null Pappi Kai Sadinmaa kertoo saaneensa potkut ja että potkujen takana on piispa Teemu Laajasalo – notaari Aappo Laitisen mukaan väite ei ole totta

Pappi Kai Sadinmaan viranhoitomääräys on keskiviikkona esillä tuomiokapitulin istunnossa. Malmin seurakunta on esittänyt, että hän määräaikainen työsuhteensa jatkuisi vuoden loppuun.

Pappi Kai Sadinmaan viranhoitomääräys on keskiviikkona esillä tuomiokapitulin istunnossa. Malmin seurakunta on esittänyt, että hän määräaikainen työsuhteensa jatkuisi vuoden loppuun.

Ajankohtaista

Pappi Kai Sadinmaa kertoo saaneensa potkut ja että potkujen takana on piispa Teemu Laajasalo – notaari Aappo Laitisen mukaan väite ei ole totta

Kai Sadinmaa ehti jo viettää lähtömessua Viikin kirkossa. Viranhoitomääräyksen jatko on esillä tuomiokapitulin istunnossa keskiviikkona.

”Viimeinen anarkistinen vapautuksen messu on Kai Sadinmaan lähtömessu Viikistä ja Malmin seurakunnasta.” Näin luki maanantaina 5.10. Viikin kirkossa pidetyn Vapautuksen messun Facebook-sivuilla olleessa tapahtuman esittelyssä.

Päivitys liittyi siihen, että pappi Kai Sadinmaa katsoi saaneensa potkut, kun hänen määräaikaista virkasuhdettaan ei jatkettu kuin 7.10. asti. Malmin seurakunta esitti alun perin Helsingin hiippakunnalle, että Sadinmaan työsuhde olisi jatkunut vuoden loppuun.

Sadinmaa on Facebook-sivuillaan näkyvässä julkisessa päivityksessä kertonut, että hän olisi saanut potkut ja että niiden takana on piispa Teemu Laajasalo. ”Hän oli delegoinut irtisanomisen notaarille, jolta sain postia”, Sadinmaa kirjoitti. Sadinmaa jatkoi, että ”piispalla on siis veto-oikeus pappien virkamääräyksiin” ja että ”vaikka Malmin seurakunta olisi palkannut minut vuoden loppuun saakka, Laajasalo pystyi estämään rekryn”.

Aiheeseen liittyvässä keskustelukommentissa Sadinmaa kertoi, että ”Laajasalo välitti mulle tiedon eli kiristi, että jos en peräänny, mun duunit loppuu 7.10. Ilmoitin etten peräänny. Joten asia on selvä. Käytännössä on kyse potkuista.”

Sadinmaa irtisanoutui piispasta

Jupakan taustalla on Kai Sadinmaan Yle Radio 1:n Horisontti-ohjelmassa lukema vetoomus, joka on julkaistu myös Kotimaa24:ssä. Vetoomuksen allekirjoittajina ovat Sadinmaan lisäksi oululaiset papit Árpád Kovács ja Juha Valppu.

Papit ehdottivat, että kirkon työntekijät ja jäsenet lakkaavat pitämästä piispoja hengellisinä paimeninaan, kunnes nämä ”tekevät parannuksen”. Parannuksenteon näkyvä muoto olisi ”yksimielinen päätös samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä todellisessa Jumalan kaikenkattavan rakkauden hengessä”.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt Sadinmaalta vastausta siihen, pitääkö hän voimassa julkisesti esittämänsä irtisanoutumisen piispansa kaitsennasta ja ehdottaako hän kirkon jäsenille ja työntekijöille piispojen hylkäämistä hengellisinä paimenina.

Tuomiokapituleille antamassaan vastauksessa Sadinmaa ja Kovács ehdottavat, että piispan virka muutetaan puhtaasti seremonialliseksi ja liturgiseksi viraksi vailla minkäänlaista normatiivista tai autoritaarista sisältöä tai asemaa.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt Kai Sadinmaalta vastausta siihen, pitääkö hän voimassa julkisesti esittämänsä irtisanoutumisen piispansa kaitsennasta.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt Kai Sadinmaalta vastausta siihen, pitääkö hän voimassa julkisesti esittämänsä irtisanoutumisen piispansa kaitsennasta.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli ottaa tänä syksynä kantaa Kai Sadinmaan toimintaan. Kahden muun papin asiaa käsitellään Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa.

Tuomiokapitulit arvioivat pappien toimintaa kirkkolain 5 luvun pykälän nojalla. Tämän mukaan kapituli voi antaa papille kirjallisen varoituksen tai pidättää hänet virasta 1–6 kuukaudeksi, jos hän toimii vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta tai laiminlyö niitä taikka käyttäytyy papille sopimattomalla tavalla. Jos kapituli arvioi papin olevan ilmeisen sopimaton toimimaan pappina, hän voi menettää pappisvirkansa.

Notaari: ”Menettelyssä ei ole mitään poikkeuksellista”

Notaari Aappo Laitisen mukaan Sadinmaan viranhoitomääräyksen määräajan lyhentäminen ei ole rangaistus hänen lausunnoistaan eikä Sadinmaa ole saanut potkuja.

Laitinen vahvistaa lähettäneensä Sadinmaalle postia. Toisin kuin Sadinmaa on väittänyt, kyseisen kirjeen taustalla ei ole se, että piispa olisi delegoinut irtisanomisen Laitiselle.

– Olen toimittanut hänelle viranhaltijapäätökseni, jossa Kai Sadinmaa määrätään Malmin seurakunnan viransijaiseksi seurakuntapastoriksi ajalle 1.9.–7.10. Voin omalla viranhaltijapäätökselläni määrätä sijaisen enintään kahden kuukauden ajaksi. Koska Sadinmaan kuulemiselle annettu määräaika, eli 25.9. mennessä, oli tuolloin vielä kesken, niin viranhoitomääräyksen antaminen vain 7.10. istuntoon asti oli perusteltua, Laitinen selittää.

Laitisen mukaan huomisessa tuomiokapitulin istunnossa käsitellään myös toisen Malmin seurakunnan määräaikaisen papin viranhoitomääräyksen jatko.

– Hänellekin olen antanut päätökselläni viranhoitomääräyksen kyseiseen istuntoon asti, koska en ehtinyt valmistella asiaa vielä syyskuun istuntoon. Menettelyssä ei siis ole mitään poikkeuksellista, Laitinen korostaa.

Asia on tuomiokapitulin käsittelyssä normaalin käytännön mukaisesti.
– Notaari Aappo Laitinen

Entä onko asian käsittelyssä tai sen ennakkovalmistelussa mitään poikkeuksellista?

– Vain sikäli, että tuomiokapituli on kuullut pastori Kai Sadinmaata hänen julkisuudessa esittämistään kannanotoista. Mahdollisilla tulevilla toimenpiteillä voi olla vaikutusta viran hoitamiseen jatkossa. Siksi viranhoitomääräys annettaneen huomisessa kokouksessa vain Sadinmaan asiasta antaman lausunnon käsittelyyn asti.

Onko piispa Teemu Laajasalo estänyt Sadinmaan rekrytoinnin Malmille?

– Ei ole estänyt. Asia on tuomiokapitulin käsittelyssä normaalin käytännön mukaisesti. Piispa ei edes voi asiasta yksin päättää, vaan päätöksen tekee kapituli.

Sadinmaa: ”Sanoin, etten aio perääntyä”

Miksi sitten Sadinmaa on katsonut saaneensa potkut ja mihin hän väitteensä perustaa? Kirkko ja kaupunki soitti Sadinmaalle ja kysyi asiasta.

– Katsoin näin sen vuoksi, että Teemu Laajasalo oli soittanut pomolleni eli Malmin kirkkoherra Heikki Arikalle. Minä tulkitsin asian niin, että Laajasalo olisi sanonut Heikille, että jos en peräänny vetoomuksestani, niin kapituli ei anna minulle virkamääräystä vuoden loppuun vaan ainoastaan 7.10. saakka. Sanoin Heikille, etten aio perääntyä. Siksi oletin, että potkut tulevat automaattisesti.

Notaarin kirjeen saatuaan Sadinmaa oli yhteydessä Pappisliiton lakimieheen ja kysyi, voiko notaari tosiaan päättää viranhoidosta. Lakimies vastasi, että kirkkolaki antaa mahdollisuuden delegoida päätöksentekovaltaa tuomiokapitulilta viranhaltijalle. 

Sadinmaalle tuli yllätyksenä, että kapituli tosiaan päättää hänen määräaikaisen virkasuhteensa jatkosta vasta huomenna.

– Tämä on minulle uusi tieto. Hyvä, ettei piispa voi hääriä diktaattorina. Ymmärsin aiemmin, että elokuussa saamani päätös olisi lopullinen. Varsinkin, kun yhdistin sen mainitsemaani puheluun, Sadinmaa kertoo.

Kirkkoherra Arikka: ”Pyysin Sadinmaata perumaan lausuntonsa”

Malmin kirkkoherra Heikki Arikka vahvistaa puhuneensa niin piispan, notaarin kuin Sadinmaan kanssa sekä viranhoitomääräyksestä että tuomiokapitulin Sadinmaalta pyytämästä selvityksestä.

– Työnantajana olen ottanut yhteyttä piispaan ja notaariin ja halunnut tietää, miksei virkamääräystä jatkettu niin pitkälle kuin Malmin seurakunta esitti. Keskustelin asiasta myös Sadinmaan kanssa ja pyysin häntä perumaan lausuntonsa, jotta virkasuhteen jatko ei vaarantuisi. Kai teki puhelusta omat tulkintansa, joita olen sosiaalisesta mediasta lukenut. En voi tarkemmin kommentoida puhelujen sisältöjä, sanoo Arikka.

Arikka kertoo saaneensa tiedon, että notaarin tekemä päätös liittyi selvityspyyntöön. Tuomiokapitulin piti hänen tietojensa mukaan käsitellä asiaa jo 7.10., mutta nyt Sadinmaalle tehty selvityspyyntö käsitellään myöhemmin ja virkasuhteen jatko käsitellään tässä kokouksessa.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.