null Kai Sadinmaa hakee oikaisua sateenkaarivihkimyksestä saamaansa moitteeseen

Pastori Kai Sadinmaa hakee oikaisua tuomiokapitulilta saamaansa vakavaan moitteeseen. Kuva on kapitulin päätöstä edeltäneestä mielenosoituksesta.

Pastori Kai Sadinmaa hakee oikaisua tuomiokapitulilta saamaansa vakavaan moitteeseen. Kuva on kapitulin päätöstä edeltäneestä mielenosoituksesta.

Ajankohtaista

Kai Sadinmaa hakee oikaisua sateenkaarivihkimyksestä saamaansa moitteeseen

Pastori Kai Sadinmaa pyytää oikaisua Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin 13.9. antamasta päätöksestä. Kapituli antoi Sadinmaalle vakavan moitteen sateenkaarivihkimisistä.

Pastori Kai Sadinmaa sai Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta vakavan moitteen toimittamistaan samaa sukupuolta olevien parien kirkollisista vihkimisistä. Kapituli katsoi, että Sadinmaa toimi vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta vihkiessään samaa sukupuolta olevia pareja. Seurauksena oli vakava moite ja kehotus pysyä pappislupauksessa. Päätös syntyi 13.9 äänin 5-2.

Sadinmaa on asianajotoimisto Hippi Oy:n kanssa laatinut tuomiokapitulille oikaisuvaatimuksen. Vaatimuksessaan Sadinmaa katsoo, ettei tuomiokapitulin päätös perustu kirkkolain eikä minkään muunkaan lain säännöksiin. Kapitulin pitäisi siksi itse oikaista päätös vakavasta moitteesta ja kehotus pappislupauksessa pysymisestä lakiin perustumattomana. Jos kapituli ei oikaise päätöstä, se on Sadinmaan ja asianajotoimiston mukaan jäävi antamaan asiassa muunlaista ratkaisua. Sadinmaa varaa itselleen tilaisuuden vielä lausua asiasta tarkemmin ennen päätöksentekoa.

Sadinmaa katsoo, ettei hän ole rikkonut pappislupaustaan, sillä kukaan pappislupauksen antanut henkilö ei siinä sitoudu vihkimään vain eri sukupuolta olevia avioliittoon. Tuomiokapituli ei ole myöskään antanut kirkkolain mukaista seuraamusta pykälistä, jotka koskevat papin pysymistä kirkon tunnustuksessa tai pappisviran velvollisuuksien vastaista toimintaa.

Kirkkolaki määrittelee näistä rikkomuksista rangaistuksia kirjallisesta varoituksesta määräaikaiseen virasta pidättämiseen ja jopa pappisviran menettämiseen. Vakava moite ei kuitenkaan sisälly rangaistusvalikoimaan. Mikäli olisi käytetty toista menettelytapaa, olisi oikaisuvaatimuksen mukaan voitu antaa korkeintaan huomautus. Nyt valittiin kuitenkin raskaampi menettelytapa, jolloin kapituli asetti samalla itselleen rajat, mitä seuraamuksia se voi antaa.

Vakava moite ei sisälly kirkkolain mukaiseen rangaistusvalikoimaan.

Koska kapituli antoi vakavan moitteen siitä, että Sadinmaa olisi rikkonut pappislupaustaan, se vertautuu oikaisuvaatimuksen mukaan työnantajan työnjohdollisesti antamaan päätökseen. Se annetaan kirjallisesti ja siihen sisältyy oikeus muutoksenhakuun. Kapitulin ratkaisuun jäi rankaisullinen ulottuvuus, vaikka mitään varsinaista kirkkolain mukaista seuraamusta ei annettu.

Mikäli Sadinmaa valittaisi kapitulin päätöksestä hallinto-oikeuteen, tämä ei voisi lain mukaan muuttaa tuomiota valittajan vahingoksi, sanotaan oikaisuvaatimuksessa. Kirkkolain rangaistusvalikoiman perusteella mitään seuraamusta ei silloin voisi langettaa, vaan Sadinmaa ja asianajotoimisto katsovat, että rangaistus poistettaisiin hallinto-oikeudessa lakiin perustumattomana.

Oikaisuvaatimuksessa otetaan kantaa myös siihen, mitä kirkon pitäisi tehdä avioliittolain tultua voimaan. Sadinmaa ja asianajotoimisto Hippi katsovat, että tilanne on sama kuin silloin, kun avioliittolakia muutettiin avioeroon tuomittujen vihkimisen osalta. Yhteiskunnan arvot vaikuttivat kirkon tulkintaan ja nykyisin eronneet vihitään kirkossa. Nyt pitäisi vastaavasti kullekin papille antaa siirtymäkauden ajaksi oikeus valita, keitä vihkivät. Kunkin seurakunnan pitäisi kuitenkin järjestää kaikille mahdollisuus vihkimiseen ja tilat siihen.

Samaa sukupuolta olevien vihkimisestä ei pitäisi oikaisuvaatimuksen mukaan antaa minkäänlaista seurausta. Asianajotoimiston mukaan ensimmäisenä samaa sukupuolta olevan parin vihkineenä pappina Sadinmaa joutuu kantamaan muidenkin pappien taakkaa, vaikka vihkimisiä ja siunaamisia on jo yli 50. Kirkon olisi pitänyt valmistautua muutokseen etukäteen. Koska kirkon sisällä ei asetettu linjauksia ajantasalle, asia ei ole yksilön, vaan kirkon vastuulla. Oikaisuvaatimuksessa huomautetaan, että avioliittoon vihkiminen on virkatoimi, jonka osalta pappi käyttää julkista valtaa.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.