null Uudistusmieliset ovat enemmistö Helsingin yhteisessä kirkkovaltuustossa

Huopalahden kirkossa äänestettiin uusia luottamushenkilöitä sunnuntaina 18.11.

Huopalahden kirkossa äänestettiin uusia luottamushenkilöitä sunnuntaina 18.11.

Uudistusmieliset ovat enemmistö Helsingin yhteisessä kirkkovaltuustossa

Vaalikoneen vastausten mukaan 72 prosenttia uusista valtuutetuista kannattaa samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä.

Yhteiseen kirkkovaltuustoon valittiin Helsingissä 91 jäsentä, joista 51 eli 56 prosenttia on uusia. Nämä 20 seurakunnan uudet valtuutetut ovat vastanneet vaalikoneen kysymyksiin ennen vaaleja. Sen mukaan 72 prosenttia on sitä mieltä, että kirkon tulisi vihkiä aviolittoon myös samaa sukupuolta olevat parit. 73 prosenttia katsoo, että seurakunnan tulisi voida valikoida itselleen sopivimmat lähetysjärjestöt kumppaneiksi eikä rahoittaa tasapuolisesti kaikkia virallisia lähetysjärjestöjä.

Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengelliset taustat ja toimintatavat ovat erilaisia. Osa niistä ei hyväksy naisia papeiksi. Helsingin yhteinen kirkkovaltuusto on aikanaan tehnyt päätöksen, että näitä järjestöjä ei tueta. Kirkkovaltuutettujen mielestä seurakunta voi siis hyvällä omallatunnolla pudottaa jotkin lähetysjärjestöt tukilistalta pois – tai yhtä hyvin tukea perinteisimpiä lähetysjärjestöjä.

78 prosenttia haluaa tukea kaikkia turvapaikanhakijoita

Uusista valtuutetuista 78 prosentin mielestä kirkon tulee jatkossakin tukea kaikkia turvapaikanhakijoita. Kysymyksissä vaihtoehtona oli myös keskittyminen kristittyihin turvapaikanhakijoihin. Neljän prosentin mielestä kirkon tulee erityisesti julistaa evankeliumia turvapaikanhakijoille, ja kolmen prosentin mielestä kirkon tulisi keskittyä työssään kantasuomalaisiin.

Eniten kannatusta sai kiinteistöistä luopuminen, 76 prosenttia. Myös seurakuntien yhdistämistä isommiksi yksiköiksi pidettiin hyvänä säästökeinona.

Yleisesti ottaen kirkon tulisi 76 prosentin mielestä tavoitella erityisesti niitä, jotka eivät vielä ole seurakunnan toiminnassa mukana. Seitsemän prosenttia haluaa, että kirkko keskittyisi toiminnassaan erityisesi aktiivisiin jäseniinsä.

Vaalikoneessa kysyttiin myös, mihin toimenpiteisiin olisit valmis, kun seurakunnan talous heikkenee. Eniten kannatusta sai kiinteistöistä luopuminen, 76 prosenttia. Myös seurakuntien yhdistämistä isommiksi yksiköiksi pidettiin hyvänä keinona (64 prosenttia). Työntekijöiden vähentämistä kannatti 33 prosenttia. Kirkollisveron nostoa kannatti 24 ja toiminnasta leikkaamista 21 prosenttia. Tähän kysymykseen sai valita monta vastausta.

40 prosenttia vastustaa eutanasiaa

Vaalikoneessa kysytttiin, miten kirkon tulisi suhtautua eutanasiaan. Tässä kohtaa mielipiteeet jakautuivat tasaisemmin. 60 prosenttia oli sitä mieltä, että kirkon ei tulisi vastustaa eutanasian laillistamista, ja 40 prosentin mielestä pitäisi vastustaa.

Seuraaviin väitteisiin valtaosa valtuutetuista vastasi myönteisesti. "Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten pienentämisessä" sai arvon 1,77 asteikolla –2...2. Väite "On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi" sai arvon 1,69.

Enimmäkseen samaa mieltä oltiin myös väitteestä "Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvo (1,79).

Uuden yhteisen kirkkovaltuuston jäsenistä lähes kaksi kolmasosaa on naisia. Kolmannes on 20–39-vuotiaita ja kolmannes 60 vuotta täyttäneitä. Uusia jäseniä ovat esimerkiksi opettaja Susse Huhta ja viestinnän suunnittelija Minna Havunen Roihuvuoren seurakunnasta, päätoimittaja emeritus Olav Melin Johannes församlingista sekä monikulttuurisuusvastaava Pirjo Pekkola Kannelmäen seurakunnasta.

Uudesta Töölön seurakunnasta nousi valtuustoon filosofian tohtori, entinen europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola. Kallion seurakunnasta valittiin uutena doula, seksologi Anna-Riitta Kässi. Paavalin seurakunnasta valittiin teologian tohtori, kirkkohistorian dosentti Timo Junkkaala ja Oulunkylän seurakunnasta pastori, SLEYn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen sekä näyttelijä, suntio Sara Paavolainen.

Katso jäsenet täältä.

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: