null Hallinto-oikeus ei tutki pastori Kai Sadinmaan valitusta saamastaan ”vakavasta moitteesta”

Kai Sadinmaa osoitti mieltään istumalla jalkapuussa tuomiokapitulin edessä kapitulin istuntopäivänä 13.9.2017.

Kai Sadinmaa osoitti mieltään istumalla jalkapuussa tuomiokapitulin edessä kapitulin istuntopäivänä 13.9.2017.

Ajankohtaista

Hallinto-oikeus ei tutki pastori Kai Sadinmaan valitusta saamastaan ”vakavasta moitteesta”

Tuomiokapitulin antama vakava moite on luonteeltaan huomautus, ei kurinpidollinen rangaistus.

Pastori Kai Sadinmaa sai syyskuussa 2017 Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta vakavan moitteen samaa sukupuolta olevien parien kirkollisista vihkimisistä. Niistä oli tehty kapituliin kaksi kantelua. Kapitulin mielestä Sadinmaa oli toiminut vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta vihkiessään kolme samaa sukupuolta olevaa paria.

Sadinmaa jätti tuomiokapitulille oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaati rangaistusseuraamuksen perumista. Maaliskuussa 2018 tuomiokapituli päätti äänin 4–3 pitää vakavan moitteen voimassa. Samalla se ilmoitti, että päätökseen ei saa hakea muutosta hallintolain nojalla.

Sadinmaa valitti silti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka on nyt päättänyt, että valitusta ei tutkita. Perusteluna on se, että Sadinmaalle ei ole annettu pappisviran velvollisuuksien ja pappislupauksen vastaisesta toiminnasta varoitusta, häntä ei ole pidätetty määräajaksi pappisvirasta eikä määrätty menettämään pappisvirkaansa. Nämä ovat kirkkolain määrittelemät rangaistukset kyseisestä toiminnasta.

Näin ollen vakava moite on hallinto-oikeuden mukaan lähinnä huomautukseen rinnastettava kehotus vastaisen varalle. Päätöksestä ei voida myöskään katsoa aiheutuvan välittömiä vaikutuksia Sadinmaan oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen.

Myöskään valittajan oikeudenkäyntikuluja ei korvata.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.