null Tuomiokapituli pitää voimassa Kai Sadinmaan saaman vakavan moitteen samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta vihkimisestä

Kai Sadinmaan oikaisuvaatimus ei mennyt läpi tuomiokapitulissa.

Kai Sadinmaan oikaisuvaatimus ei mennyt läpi tuomiokapitulissa.

Ajankohtaista

Tuomiokapituli pitää voimassa Kai Sadinmaan saaman vakavan moitteen samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta vihkimisestä

Äänestystulos oli täpärä 4–3. Kaikki päätöstä vastaan äänestäneet jättivät eriävän mielipiteen.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on käsitellyt pastori Kai Sadinmaan oikaisuvaatimuksen koskien hänen viime syksynä saamaansa vakavaa moitetta samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimisistä.

Vaikka yhteiskunnassa tasa-arvoinen avioliitto on ollut voimassa maaliskuusta 2017, kirkossa ei ole lupa vihkiä avioliittoon nais- ja miespareja. Tästä poiketen Sadinmaa oli vihkinyt kolme samaa sukupuolta olevaa paria.

Viime syyskuussa, kun Helsingin piispana oli vielä Irja Askola, Sadinmaa sai Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta vakavan moitteen samaa sukupuolta olevien parien kirkollisista vihkimisistä. Kapitulin mielestä Sadinmaa oli toiminut vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta. Tuolloin päätös syntyi äänin 5–2.

Lokakuussa Sadinmaa laati asianajotoimisto Hippi Oy:n kanssa oikaisuvaatimuksen. Siinä Sadinmaa katsoi toimineensa oikein. Sadinmaan mielestä tuomiokapitulin antama vakava moite ei perustunut kirkko- tai mihinkään muuhunkaan lakiin, ja siksi tuomiokapitulin olisi pitänyt perua rangaistusseuraamus.

Tuomiokapitulin ratkaisun yhteenvedossa todetaan: ”Avioliittolainsäädännön sekä kirkkojärjestyksen ja kirkkokäsikirjan välillä ei ole sellaista ristiriitaa, että tuomiokapitulin päätös olisi lainvastainen.”

Tuomiokapitulin istuntoon hiippakuntavaltuuston valitsemana maallikkovarajäsenenä osallistunut lakimies Jaakko Weuro oli laatinut vastaesityksen. Tässä hävinneessä esityksessä todetaan: ”Sadinmaa on joutunut toimimaan oikeudellisesti epäselvässä ja kiistanalaisessa tilanteessa ja tehnyt asiassa ratkaisun, jossa hän on soveltanut voimassa olevan lainsäädännön määräyksiä painottaen kirkon jäsenten yhdenvertaista kohtelua.”

Tuomiokapitulissa on seitsemän päätösvaltaa käyttävää jäsentä. Kokoukseen osallistuivat piispa Teemu Laajasalo, tuomiorovasti Matti Poutiainen, maallikkovarajäsen Weuro, pappisasessorit Tiina Ahonen ja Hannu Pöntinen, vs. lakimiesasessori Jussi Lilja sekä hiippakuntadekaani Reijo Liimatainen. Sadinmaata koskevassa asiassa eriävän mielipiteen jättivät Weuro, Pöntinen ja Liimatainen.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.