null Sateenkaaripappien nimet paljastuvat, koska kirkon jäsentietojärjestelmä ei tunnista samaa sukupuolta olevien avioliittoja

Ajankohtaista

Sateenkaaripappien nimet paljastuvat, koska kirkon jäsentietojärjestelmä ei tunnista samaa sukupuolta olevien avioliittoja

Väestötietojärjestelmä ja kirkon Kirjuri-järjestelmä vaihtavat tietoja automaattisesti, mutta tieto samaa sukupuolta olevan parin kirkollisesta vihkimisestä pitää kierrättää maistraatin kautta.

Kirkko ja kaupungin verkkokolumnisti Samuli Suonpää kirjoitti kolumnissaan 5.12., että Oulussa viranomaiset ilmiantavat sateenkaaripappeja kirkolle. Hänen mukaansa sateenkaaripappeja metsästetään kirkossa väestörekisterin tietojen perusteella. "Oulun maistraatista näitä ei edes tarvitse erikseen pyytää, sillä Oulussa ystävällinen viranomainen itse ilmiantaa homoparin vihkineen papin kirkolle", Suonpää kirjoitti.

Kolumnista syntyi kohu. Useat lehdet lainasivat tietoa, ja lopulta jo ministeritasolla kiinnostuttiin siitä. Oulun seurakuntayhtymä ja Pohjois-Suomen maistraatti ovat kumpikin julkaisseet asiasta tiedotteen ja kiistäneet väitteet.

Sekä kirkko että maistraatti tallentavat tietoja avioliittoon vihkimisistä. Miten tiedonsiirto maistraatin ja seurakuntayhtymän kesken normaalisti tapahtuu, Vantaan seurakuntayhtymän keskusrekisterin päällikkö Emilia Launonen?

– Väestötietojärjestelmä ja kirkon jäsentietojärjestelmä eli Kirjuri vaihtavat tietoja automaattisesti. On tarkasti määritetty, mitä tietoa järjestelmien välillä siirtyy. Kun lapsi kastetaan, me tallennamme tiedon hänen nimestään jäsentietojärjestelmään, josta se siirtyy väestötietojärjestelmään. Vihkimisen jälkeen tallennamme tiedon vihkimisestä ja vihkiparin nimistä jäsentietojärjestelmään, josta ne siirtyvät väestötietojärjestelmään.

Tietoa siirtyy myös toiseen suuntaan. Väestötietojärjestelmästä siirtyvät kirkon jäsentietojärjestelmään esimerkiksi kirkon jäsenten muutto- ja kuolintiedot. Jos kirkon jäsen on vihitty maistraatissa, vihkimistieto kulkee maistraatista Kirjuriin. Kaikki nämä tiedot siirtyvät automaattisesti.

– Mitään tietojen vilunkivaihtoa ei ole eikä meillä ole motivaatiota sellaiseen, korostaa Launonen.

Tieto kulkee kirkolta maistraattiin ja takaisin

Laki sukupuolineutraalista avioliitosta tuli voimaan maaliskuussa 2017. Väestötietojärjestelmä tunnistaa samaa sukupuolta olevien avioliitot. Mutta koska kirkko ei ole tehnyt päätöstä samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta vihkimisestä, tietoa samaa sukupuolta olevan parin vihkimisestä ei pysty syöttämään Kirjuriin.

– Tämä tieto vihkipapin pitää lähettää maistraattiin tallennettavaksi. Sitä on teknisesti mahdotonta tuoda tallennettavaksi seurakuntaan, selventää Pohjois-Suomen maistraatin päällikkö Hannu Mäkelä.

Maistraatista ei tule sellaisia yhteydenottoja, jotka eivät kuulu työprosesseihin. - Vantaan keskusrekisterin johtaja Emilia Launonen

Maistraatista tieto lähetetään kirkolle. Kun tieto mies- tai naisparin kirkollisesta vihkimisestä saapuu seurakuntien keskusrekisteriin, se pomppaa Kirjurissa virhelistalle. Silloin se pitää erikseen selvittää, ja siinä yhteydessä tulee esiin myös vihkipapin nimi. Normaalissa konekielisessä tietojen vaihdossa näin ei tapahdu.

– Eri sukupuolta olevien siviilivihkiminen ei mene virhelistalle. Jos minä vihin täällä maistraatissa kirkon jäsenen, se merkitään siviilivihkimiseksi, ja se menee konekielisenä Kirjuriin, Mäkelä vertaa.

Sateenkaaripapin esimiehelle ilmoitetaan

Vantaan keskusrekisterin johtaja tarkentaa, että käytännössä vihkipapit tuovat rekisteröintilomakkeet keskusrekisteriin, jossa tiedot rekisteröidään. Koska samaa sukupuolta olevien avioliiton rekisteröinti ei ole teknisesti mahdollinen, lähetetään näissä tapauksissa rekisteröintilomake edelleen maistraattiin. Sateenkaaripapin nimi on siis saman tien tiedossa. Launonen sanoo, että toisin kuin Pohjois-Suomen maistraatin päällikkö Hannu Mäkelä kertoo, tieto samaa sukupuolta olevien avioliitosta tulee normaalissa muutostietoliikenteessä maistraatista keskusrekisteriin riippumatta siitä, ovatko aviopuolisot samaa vai eri sukupuolta keskenään.

Launonen korostaa, että jäsenkirjanpidon tehtävät on selkeästi määritelty, eikä niihin kuulu vihkimisiä suorittaneiden pappien tietojen kysely maistraatista.

– Lisäksi Kirjuri-järjestelmän käyttöoikeuksia myönnetään niin, että tietoja voivat saada vain sellaiset viranhaltijat, jotka todella tarvitsevat niitä työssään. Myöskään maistraatista ei tule sellaisia yhteydenottoja, jotka eivät kuulu työprosesseihin.

Kirjuri-järjestelmä ja väestörekisterijärjestelmä toimivat koko maassa samalla lailla.

Sateenkaarivihkimisestä kuitenkin ilmoitetaan vihkipapin esimiehelle.

Kun tasa-arvoinen avioliittolaki astui voimaan, myös Vantaan seurakuntien keskusrekisterissä piti sopia menettelytavasta uudessa tilanteessa.

– Kun rekisteröitäväksi tuodaan samaa sukupuolta olevien kirkollinen vihkiminen, asiasta ilmoitetaan sen seurakunnan kirkkoherralle, jonka palveluksessa vihkimisen toimittanut pappi työskentelee. Kirkkoherran harkinnassa ovat mahdolliset toimenpiteet, sanoo Launonen.

Tiedon antaja on siis keskusrekisteri, ei maistraatti.

 

Lisätty Emilia Launoselta saatua tarkentavaa tietoa "Sateenkaaripapin esimiehelle ilmoitetaan" -väliotsikon jälkeen ti 11.12. klo 16.40.

Samaa sukupuolta olevien vihkimisistä varoituksia ja vakava moite

Samaa sukupuolta olevia pareja vihkivät papit eivät toimi mitenkään salaa, vaan ovat itse julkaisseet netissä nimensä. Sateenkaaripappien listalta löytyy Oulun kohdalta neljä pappia. Yksi heistä on kansainvälisen työn pastori Árpád Kovács, jonka toimittamasta vihkimisestä tehtiin kantelu Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin. Kantelu johti varoitukseen, oikaisuvaatimukseen ja sen hylkäämiseen. Kovács on valittanut asiasta hallinto-oikeuteen.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli sai vuonna 2017 yhdeksän ilmoitusta samaa sukupuolta olevan parin vihkimisestä. Tänä vuonna ilmoituksia on tullut yksi. Ilmoitukset voivat olla kanteluita, niin sanottuja asiansiirtoja toisista tuomiokapituleista ja ilmoituksia yksittäisten seurakuntien keskusrekistereistä.

Pääkaupunkiseudulla on kanneltu kahden papin toimittamista vihkimisistä. Pastori Kai Sadinmaa sai Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta vakavan moitteen. Hän teki oikaisuvaatimuksen, joka hylättiin.

Hyvinkään seurakunnan pappi Anne Blomqvist sai Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta varoituksen toimittamastaan naisparin avioliiton siunaamisesta.

 

Lisätty tieto Helsingin tuomiokapituliin tulleista ilmoituksista 11.12. klo 11.20.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.