null Tuleva piispa Teemu Laajasalo: Kuka määrittelee, milloin pöytä on riittävän puhdas?

Teemu Laajasalo ottaa Helsingin piispan viran vastaan 1.11. Tällä hetkellä hän toimii Kallion kirkkoherrana ja Helsingin seurakuntayhtymän yhtymänjohtajana.

Teemu Laajasalo ottaa Helsingin piispan viran vastaan 1.11. Tällä hetkellä hän toimii Kallion kirkkoherrana ja Helsingin seurakuntayhtymän yhtymänjohtajana.

Ajankohtaista

Tuleva piispa Teemu Laajasalo: Kuka määrittelee, milloin pöytä on riittävän puhdas?

Teemu Laajasalo kiistää, että hänen yritystoiminnassaan olisi jotain salattavaa. Hänen mukaansa KHT-tilintarkastaja on oikeaoppisesti tarkastanut yrityksen siihen asti, kun liikevaihto sitä on edellyttänyt.

Piispaksi valittu Teemu Laajasalo vastaa Helsingin hiippakunnan hiippakuntavaltuuston puheenjohtajan Johanna Korhosen Suomen Kuvalehdessä, Kirkko ja kaupungin haastattelussa ja Korhosen K24:n blogissa esiin nostamiin kysymyksiin. Ne koskevat Laajasalon liiketoimia ja ansioluettelon paikkansa pitävyyttä.

Vaatimusta erityistilintarkastuksesta Laajasalo ei ymmärrä, vaan pitää perusteita vihjailevina. Jos tavoitteena on ollut tulevan piispan työrauhan turvaaminen, niin menettely ei Laajasalon mukaan ole ollut paras mahdollinen. Laajasalo muistuttaa, että KHT-tilintarkastaja on oikeaoppisesti tarkastanut hänen yrityksensä lukuun ottamatta viime vuosia, jolloin liikevaihto on ollut pientä.

Kirkko ja kaupunki muotoili kysymykset Laajasalolle Korhosen blogin ja edellä mainittujen artikkelien pohjalta. Kysymykset koskevat Laajasalon yritystoimintaa ja cv:tä. Laajasalo kertoi kokeneensa viime viikkojen mediamylläkän ikävänä, mutta hänen mukaansa tulevaan tehtäväänsä kuuluu myös ikävien asioiden sietäminen. Hän sanoo saaneensa myös rohkaisua ja tukea.

Veloistaan Laajasalo aikoo selvitä omaa ja mahdollisesti lähipiirin varallisuutta myymällä.

Johanna Korhonen on ehdottanut, että teettäisit vapaaehtoisesti erityistilintarkastuksen yrityksestäsi. Mikä on kantasi tähän?

– Kyseessä on toimenpide, jota voi pyytää aluehallintovirastolta joku yrityksen omistajista tai joku yrityksen velkojista. Olen ainoa omistaja ja pankki on ainoa velkoja. Kuten olen aiemmin todennut, pankin kanssa asiasta on lähikuukausina realisoituva suunnitelma olemassa. Mitään osakeyhtiölaista nousevaa syytä toimenpiteelle ei siis ole.

– Korhonen on ehdottanut minulle 10 vuoden ajalta erityistilintarkastusta. Perustelut ovat vihjailevia siitä, että on jotain epäselvää tai kysymyksiä herättävää. Olen todennut hänelle, että jos hänellä on jotain epäluottamusta ja selkeitä kysymyksiä, keskustelen niistä mielelläni hänen kanssaan. Hän ei ole useamman viestin jälkeen ennen tätä päivää ollut halukas tapaamaan, vaan toivonut kyllä tai ei -vastauksia, ja antanut määräaikoja sekä toiminut median kautta.

– Jos alkuperäisenä tavoitteena on ollut työrauhan turvaaminen, niin menettely ei ole mielestäni ollut paras mahdollinen.

Miten yritystoimintaasi on valvottu?

– KHT-tilintarkastaja on oikeaoppisesti tarkastanut yritykseni siihen asti, kun liikevaihtoluokka on sitä edellyttänyt. Kuka tahansa voi katsoa, mikä on yrityksessä mennyt oikein ja mistä tilintarkastaja on huomauttanut. Mikäli näitä vuosia halutaan jotenkin erikseen selvittää, se tarkoittaisi, että jollain on jotain näyttöä siitä, että KHT-tilintarkastaja ei ole tehnyt työtään oikein.

– Tilintarkastusvelvollisuutta ei ole pienillä yhtiöillä ollenkaan. Siitä voidaan siis luopua. Virheeni on se, että en ole tiennyt, että pienten yhtiöiden pitää siitä erikseen tehdä merkintä yhtiöjärjestykseen. Olen todennut julkisesti, että yritys lakkautetaan ja siinä yhteydessä kaikki normaalit toimenpiteet tehdään oikein ja avoimesti myös viimeisten passiivisten vuosien osalta.

Eikö erityistilintarkastus olisi hyvä asia julkisuudessa esitettyjen tietojen ja epäilysten selvittämiseksi? Korhonen perustelee asiaa sillä, että pääsisit aloittamaan puhtaalta pöydältä?

– Jos erityistilintarkastuksen tavoitteena on arvioida mikä on piispanviranhoidon kannalta riittävän eettistä tai epäeettistä, se olisi aika erikoinen ja ainutlaatuinen tehtävä tilintarkastajille. Kuka ja mikä silloin määrittelee, millaisen löydöksen perusteella pöytä olisi riittävän puhdas.

Korhonen kertoo tavoitelleensa sinua asiassa, mutta et ole vastannut hänen kysymyksiinsä ja ehdotit sen sijaan tapaamista? Miksi?

– Korhonen on antanut aikarajoja ja vaatinut kyllä tai ei vastauksia. Hän on aiemmin esittänyt hyvin erikoisen tulkinnan sivutoimiluvasta ja siksi pidän hyvänä, että olisimme voineet keskustella ja olisin voinut kuulla, mistä spesifisti hänen epäluulonsa herää.

Etkö näe tällaista erityistilintarkastusta tarpeelliseksi oman oikeusturvasi tai hiippakunnan edun vuoksi?

– En näe ja perustelut löytyvät edellisistä vastauksista. En keksi parempaa analogiaa kuin jos hammassärkypotilaalta vaadittaisiin otettavaksi hampaan röntgenin lisäksi kokovartalomagneettikuva.

Onko sinulla yritystoiminnassasi jotain salattavaa tai asioita, jotka näyttäisivät ikävältä julkisuudessa?

– Salattavaa siellä ei ole. Sen voi todeta, että yritystoimintani on hyvin perinteinen esimerkki liiasta optimismista ja liiasta epärealismista omien voimien suhteen. Yritystoimintani pahimmat synnit ovat perheen laiminlyönti, itsekeskeinen ajankäyttö ja liiat luulot itsestä. Näiden syntien kanssa olen tehnyt ja teen tiliä ja olen toivottavasti jotain oppinut.

Korhosen mukaan kaikki asiat eivät selviä Kaupparekisterissä olevista taseista ja tuloslaskelmista, vaan tarvittaisiin kirjanpitoaineisto. Mitä sanot tähän?

– Tämä on erikoinen väite. Se tarkoittaa, että KHT-tilintarkastaja ei ole huomannut jotain sellaista rikettä, minkä Korhonen on huomannut.

Korhonen viittaa muun muassa lähipiirilainojen asianmukaiseen takaisinmaksuun ja mahdollisiin tilinpäätösjärjestelyihin?

– En tiedä, mistä vuodesta tai vuosikymmenestä on kyse, joten en pysty suoralta kädeltä vastaamaan. Tilintarkastaja on vuonna 2007 huomauttanut osakeyhtiölain vastaisesta lähipiirilainasta. Se on maksettu takaisin ennen seuraavaa tilinpäätöstä.

Korhonen kirjoittaa, että yrityksesi TL Opetuksen sähköpostisoite oli kaupparekisterissä edelleen vanhan yrityksesi. Miksi?

– Yritys on ollut hyvin passiivinen vuodesta 2013 ja sen vuoksi Kaupparekisteritietoja ei ole asianmukaisesti päivitetty. Kyseessä on virheeni ja pyydän sitä anteeksi.

Korhonen jatkaa blogissaan: Helmikuussa 2013 joku oli perustanut PRO huippuvalmennuksen, jonka postiosoite on Ilmalankadulla Pasilassa. En vieläkään tiedä näiden yritysten mahdollista yhteyttä. Onko niillä yhteyttä ja jos, niin millainen?

– Kuten olen julkisuudessa sanonut, myin yritykseni valmennuskurssiliiketoiminnan kuukautta ennen Kallion kirkkoherran viran vastaanottamista kilpailevalle yritykselle. Kyseessä oleva yritys on heidän perustamansa tytäryhtiö, joka on perustettu jatkamaan valmennuskurssiliiketoimintaa. Minulla ei ole eikä ole ollut mitään tekemistä heidän liiketoimintansa tai heidän tytäryhtiöidensä kanssa koskaan.

Olet Kirkko ja kaupungille kertonut aiemmin, että merkittävä osa yrityksen veloista on sinulle itsellesi ja noin 250 000 euroa pankille. Onko näin?

– Kyllä. Olen myös toistuvasti sanonut, että muita velkojia ei ole ja että pankin kanssa sovitaan, miten velka maksetaan ennen vuoden vaihdetta.

Siis velka maksetaan ennen vuodenvaihdetta vai sopimus syntyy ennen sitä?

– Tavoitteena on, että velka maksetaan.

Korhonen kertoo katsoneensa verotietosi ja suhteuttaneensa ne tilinpäätöstietoihisi yrityksistäsi. Hän kertoo laskeneensa, että sivutoimet ovat velanhoidossasi tarpeen, koska piispan palkka ei vaivattomasti riitä näkyvien yritysvelkojen hoitoon. Onko näin? Joutuisitko yhä edelleen tekemään sivutöitä?

– Olen toistuvasti sanonut julkisesti, että yritykseni on tarkoitus lakkauttaa. Olen myös sanonut, että en aio hakea sivutoimilupaa tulevaan tehtävään. Yrityksen velka on tarkoitus maksaa ennen vuoden vaihdetta. Tämä tulee tapahtumaan omaa ja tarvittaessa myös lähipiirin varallisuutta realisoimalla. Johanna Korhosen ei siis tarvitse olla huolissaan piispan asiakkaista. Piispalla ei ole asiakkaita, piispa palvelee kirkkoa ja sen jäseniä.

Korhonen kertoo selvittäneensä kapitulista, että et ollut hakenut sivutoimilupaa osakeyhtiötäsi varten. Onko näin? Jos, niin miksi et?

– Olen sen tehnyt tarkasti ja oikein. Olen hakenut sivutoimilupaa sivutoimiin (koulutukseen, esiintymiseen ja konsultointiin) ja eritellyt hakemuksen. Hakemus on nimenomaan kohdistettu sivutoimiin riippumatta siitä, mikä yritys, oppilaitos tai muu vastaava instituutio niistä sivutoimistani minulle maksaa. Siinä on myös eritelty aikaa ja kuvattu sivutoimien jakoa ja motivaatiota. Sivutoimiluvan myöntäjä ei ole missään vaiheessa ilmaissut, että muoto olisi ollut väärä tai puutteellinen.

Korhonen nosti esille myös vastauksesi Suomen Kuvalehdelle, kun lehti kysyi CV:si epätarkkuuksista, harhaanjohtamisista ja virheistä. Vastasit ylimalkaisesti. Oletko rakentanut CV:täsi faktoja vääristellen tai valehdellut esimerkiksi opettajankokemuksestasi ja auskultoinneistasi?

– Jos CV:ssä on virheitä, ne pitää ehdottomasti sanoa ääneen ja korjata. Oman käsitykseni mukaan CV:ssä on yksi virhe. Olen ollut silloisessa kasvatustieteellisessä tiedekunnassa opettajana vuonna 2001 enkä vuosina 2000–2001. Pyydän sitä anteeksi. Yleinen opetuskokemus ja eri opetusohjaukset pitävät paikkansa. Opetuskokemukseksi olen laskenut kaiken mahdollisen opetuskokemukseni ja ohjaukseksi samoin. Pidän aika omituisena väitettä, että olisin jotenkin salaillut jotain yritystoiminnastani historiassa. Tieto yritystoiminnastani on hyvin julkista, se on ollut esillä vuosien varrella monissa haastatteluissa, Kallion kirkkoherran vaalin aikana myös isommin paikallisesti ja se löytyy nimelläni ensimmäisellä hakutuloksella netistä Wikipedia-artikkelista.

Esitetystä kritiikistä syntyy kokonaisuutena kuva, että olisit toiminut kenties jopa rikollisesti (lainvastaiset lähipiirilainat) tai ainakin moraalisesti arveluttavasti? Mitä sanot tähän?

– Vihjailut ja huhupuheet eivät mielestäni ole kovin ylevä tapa arvioida ihmistä. Olen monin tavoin keskeneräinen, heikko, huono, rosoinen ja syntiä tehnyt. Jotta voisin jotain tunnustaa, pyytää anteeksi ja sovittaa, pitää ensin myös nähdä, ymmärtää ja tunnistaa virheet.

Olisiko mielestäsi näihin kysymyksiin vastaamiseen muitakin tapoja kuin erityistilintarkastus? Näetkö, että tällä pyritään johonkin muuhun kuin asioiden selvittämiseen?

– En halua arvioida muiden motiiveja.

Ovatko Suomen Kuvalehden esille nostamat asiat ja Korhosen kysymykset mielestäsi asiallisia?

– Lehden tehtävä on tehdä journalismia ja tarvittaessa nostaa esiin kiusallisia asioita ja epäkohtia. Yhteiskunnallisesti merkittäviin virkoihin menevien ihmisten pitää se kestää.

Sosiaalisessa mediassa on nostettu myös esille väite, että tässä on kyse jonkinlaisesta kampanjasta – joka liittyy pettymykseen vaaleissa tai haluun estää piispuutesi. Mitä ajattelet tästä?

– Olen itse vähän liian lähellä arvioimaan toisten ihmisten motiiveja tässä.

Jos vaikka tätäkin taustalla olisi, niin eikä silloinkin kannattaisi olla mahdollisimman avoin? Oletko mielestäsi ollut?

– Pitää olla mahdollisimman avoin. Siksi olen vastannut kysymyksiin samasta aihepiiristä kolmen viikon aikana useisiin lehtiin. Olen valmis myös keskustelemaan kirkon sisällä asioista.

Yrityksesi tasekirjat ovat helposti saatavissa Kaupparekisteristä. Löytyykö niistä jotain uutta, jonka haluat itse ottaa esille? Entä sellaisista papereista, joita ei ole julkisesti saatavissa?

– Ei löydy. Siellä on yli kymmenen vuoden takainen vuonna 2007 yrityksestä otettu osakeyhtiölain vastainen lähipiirilaina, johon Johanna Korhonen ehkä viittaa. Se on ennen seuraavaa tilinpäätöstä maksettu takaisin. Olen aiemminkin sanonut, että vastuut on hoidettu, valitettavasti osa myöhässä, mutta kuitenkin hoidettu.

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

Johanna Korhonen moittii Teemu Laajasaloa seurakuntayhtymän luottokortin väärinkäytöstä – Laajasalo kiistää asian

Ajankohtaista

Johanna Korhosen mukaan piispa Teemu Laajasalo on käyttänyt seurakuntayhtymän luottokorttia ohjesäännön vastaisesti toimiessaan Kallion seurakunnan kirkkoherrana. Laajasalo vakuuttaa noudattaneensa ohjeita.
Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.