null Vantaan seurakunnat pyrkivät sopuun lehtisaarelaisten kanssa maanvuokrakiistassa

Ajankohtaista

Vantaan seurakunnat pyrkivät sopuun lehtisaarelaisten kanssa maanvuokrakiistassa

Nykyiset Lehtisaaren maanvuokrasopimukset ovat 1960-luvulta. Uusista sopimusehdoista nousi kiista, jossa ollaan hakemassa sopua. Mallia ratkaisuun on otettu Helsingistä.

Vantaan seurakuntayhtymä omistaa Helsingin Lehtisaaressa kymmenen asuintalotonttia, joista on tehty 50 vuoden maanvuokrasopimukset 1960-luvun lopulla. Vuokrasopimukset päättyvät vuoden 2019 lopussa.

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti uusista sopimusehdoista 7.6.2016. Lehtisaaren tontinvuokrat ovat olleet pitkään hyvin alhaisella tasolla. Tarkoituksena oli tuoda vuokrat ajanmukaiselle ja vastaavalle tasolle muiden Vantaan seurakuntayhtymän vuokrasopimusten kanssa.

Lehtisaarelaisille uudet ehdot tarkoittivat kuitenkin tuntuvia korotuksia vuokriin. Lehtisaaren taloyhtiöt pitivät niitä kohtuuttomina ja haastoivat loppuvuodesta 2017 Vantaan seurakunnat oikeuteen.

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti tämän vuoden kesäkuussa pitämässään kokouksessa aloittaa vapaaehtoisen sovittelun maavuokria koskevassa riita-asiassa Lehtisaaressa sijaitsevien taloyhtiöiden edustajien kanssa. Ehdotus sovitteluun tuli seurakuntayhtymän omalta kiinteistöjohtokunnalta, ja yhteinen kirkkoneuvosto päätti sovittelusta yksimielisesti.

Neuvotteluissa on selvitetty taloyhtiöiden ja Vantaan seurakuntayhtymän mahdollisuuksia päästä asiassa riidattomaan lopputulokseen. Oikeuskäsittely keskeytettiin neuvottelujen ajaksi.

– Neuvottelut ovat olleet tiukat, mutta niitä on käyty sovintoa hakevassa hengessä. Olemme puolin ja toisin kuunnelleet toisiamme, sanoo yhtymän johtaja Juha Tuohimäki.

– Ymmärrämme, että vuokrien korotus ja asumiskustannusten nousu ovat inhimillisesti katsottuna kova paikka asukkaille. Meidän pitää kuitenkin katsoa asiaa myös kaikkien Vantaalla tehtyjen vuokrasopimusten näkökulmasta, että olisimme tasapuolisia, hän jatkaa.

Neuvottelut ovat olleet tiukat, mutta niitä on käyty sovintoa hakevassa hengessä. – Juha Tuohimäki

Sovittelun kautta haluttiin nyt löytää kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Neuvottelujen tuloksena syntynyt ehdotus uusista vuokrausehdoista tuotiin yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn tiistaina 18.9. Yhteinen kirkkoneuvosto päätyi tekemään yhteiselle kirkkovaltuustolle esityksen uusista sopimusehdoista.

Esitys uusista sopimusehdoista noudattelee suurelta osin Helsingin seurakuntayhtymän keväällä 2017 tekemää päätöstä Lehtisaaren maanvuokraussopimuksista. Tonttien vuosivuokra tulisi uusien ehtojen mukaan olemaan 5 % tontin käyvästä arvosta, josta kuitenkin vähennetään 40 prosenttia rakennetun maan alennuksena. Valtuuston päätettäväksi esitettävien uusien ehtojen mukaan vuokrat nousevat edelleen reippaasti, mutta taso on kuitenkin aiempaa kohtuullisempi.

– Esitys noudattaa kirkon yhteistä linjaa alueella, Tuohimäki toteaa.

Tuohimäen mukaan taloyhtiöillä on ollut neuvotteluissa neljä neuvottelijaa, joilla on ollut epävirallinen neuvottelumandaatti kaikilta yhtiöiltä. Jos yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy nyt neuvotellut uudet vuokraehdot, jokaisen Lehtisaaren taloyhtiön on vielä hyväksyttävä ne. Kaikkien taloyhtiöiden on hyväksyttävä uudet ehdot, jotta sopimus saadaan aikaiseksi, muuten sopimus raukeaa.

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Per-Erik Eklöf jätti eriävän mielipiteen päätökseen. Hän olisi halunnut pitäytyä kirkkovaltuuston aiemmassa päätöksessä.

Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee asiaa 25.9.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.