null Johanna Korhonen moittii Teemu Laajasaloa seurakuntayhtymän luottokortin väärinkäytöstä – Laajasalo kiistää asian

Kuva: Markku Pihlaja/Kirkon kuvapankki ja iStock

Kuva: Markku Pihlaja/Kirkon kuvapankki ja iStock

Ajankohtaista

Johanna Korhonen moittii Teemu Laajasaloa seurakuntayhtymän luottokortin väärinkäytöstä – Laajasalo kiistää asian

Johanna Korhosen mukaan piispa Teemu Laajasalo on käyttänyt seurakuntayhtymän luottokorttia ohjesäännön vastaisesti toimiessaan Kallion seurakunnan kirkkoherrana. Laajasalo vakuuttaa noudattaneensa ohjeita.

Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen on lähettänyt piispa Teemu Laajasalolle ja Helsingin tuomiokapitulin kirjaamoon asiakirjan, joka sisältää kaikkiaan 40 kysymystä Laajasalon taloudellisesta toiminnasta.

Tiistaina lähetetty asiakirja on osoitettu myös Helsingin seurakuntayhtymän johdolle, Kallion seurakunnan johtajille ja luottamushenkilöille, kirkolliskokouksen lainopilliselle asiantuntijalle ja piispainkokouksen sihteerille.

Ensimmäiset 20 kysymystä koskevat Laajasalon yrityksen TL Opetus Oy:n toimintaa vuosina 2014–2017. Muut kysymykset liittyvät kirkkotyönantajan luottokortin käyttöön aikana, jolloin Laajasalo on toiminut Kallion kirkkoherrana ja Helsingin seurakuntayhtymän johtajana sekä Laajasalon noudattamiin eettisiin periaatteisiin.

Yritystoiminta jatkui

Korhonen aloitti kysymyslistan kokoamisen syksyllä sen jälkeen, kun oli käynyt ilmi, että hänen ehdottamansa erityistilintarkastus Laajasalon yritykselle TL Opetus Oy:lle ei toteudu.

Yrityksen olemassaolo selvisi Korhoselle Helsingin piispanvaalin tuloksen ratkettua.

Aloittaessaan Kallion kirkkoherrana helmikuussa 2013 Laajasalo oli ilmoittanut, että hän aikoo luopua liiketoiminnastaan voidakseen keskittyä kirkkoherran viranhoitoon. Elokuussa 2017 Laajasalo sanoi, että yrityksellä ei käytännössä ole ollut toimintaa tammikuussa 2013 tehdyn liiketoimintakaupan jälkeen.

Kaupparekisterin mukaan yritys on kuitenkin ollut toiminnassa keskeytyksettä, ja sen liikevaihto on ollut neljän tilikauden aikana yhteensä 153 465 euroa.

Korhonen arvioi, että kysymyslistan tietojen kokoaminen on vienyt muutaman kuukauden aikana yhteensä joitakin kymmeniä työtunteja.

– Selvitettävien asioiden määrä on kasvanut työn edetessä, hän sanoo.

Johanna Korhonen. Kuva: Kimmo Mäntylä/Lehtikuva

Johanna Korhonen. Kuva: Kimmo Mäntylä/Lehtikuva

Kahdella tuolilla

Laajasalon yrityksen liiketoimintaan perehtyessään Korhonen teki asiakirjapyyntöjä muun muassa Helsingin, Espoon, Vantaan ja muiden suurten kaupunkien seurakuntayhtymille ja seurakunnille sekä kirkkohallitukselle. Kävi ilmi, että Laajasalon yrityksellä oli useita asiakassuhteita näihin tahoihin.

Korhosen mukaan Laajasalo on laskuttanut yritykselleen tuloa kirkollisista tehtävistä samaan aikaan, kun hän on saanut Kallion kirkkoherrana kuukausipalkkaa kirkon työstä. Esimerkiksi kirkon tiedotuskeskus on maksanut Laajasalon yritykselle 7500 euroa seurakuntavaalitilaisuuksista, joita Laajasalo järjesti viidellä paikkakunnalla.

Korhonen kertoo kysyneensä asiasta kirkkohallituksen viestintäjohtaja Tuomo Pesoselta, joka ei nähnyt asiakassuhteessa eettistä ongelmaa.

– Tämä kertoo, että pelisäännöistä tarvitaan laajempaa keskustelua. Yhtiönä laskuttaminen virkasuhteen ohella on outoa. Kyse on jäsenten maksamista kirkollisverorahoista, Korhonen sanoo.

Kuitit puuttuvat

Korhonen pyysi myös Helsingin seurakuntayhtymältä tiedot Laajasalon luottokorttitositteista viime vuosilta. Korhosen mukaan tiedoista käy ilmi, että Laajasalon toiminta on ollut ohjeiden vastaista.

Korhosen asiakirjan mukaan Laajasalo on hävittänyt suuren osan luottokorttikuluihinsa liittyvistä kuiteista. Vuoden 2017 kuiteista puuttui Korhosen laskujen mukaan 28 prosenttia, ja yli kahdessa kolmesta maksutapahtumasta kuitti ja selite olivat puutteellisia.

– Kirkon kaikilla toimijoilla on vastuu varojen asianmukaisesta käytöstä, yksityiskohtia myöten. Veroraha on kaikkein arvokkainta rahaa, koska se on kerättynäkin edelleen jäsenten rahaa ja se tulee käyttää oikein, Korhonen korostaa.

Korhosen asiakirjassa mainitut maksutapahtumat liittyvät muun muassa ravintola- ja taksikuluihin, hotellilaskuihin ja kukkakaupan laskuihin. Korhosen mukaan yhdessäkään ravintola- ja taksikuitissa ei ole mukana asianmukaista selitettä siitä, onko kuluille ollut ohjesäännön mukainen peruste.

Virkamatka Tel Aviviin

Korhonen pyytää Laajasalolta selvitystä myös vappuna 2017 tehdystä opintomatkasta Tel Aviviin ja siihen liittyvistä kuluista.

Korhosen mukaan Laajasalo ei tehnyt matkasta matka-anomusta eikä hankkinut matkalle virkamatkamääräystä. Kotiin palattuaan Laajasalo ei laatinut matkaraporttia, eikä matkalaskussa mainittua arviota lähetysrahoituksesta löydy seurakunnan asiakirjahallinnosta.

Korhosen läpikäymien tositteiden valossa näyttää siltä, että Laajasalo tutustui Lähetysseuran toimintaan lyhyesti vasta viimeisenä matkapäivänä ja käytti valtaosan matka-ajasta muun muassa pyöräilyyn matkaseuralaisensa kanssa.

Korhonen nostaa esille myös kaksi muuta työmatkaa, joiden yhteydessä Laajasalo on valinnut poikkeuksellisen kalliin hotellihuoneen tai laivahytin.

– Kalliit hotellit eivät vastaa kirkon virkamatkoista annettua ohjetta, ja Tel Avivin -reissu on kaikin tavoin aivan oma lukunsa, Korhonen sanoo.

– Keskiverto jäsen maksaa kirkollisveroa noin 300 euroa vuodessa. Se uppoaa nopeasti tämmöisiin juhlapäivällisiin ja samppanja-aperitiiveihin. Jäsenenä sanon, että tällainen rahankäyttö ei aivan vastaa käsitystäni kirkossa tarpeellisesta toiminnasta.

Korhonen pyytää selvitystä myös siitä, miten Laajasalo on noudattanut osakeyhtiö- ja kirjanpitolakia yritystoiminnassaan.

– Tilinpäätösten kirjavuus ja myöhäisyys saattaa kertoa kirjanpidon epämääräisyydestä. Erilaisten tilinpäätösversioiden suuri määrä oli yllätys, sellainen ei ole tavallista hyvin hoidetuissa yrityksissä. Kaikki tämä on osakeyhtiölain ja kirjanpitolain näkökulmasta huolestuttavaa.

Korhonen ehdottaa Helsingin seurakuntayhtymän sisäiselle tarkastukselle ja tilintarkastukselle yksityiskohtaista tutkintaa siitä, miten Laajasalo on käyttänyt yhtymän luottokorttia. Laajasalolta Korhonen pyytää tietoa siitä, milloin tämä aikoo vastata hänen esille nostamiinsa kysymyksiin.

– Odotan Laajasalolta rehellisiä vastauksia. Sen jälkeen me hiippakunnan toimijat tiedämme tapauksesta enemmän. Pyydän myös seurakuntayhtymän sisäistä tarkastusta kiinnittämään huomiota luottokortti- ja matka-asioihin.

Asiakirjan tiedot ovat Korhosen mukaan peräisin julkisista lähteistä, eikä tekstiin sisälly lain mukaan salassa pidettäviä tietoja.

Laajasalo kiistää toimineensa väärin

Kirkko ja kaupunki poimi muutamia keskeisiä asioita Johanna Korhosen laajasta kysymyspaketista ja pyysi piispa Teemu Laajasaloa vastaamaan niihin. Hän vastasi sähköpostilla ja puhelimitse.

Korhosen mukaan Laajasalon taloudenpito yrittäjänä sisältää kyseenalaisia piirteitä ja luottokortin käyttö on ollut ohjeiden vastaista. Laajasalon mielestä hänen yritystoimintansa on ollut normaalia liiketoimintaa.

– Liiketoiminnan onnistumiset ja epäonnistumiset ovat olleet jo monta kuukautta julkisesti arvioitavina. Nyt yrityksen kaikki tilikaudet on 2017 mukaan lukien tilintarkastettu ja todettu myöhästymisiä lukuun ottamatta olevan täysin kunnossa.

– Olen käyttänyt luottokorttia vain virkaan liittyviin tehtäviin. Viiden vuoden aikana minun laskujani ei ole palautettu tai jätetty hyväksymättä ja sisäinen tarkastus on vain kerran pyytänyt minulta täsmennyksen yhdestä seurakuntaneuvoston päätöksestä.

Hän kertoo tunnistavansa Korhosen kysymyslistasta kaksi omaa virhettään.

– Ensinnäkin kuitteja on hukkunut liikaa. Toisaalta olen tehnyt virhearvioinnin majoituksen suhteen, muun muassa Savonlinnassa olen varannut vääränlaisen huoneen. Näistä olen pahoillani. Muuten katson, että luottokortin käyttö on ollut perusteltua.

Oletko käyttänyt seurakuntayhtymän luottokorttia yksityisiin menoihin?

– En ole.

Miksi kuiteista puuttuu niin suuri osa?

– Tämä on ollut huolimattomuutta.

Miksi olet juhlistanut valintaasi piispaksi maksamalla ravintolaskut yhtymän luottokortilla?

– Olen ollut yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien kanssa kaksi kertaa yhteisellä työlounaalla silloin, kun minut valittiin yhtymän johtajaksi ja silloin, kun minut valittiin piispaksi. Katson, että se on ollut perusteltua ja liittynyt hyvin isoon johtoa koskevaan muutokseen.

Oliko virkamatka Israeliin asiallinen?

Keväällä 2017 Laajasalo teki virkamatkan Israeliin. Matkan tarkoitus oli tutustua Suomen Lähetysseuran Israelissa tekemään työhön, jota Kallion seurakunta tukee. Seurakuntaneuvoston kokoukseen hän vei asian etukäteen tiedoksi ilmoituksena. Korhosen mukaan Laajasalo majoittui Tel Avivissa ylelliseen hotelliin ja kävi Jerusalemissa taksilla. Siellä hän tapasi lyhyesti seurakunnan nimikkolähetit. Matka maksoi päivärahoineen yhteensä 1680,95 euroa. Päivärahoja Laajasalo laskutti seitsemältä vuorokaudelta, vaikka matka oli 26.–28.4.

– Matka oli asianmukainen ja siitä on päätökset tehty neuvostossa. Sen taustalla oli luottamushenkilöiden kanssa käyty keskustelu siitä, millaista työtä Israelissa pitää tukea ja millaista ei. Tässä oli hyvin voimakkaasti kahta eri kantaa. Työ Israelissa oli eri kirkkopoliittisten muutosten vuoksi myös muuttunut reilusti. Sovittiin, että käyn katsomassa työtä ja tilannetta sekä raportoin siitä. Tutustuin kahteen kohteeseen Tel Avivissa ja yhteen Jerusalemissa. Matkalle osallistui vaimoni, jonka matkan maksoin itse. Huone oli samanhintainen yhdelle tai kahdelle. Mikäli päivärahalasku on tehty väärin, se pitää korjata. En ole sitä itse tehnyt.

Mitä kohteita Tel Avivissa oli?

– Olin siellä Immanuel-kirkossa ja tutustumassa muun muassa prostituoituja auttavaan diakoniatyöhön Tel Avivin bussiaseman lähellä maahanmuuttaja-alueella.

Sviitti oli virhe

Olet myös maksanut vaalipäällikkösi Katri Korolaisen kanssa pitämäsi häätapaamisen ravintolalaskun yhtymän luottokortilla. Miksi?

– Katri Korolainen on tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, seurakuntaneuvoston kantava voima ja monella tavalla keskeinen vaikuttaja. Hän järjesti varmasti Helsingin suurimman morsiusmessun, jossa olin pappina ja pidin kohtuullisena, että juhlistimme sitä.

Olet myös yöpynyt Kuninkaan sviitissä Savonlinnassa. Miksi?

– Savonlinnan ja Kallion seurakunnat järjestivät yhteisen reformaation merkkivuoden sarjan, johon kuului tapahtumia, reformaatio-oluen lanseeraus, luentoja ja saarnavierailuja tammi-helmikuussa Kalliossa ja Savonlinnassa sekä Kirkko täyteen -tapahtuma kesäkuussa Kerimäellä. Menin kiireellä autolla edestakaisin Savonlinnaan ja tilasin puhelimessa hotellihuoneen. Pyysin virkailijalta "hyvää huonetta”, enkä kysynyt hintaa. Minulle sitä ei ole siis myyty tuolla nimellä. Tämä on virhe, olisi pitänyt selvittää huone ja hinta tarkemmin. Olin matkalla yksin.

Laajasalon mukaan hän ei ole maksattanut työnantajallaan matkoja, jotka eivät kuuluisi seurakuntayhtymän maksettavaksi. Se, että hän laskutti kerran samasta Joensuun matkasta sekä lento- että junalipun, johtuu siitä, että hän myöhästyi kyydistä ja tarvitsi toisen kuljetuksen.

Entä hankitut kokikset, tarjottu shampanja ja flow-festivaalin lippujen osto?

– Flow-festivaali on seurakunnan alueella suurin vuosittainen tapahtuma. Olemme aiempina vuosina tehneet yhteistyön, jossa oli mukana kansalaisaktiiveja ja kirkossa toiminut kokki. Pitäisin erikoisena, jos en olisi paikalla. Kuohuviinilasilliset on tarjottu kerran isommalle väelle. Kirkolle tuli tutustumaan moderniin seurakuntaelämään nuoria vaikuttajia Arvojen areena tapahtumaan, heille tarjottiin alkumaljat. Kokikseni olen maksanut itse. Kortilla on ostettu viiden vuoden aikana muutamia kymmeniä pulloja kaikkia virvokkeita, joita on tarjottu neuvotteluissa kirkkoherran huoneessa.

Kirkon tiedotuskeskukselta Laajasalo laskutti seurakuntavaalien julkisuuskampanjasta samaan aikaan, kun oli kirkolla töissä. Peruste tähän hänen mukaansa oli, että hän teki viiden paikkakunnan kierroksen ympäri Suomea, eikä tämä ollut Kallion kirkkoherran työtä vaan sivutyötä muissa hiippakunnissa.

Yritystoiminnan kirjanpito on myöhässä, mutta hoidettu

Yritystoimintansa kirjanpidon Laajasalo on mielestään tehnyt lainmukaisesti.

– Yrityksen kaikki tilikaudet on 2017 mukaan lukien tilintarkastettu ja todettu myöhästymisiä lukuun ottamatta olevan täysin kunnossa. Tilintarkastajalla on käytössään yrityksen koko kirjanpitoaineisto.

Joistakin tilinpäätöksistä on erilaisia versioita. Esimerkiksi vuoden 2012 kahden tilinpäätösten tappioluvuissa on iso ero ja myös liikevaihdon määrät vaihtelevat. Mistä tällaiset erot ja eri versiot tilinpäätöksissä johtuvat?

– Kun tilinpäätöksiä korjataan, myös edellinen versio jää rekisteriin.

Vuoden 2013 tilinpäätös TL Opetus Oy:ssä oli voitollinen 133000 euroa. Kuitenkin yhtiön oma pääoma oli painunut negatiiviseksi, mistä teit ilmoituksen Kaupparekisteriin vasta 19.12.2017. Miksi vasta silloin?

– Kuten olen aiemmin todennut, tässä olen toiminut myöhässä.

Miltä Korhosen esille nostamat asiat vaikuttavat piispan työsi kannalta?

– Korhosella on varmasti oikeus esittää kysymyksiä. Ei tämä vaikuta työhöni. Kuittien kanssa olen jatkossa tarkkana.

Aiotko vastata Korhoselle?

– Kyllä. Täytyy miettiä, missä muodossa.

Seurakuntayhtymässä tehtiin syksyllä sisäinen tarkastus

Helsingin seurakuntayhtymän johtajaksi Laajasalon jälkeen valittu Juha Rintamäki kertoo, että yhtymässä tehtiin syksyllä sisäinen tarkastus First Card -luottokorttien käytöstä.

– Tämä tarkastus oli yleisellä tasolla. Siinä käytiin läpi kortin käyttöön ja laskujen tarkastukseen liittyvät prosessit ja tarkistettiin, ovatko asiat kunnossa. Sisäinen tarkastus, joka on meille täysin itsenäinen elin, pyysi tarkastuksen yhteydessä muutamilta henkilöiltä lisäselvityksiä. Ne annettiin ja todettiin silloin riittäviksi, selvittää Rintamäki.

Hänen mukaansa selvityksiä pyydettiin useammalta henkilöltä, joista yksi oli Laajasalo.

– Kirkossa pitää totta kai toimia niin, että asiat kestävät tarkastelun. Nyt on kuitenkin hyvä antaa Laajasalon vastata kysymyksiin ihan niin kuin tällaisissa asioissa normaalisti tehdään.

Syksyn yleisessä tarkastuksessa havaittiin, että Helsingin seurakuntayhtymän luottokorttilaskujen tarkastuksessa on puutteita. Tämän takia yhtymä uusi luottokorttiohjeensa. Uudet ohjeet astuivat voimaan joulukuun 2017 alussa.

– Sisäinen valvontajärjestelmä ei ole toiminut riittävällä tavalla. Havaittuihin ohjeiden epäselvyyksiin ja valvonnan tasoon oli syytä puuttua, korostaa Rintamäki.

Miten on mahdollista, että laskut on hyväksytty, vaikka kuiteista puuttuu suuri osa? Kuka hyväksyy yhtymän johtajan ja Kallion kirkkoherran laskut?

– Ennen Kirkon palvelukeskuksen eli Kipan asiakkaaksi siirtymistä meidän johdon laskuilla ei ollut lainkaan hyväksyjää. Kun aloitimme Kipan asiakkaana vuoden 2015 aikana, sovittiin, että hallintojohtaja hyväksyy kirkkoherrojen ja laskut. Kun aloitin yhtymän johtajana, sovittiin, että minä hyväksyn suorien alaisteni laskut ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja minun laskuni.

Laajasalon aikana hallintojohtaja Jussi Muhosen tehtävänä oli kuitenkin käydä läpi 21 kirkkoherran ja vuoden 2017 alusta myös yhtymän johtajan laskut sitä mukaa, kun selvitykset laskuista oli tehty. Urakka olisi muutenkin iso, mutta käsittelykulujen välttämiseksi luottokorttiselvityksiä pyydettiin aluksi neljän kuukauden välein.

– Kuitteja on kadonnut, ohjeet ovat olleet huonot ja valvonta puutteellista. Nyt kuitteja käydään läpi kuukausittain, Rintamäki sanoo.

Korhonen nosti esille myös kaksi ateriaa, jotka Laajasalo on tarjonnut seurakuntayhtymän johdolle juhlistaakseen piispaksi valintaansa. Ateriat on maksettu työnantajan luottokortilla. Olet itsekin ollut mukana lounaalla ja päivällisellä. Onko tämä asianmukaista?

–  Ne ovat olleet työpalavereita, vastaavia on ollut kaksi kertaa vuodessa. Kyllä niissä on vaalin tuloksestakin puhuttu, mutta ennen kaikkea käyty läpi sitä, mitä valinnasta seuraa ja millaisia asioita seuraavan puolen vuoden aikana pitää valmistella.

Laajasalo on laskujen mukaan myös yöpynyt matkoillaan luksussviiteissä. Mitä seurakuntayhtymän matkustusohje sanoo tästä?

– En nyt muista tarkkaa sanamuotoa, mutta kohtuullinen majoitus, kahden hengen huone normaalivarustuksella. Virkamatkojen osalta matka on tehtävä mahdollisimman pienin kokonaiskustannuksin.

Rintamäen mukaan sisäinen tarkastus seuraa uusien ohjeiden noudattamista oman suunnitelmansa mukaisesti.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.