihin liittyvät selitykset ostotapahtumista, mutta kaikilta osin ne eivät ole olleet riittävät. – Jussi Muhonen, hallintojohtaja

Laajasalon lisäksi sisäinen tarkastus pyysi selvitystä parilta muulta henkilöltä. Ne saatiin ja selvitykset olivat asiallisia.

Sisäisen tarkastuksen havaitsemat puutteet johtivat uusiin luottokortin käytön ohjeisiin.

– Selvitysten tekeminen ja valvonta on ollut aiemmin puutteellista. Uudistetuissa ohjeissa olemme korostaneet luottokorttien käyttöperiaatteita, velvollisuuksia, vastuuta ja valvontaa, Muhonen sanoo.

Miten sisäinen tarkastus seuraa asioita jatkossa?

– Viime vuoden tarkastus ei sisältynyt vuoden 2017 tarkastussuunnitelmaan. Se tehtiin vuosisuunnitelman ulkopuolelta, koska sisäinen tarkastus oli saanut tietoonsa, että luottokorttien käytössä esiintyi epäkohtia. Yksittäisiä henkilöitä tutkittiin pistokoeluonteisesti. Tarkastuksessa pyrittiin keskittymään yhtymän kannalta olennaisten asioiden selvittämiseen ja kehittämisehdotusten tekemiseen. Seuraamme, miten hyvin ohjeita noudatetaan, teemme tänä vuonna yleisen seurantatarkastuksen ja tarvittaessa tarkastamme yksittäisiä henkilöitä, Ollila kertoo.

Yksityishenkilö teki rikosilmoituksen

Piispa Teemu Laajasalon talousepäselvyyksistä on Demokraatin mukaan tehty tutkintapyyntö poliisille. Tutkintapyynnön teki yksittäinen kansalainen.

Tutkintapyyntö on arvioitavana Helsingin poliisissa. Poliisin viestintäjohtaja Juha Hakola kommentoi Demokraatille, että ”on perinteinen juttu, jos ja kun julkisuuteen nousee tällainen asia, joka aiheuttaa mielenkiintoa, yleensä poliisi saa kahdesta viiteen rikosilmoitusta."

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.