null Nyt puhuvat papit: Kyse ei ole meistä, vaan sateenkaaripareista ja heidän oikeuksistaan

Ajankohtaista

Nyt puhuvat papit: Kyse ei ole meistä, vaan sateenkaaripareista ja heidän oikeuksistaan

Sadinmaa-päätöksestä alkanut tuomiokapitulikierros ei huolestuta sateenkaarivihkimisiin lupautuneita pappeja.

– Tiedostan sen, että olen toiminut piispan antamaa ohjetta vastaan. Jos tuomiokapituli katsoo, että vihkimisestä on annettava jokin rangaistus, kannan vastuuni asiasta sen osalta, Seinäjoen seurakunnan pastori Henna Salo sanoo.

Salo vihki kesällä samaa sukupuolta olevan pariskunnan. Maistraatti välitti tiedon vihkimisestä pariskunnan omalle seurakunnalle, jonka kirkkoherra ilmoitti asiasta Lapuan tuomiokapituliin. Kapituli käsittelee asiaa istunnossaan ensi viikolla.

Salo on saanut seurakuntalaisilta lähes yksinomaan myönteistä palautetta sen jälkeen, kun kapituli julkisti asian. Kiitoksia ja halauksia on riittänyt, moitteita on tullut vain muutamalta ihmiseltä.

Salon omassa työyhteisössä sateenkaarivihkiminen ei ole aiheuttanut ongelmia. Osa työtovereista ajattelee asiasta eri tavalla, mutta hekin ovat toivottaneet hänelle onnea ja tsemppiä.

– En ole huolissani omasta tilanteestani, tulee mitä tulee. Tässä ei ole tärkeimpänä pointtina se, mitä meille papeille tapahtuu, vaan se, että sateenkaari-ihmiset saisivat yhtäläiset oikeudet. Heitä on syrjitty kirkossa paljon, Salo sanoo.

Sadinmaa-päätös aloitti kapitulikierroksen

Keskiviikkona 13.9. Helsingin tuomiokapituli päätti antaa samaa sukupuolta olevia pareja vihkineelle pastori Kai Sadinmaalle ”vakavan moitteen”. Kyseessä ei ole oikeudellinen rangaistus, vaan tuomiokapitulin vapaamuotoinen kannanotto.

Sadinmaa-päätös aloitti sateenkaarivihkimisiä käsittelevien kapitulipäätösten kierroksen.

Helsingin tuomiokapitulin käsittelyä odottaa tällä hetkellä yksi vihkiminen sekä yksi samaa sukupuolta olevan parin siunaamistilaisuus, jossa oli läsnä myös piispa Irja Askola. Espoon kapitulissa käsittelyyn on tulossa tapaus, jossa pappi on itse ilmoittanut piispa Tapio Luomalle siunanneensa samaa sukupuolta olevan parin.

Kieltäydyn olemasta kapinapappi tai se, joka hajottaa kirkkoa.

– Rovasti Leena Huovinen

Kotimaa24:n keräämien tietojen mukaan neljän hiippakunnan tuomiokapituleissa on vireillä yhteensä viisi selvitystä papeista, jotka ovat vihkineet tai siunanneet samaa sukupuolta olevan parin. On arvioitu, että evankelis-luterilaisen kirkon papit ovat vihkineet ja siunanneet yli 50 samaa sukupuolta olevaa paria uuden avioliittolain tultua voimaan.

Soittokierros samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä kannattaville tai heitä vihkineille papeille osoittaa, että pappien ajatukset ovat enemmän vihittävissä pareissa kuin tulevissa kapitulien päätöksissä.

– Nyt kun tämä prosessi on käyty, voimme kiinnittää huomion pääasiaan eli niihin ihmisiin, jotka haluavat päästä naimisiin ja pyytää liitolleen Jumalan siunausta, helsinkiläinen pastori Jussi Murtovuori sanoo.

Diakonia-ammattikorkeakoulun koulutuspäällikkönä työskentelevä Murtovuori on antanut yhteystietonsa Sateenkaaripapit-verkkosivulle, joka auttaa samaa sukupuolta olevia pareja löytämään papin ja tilat kirkollista vihkimistä tai siunaamista varten.

"Maltillinen linja suojelee kirkkoa"

Helsingin seurakuntayhtymän oppilaitospappi, rovasti Leena Huovinen kertoo vihkineensä samaa sukupuolta olevan parin tämän vuoden huhtikuussa. Huovinen katsoo tehneensä vain sen, mitä papilta juridisesti vaaditaan sen jälkeen, kun eduskunta on päättänyt, että avioliitto kuuluu myös mies- ja naispareille.

– Kieltäydyn olemasta kapinapappi tai se, joka hajottaa kirkkoa. Kuka lopulta hajottaa, näitä pareja vihkivät papit vai ne, jotka kieltäytyvät hyväksymästä sitä, mikä on koettu yhteiskunnassa hyväksi ja tärkeäksi. Tässä on kuitenkin kyse hyvästä asiasta, Huovinen sanoo.

Teologian tohtori, dosentti Vesa Hirvonen korostaa, että luterilaisen teologian mukaan valtio hallinnoi avioliittoa. Hirvonen on muun muassa seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuutta kirkossa ajavan Tulkaa kaikki -liikkeen koordinaattori.

En ole huolissani omasta tilanteestani, tulee mitä tulee.

– Pastori Henna Salo

– Ne papit, jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja, noudattavat avioliittolakia, kirkkolakia ja kirkkojärjestystä pyrkiessään palvelemaan kaikkia pareja tasa-arvoisesti. Uskon, että juridisen tilanteen monitulkintaisuus myönnetään kirkossa yhä laajemmin, Hirvonen sanoo.

Hirvonen arvioi, että tuomiokapitulit eivät voi lähteä vihkimiskysymyksessä eri linjoille, koska se vaarantaisi samaa sukupuolta olevia pareja vihkineiden pappien yhdenvertaisuuden.

– Helsingin linja, jossa ei lähdetä rangaistusten tielle, on minusta viisas ja palvelee kirkon yhtenäisyyttä, Hirvonen sanoo.

Hirvonen vertaa tilannetta 2000-luvun alkuun. Silloin kirkossa pohdittiin, voivatko papit elää rekisteröidyssä parisuhteessa. Piispoilta odotettiin vahvaa kieltävää linjausta, mutta sitä ei tullut.

– Sen sijasta silloinen arkkipiispa Jukka Paarma sanoi, että kirkko ei halua lähteä rangaistusten tielle. Maltillinen linja on osoittautunut viisaaksi. Hiljainen tilan antaminen myös vihkimiskysymyksessä suojelisi kirkon yhteyttä, kun taas rangaistusten tie on aina arvaamaton, Hirvonen vetoaa.

"Helsingin päätös oli tyydyttävä yritys"

Helsinkiläisen Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala on ylpeä siitä, että Paavalin seurakuntaneuvosto oli Suomessa ensimmäinen, joka päätti, että seurakunnan kirkkotilat ovat käytettävissä samaa sukupuolta olevien parien hääjuhlissa.

– Niin on myös tehty. Linjasin, että tilat ovat käytössä vihkimiseen ja siunaamiseen, Kanala vahvistaa.

Kanala on myös ilmoittanut olevansa itse valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja.

Kanala kertoo, että tuore Sadinmaa-päätös on aiheuttanut helsinkiläispappien keskuudessa epävarmuutta. Kanala itse pitää päätöstä tyydyttävänä ja toivoa herättävänä yrityksenä löytää asiassa luova kompromissi.

Kanala toivoo, että Helsingin linja kelpaisi myös muille tuomiokapituleille.

Välillisesti tämä on niiden seurakuntalaisten kiusaamista, jotka ovat kääntyneet papin puoleen.

– Pastori Árpád Kovács

– Jokainen tuomiokapituli tekee omat päätöksensä itsenäisesti. Olisi kuitenkin toivottavaa, että pappeja kohdeltaisiin eri hiippakunnissa samalla tavalla, Kanala sanoo.

Myös Kanala toivoo, että keskustelu siirtyisi pappien ympäriltä sateenkaaripareihin ja siihen, että heidän mahdollisuuttaan tulla vihityiksi ja siunatuiksi edistetään kaikin tavoin.

– Kaikki avioliitot ovat Jumalan kunniaksi ja lähimmäisen parhaaksi, solmittiin ne sitten samaa tai eri sukupuolta olevien kesken.

Oulun tuomiokapituli on pyytänyt pastori Árpád Kovácsilta selvitystä samaa sukupuolta olevan parin vihkimisestä. Kansainvälisen työn pappina Oulussa toimiva Kovács kertoo vastanneensa, että hänen puolestaan asian voisi kuitata anteeksipyynnöllä.

– Odotan tuomiokapitulilta ja vihkimisestä ilmiannon tehneeltä henkilöltä anteeksipyyntöä. Muuten asiassa ei ole mitään käsiteltävää, Kovács selventää.

– Tässä hätyytetään ihmistä, joka tekee omaa työtään juuri niin kuin kirkon omat säädökset ja Suomen laki edellyttävät. Välillisesti tämä on niiden seurakuntalaisten kiusaamista, jotka ovat kääntyneet papin puoleen.

Kovács lisää, että edessä oleva tuomiokapitulin päätös ei huolestuta häntä.

– Minulla on puhdas omatunto. Olen tehnyt oikein. Jos minua rangaistaan tai moititaan siitä, kyse on syrjinnästä.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.