null ”Tältä fasismi näyttää, kun sen kirjoittaa paperille” – tutkija Oula Silvennoinen epäilee Sinimustien puoluehankkeen karahtavan oikeusministeriöön

Samanlaisia aatteita kuin Sinimustien puolueohjelmassa viljeltiin Lapuan liikkeessä ja Isänmaallisessa kansanliikkeessä eli IKL:ssä 1930- ja 1940-luvuilla.

Samanlaisia aatteita kuin Sinimustien puolueohjelmassa viljeltiin Lapuan liikkeessä ja Isänmaallisessa kansanliikkeessä eli IKL:ssä 1930- ja 1940-luvuilla.

Ajankohtaista

”Tältä fasismi näyttää, kun sen kirjoittaa paperille” – tutkija Oula Silvennoinen epäilee Sinimustien puoluehankkeen karahtavan oikeusministeriöön

Sinimustan liikkeen politiikassa uskonto on alistettu kansallismielisyydelle ja kristinuskon lisäksi kouluissa opetettaisiin suomenuskoa. Muiden uskonnonvapautta rajoitettaisiin.

Suomeen halutaan perustaa uusi puolue, jonka nimi on Sinimusta liike. Nimi viittaa suomalaiseen 1930-luvun Lapuan liikkeen käyttämiin väreihin. Suomessa toimi myös Lapuan liikettä ja Isänmaallista kansanliikettä myötäillyt nuorisojärjestö Sinimustat.

Liikkeen internetsivuilta löytyvä puolueohjelma ei historiantutkija Oula Silvennoisen mukaan jätä epäilystä siitä, millaisesta liikkeestä on kyse. Silvennoinen on perehtynyt suomalaiseen fasismiin ja äärioikeistoon ja on yksi fasismin historiaa käsittelevän kirjan Suomalaiset fasistit – mustan sarastuksen airueet (WSOY 2016) kirjoittajista.

– Sinimusta liike ei ole vielä puolue, vaan vasta rekisteröitymässä. 5 000 kannattajakorttia saa kasaan kuka tahansa, joka jaksaa nähdä vähän vaivaa. Se ei liene ongelma. Puolueohjelma ja säännöt pitää kuitenkin hyväksyttää oikeusministeriössä. Koska ohjelma vaikuttaisi olevan puoluelain vastainen, epäilen sen läpimenoa. En tosin ole varma, onko se tarkoituskaan. Vai onko tarkoitus vain uhriutua ja sanoa, että näin meitä sorretaan, Silvennoinen sanoo.

Julkisoikeuden professori Jukka Viljanen Tampereen yliopistosta arvioi Demokraatin haastattelussa, että oikeusministeriö joutuu vakavasti pohtimaan, hyväksyykö se yhdistyksen rekisteröitymisen puolueeksi. Puoluelain mukaan puolueen on noudatettava kansanvaltaisia periaatteita toiminnassaan. Viljasen mukaan tämä tarkoittaa sitä, että puolue hyväksyy perustuslain keskeisen ajatuksen demokratian perustumisesta kansanvaltaan eikä väkivaltaan tai muuhun vaikuttamiseen.

Silvennoinen on lukenut sinimustien puolueohjelman ja arvioi, että sitä on valmistelu kauan. Lopputulos on fasismia sanaa mainitsematta.

– Voi sanoa, että kyllä tämä on ihan sitä itseään. Tältä fasismi näyttää, kun sen kirjoittaa paperille, Silvennoinen kiteyttää.

Sinimustat haluavat luoda etnisesti rajatun kansakunnan

Oula Silvennoinen aloittaa puolueohjelman analyysin sen läpäisevästä näkemyksestä, että on olemassa ylisukupolvinen kansakunta, kuin elävä organismi, joka on uhattuna ja pitää luoda uudelleen. Liikkeen ohjelmassa todetaan muun muassa näin: ”Puolueemme pyrkii estämään maahanmuuttoa palauttaakseen turvallisen ja taloudellisesti vakaan Suomen, jossa suomalaisen kansan olemassaolo ei ole uhattuna.” Kansallisen identiteetin synnyssä puolue korostaa ”sielun ja veren” merkitystä.

– Fasististen liikkeiden peruspiirre, jonka ne kaikki jakavat, on ajatus kansakunnasta, jota ei tällä hetkellä ole. Se pitää uudestisynnyttää rajaamalla siitä pois ei-toivotut ainekset. Sinimustan liikkeen ohjelma on täynnä tällaista ajattelua. Siitä käy hyvin selväksi, että tavoitteena on etnisesti puhdistettu Suomen kansa. Tällä katsotaan olevan ylisukupolvinen yhteys menneisyyteen ja tulevaisuuteen.

Ohjelman kantava ajatus on, että kansakunta luodaan rajaamalla siitä ulos ulkoiset viholliset, kuten maahanmuuttajat, ja panemalla ruotuun sisäiset viholliset.

– Ohjelmassa puhutaan useaan otteeseen siitä, kuinka suomalaiset ovat menettämässä koko olemuksensa kansana, koska tänne tulee väkeä muualta. Vääränväriset maahanmuuttajat edustavat fasistisille liikkeille fyysistä rappiota ja tapainturmelusta. Fasismiin liittyy myös ajatus sisäisistä vihollisista, jotka voivat olla etnisesti oman kansan jäseniä. Sen muodostavat sinimustille poliittiset vastustajat, joiden he uskovat levittävän kulttuurista rappiota, Silvennoinen mainitsee.

Puolueohjelmassa liike sanoo suoraan, ettei se kannata absoluuttista sananvapautta. Se muun muassa vaatii suomalaisuuden halventamisen kriminalisointia samalla tavalla kuin turkkilaisuuden halventaminen on kriminalisoitu Turkissa. Mediasisällöistä tehtäisiin laittomaksi myös muun muassa ydinperheen arvostelu ja avoimesti heteronormatiivisuudesta poikkeavaan elämäntyyliin kannustaminen.

Tutkija Oula Silvennoisen mukaan niin sanotut vääränväriset maahanmuuttajat edustavat fasistisille liikkeille fyysistä rappiota ja tapainturmelusta. Sisäiset viholliset edistävät kulttuurista rappiota.

Tutkija Oula Silvennoisen mukaan niin sanotut vääränväriset maahanmuuttajat edustavat fasistisille liikkeille fyysistä rappiota ja tapainturmelusta. Sisäiset viholliset edistävät kulttuurista rappiota.

Fasistiset puolueet sanovat edustavansa kolmatta tietä

Sinimusta liike määrittelee itsensä puolueeksi, joka ei kuulu sen paremmin vasemmistoon kuin oikeistoon. Liike kertoo vastustavansa poliittisen oikeiston kannattamaa ylikansallista kapitalismia ja vasemmiston tasa-arvoajattelua, joka ei tunnusta ihmisten välisiä eroja.

Tällainen itsensä asemoiminen perinteisen puoluekentän ulkopuolelle ”kolmanneksi tieksi” on Silvennoisen mukaan fasismille tyypillistä. Fasistiset puolueet nimenomaan korostavat tarjoavansa uutta vallankumouksellista suhtautumista politiikkaan.

– Lapuan liike väitti puolueiden ja parlamentaarisuuden olevan uhka kansakunnan yhtenäisyydelle. Tilalle tarjottiin autoritaarista hallintomallia. Saksan natsipuolueen ohjelmassa vastustettiin yhtä aikaa riistokapitalismia ja luokkataistelua, koska tavoitteena oli jakamaton ja etnisesti yhtenäinen kansakunta.

Kaikille autoritaarisille liikkeille yhteiskunnan hierarkia on tärkeää ja ihmisten välistä tasa-arvoa pidetään turmiollisena. 

- Oula Silvennoinen

Silvennoinen muistuttaa, että sanalla äärioikeisto ei tarkoiteta taloudellista oikeistolaisuutta.

– Termi oikeisto äärioikeistossa viittaa autoritaarisuuteen, antiliberalismiin ja hierarkkisuuteen. Kaikille autoritaarisille liikkeille yhteiskunnan hierarkia on tärkeää ja ihmisten välistä tasa-arvoa pidetään turmiollisena, Silvennoinen toteaa.

Äärioikeiston hierarkiassa miehet ovat naisten yläpuolella, aikuiset lasten ja valkoiset mustien. Sinimustan liikkeen puolueohjelmassa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia rajoitettaisiin.  Hormonaalinen ehkäisy sallittaisiin vain parisuhteessa eläville naisille, koska irtosuhteet uhkaavat kansan tulevaisuutta. Kielipolitiikan tavoitteena on maan yksikielisyys.

Sinimustat haluavat rekisteröidä ihmiset etnisesti, kielellisesti ja uskonnollisesti

Ohjelmansa mukaan Sinimusta liike kannattaa etnisen rekisterin käyttöönottoa, jossa käyvät ilmi maassamme asuvien ihmisten etniset, kielelliset ja uskonnolliset taustat. Rekisterin avulla asioita voitaisiin ohjelman mukaan seurata sukupolvien ajan. Kaikki vuodesta 1990 alkaen myönnetyt oleskeluluvat ja kansalaisuudet pitäisi ottaa uuteen käsittelyyn. Perheenyhdistäminen halutaan estää, samoin humanitaarinen maahanmuutto.

– Tämän selvemmin ei Suomessa juuri kukaan ole mihinkään puolueohjelmaan avointa rasismia kirjoittanut kuin tässä puolueohjelmassa nyt lukee. Tässä on samankaltainen rotusuojelun idea kuin Isänmaallisen kansanliikkeen ohjelmassa. Ihmisten luokittelu ja seuranta kiinnostavat, koska tarvittaessa kansakunnasta on voitava erottaa ne, joiden he eivät halua siihen kuuluvan, Oula Silvennoinen sanoo.

Tutkija Oula Silvennoinen pitää Sinimustien puolueohjelmaa selvästi fasistisena.

Tutkija Oula Silvennoinen pitää Sinimustien puolueohjelmaa selvästi fasistisena.

Sinimustan liikkeen puolueohjelmassa kuvataan myös perustettavan puolueen uskontopolitiikkaa. Se jatkaa samoilla linjoilla. Sen mukaan liike suhtautuu uskontoon ja uskonnon harjoittamiseen myötämielisesti, mikäli uskontojen opit eivät ole ristiriidassa kansallisen olemassaolon kanssa. Historiallisista ja kulttuurista syistä suomalaisen uskonelämän katsotaan rakentuvan luterilaiselle pohjalle, ”karjalaissuomalaisille” sopii ortodoksisuus.

Sinimustalla liikkeellä, kuten äärioikeistolla yleensäkin, on paranoidi suhde islamiin ja juutalaisuuteen.

- Oula Silvennoinen

Kielteisesti puolue suhtautuu niihin uskonnollisiin liikkeisiin, jotka sen mielestä ”muodostavat uhan suomalaiselle elämäntavalle ja kansallisille intresseille”. Tästä puolueohjelmassa jatketaan, että Sinimusta liike kannattaa uskonnollisin syin suoritettavien ympärileikkausten kriminalisointia ja vastustaa vieraiden uskontojen näkyvää läsnäoloa julkisessa tilassa. Moskeijoita ja minareetteja ei Suomeen saisi rakentaa.

– Sinimustalla liikkeellä, kuten äärioikeistolla yleensäkin, on paranoidi suhde islamiin ja juutalaisuuteen. Kristillisyys, joka heille kelpaa ja jota monet heistä sanovat kannattavansa, on tietynlaista kristillisyyttä. Autoritaarista, nationalistista uskoa, jossa iso osa Jeesuksen sanomisista tuntuu unohtuvan, Oula Silvennoinen sanoo.

Natsi-Saksassa iso osa evankelisesta kirkosta mukautui natsihallintoon ja lähti mukaan ”saksalaisiksi kristityiksi” kutsuttuun liikkeeseen. Siinä kristinuskosta tehtiin arjalainen tulkinta, isänmaallisuus ja natsiaate korostuivat ja juutalaisesta Jeesuksesta tuli arjalainen versio.

– Kirkkoa painostettiin siellä ottamaan lusikka kauniiseen käteen. Millaiseksi äärioikeisto haluaisi kirkkoa Suomessa muokata, jos saisi vallan?

Pakanuus kelpaa, islam ja juutalaisuus eivät

Koska liikkeen näkyvissä hahmoissa on kristillisyyttään korostavia ehdokkaita, kuten puheenjohtaja Tuukka Kuru, on sinimustien uskontopolitiikassa Oula Silvennoiselle pieni yllätys. Puolue haluaa tukea muinaisen suomenuskon tutkimista ja harjoittamista. Suomenusko otettaisiin kristinuskon lisäksi mukaan koulujen uskonnonopetukseen, ”jotta suomalaiset lapset ja nuoret voisivat hyödyntää kansallisista myyteistämme kumpuavaa symboliikkaa ja opetuksia oman identiteettinsä rakennusaineena”.

– Tästä on varmasti jouduttu käymään liikkeen sisäistä vääntöä. Toisaalta uuspakanalliset liikkeet ovat olleet etenkin Itä-Euroopan äärioikeistolle tärkeitä jo pitkään. Esimerkiksi Latviassa ja Liettuassa korostetaan omia pakanallisia juuria.

Fasistisissa liikkeissä on myös aina haluttu ja osattu hyödyntää erilaisia myyttejä ja riittejä ja kytkeä ne myyttisesti tulkittuun historiakuvaan. Samoin kuin liput ja värit, kuten vaikkapa sinimustat paidat, ne tekevät ideologian näkyväksi ja korostavat yhteisöä.

Minareettien ja moskeijoiden mainitseminen ohjelmassa on Silvennoisen mukaan symboliposeeraamista, jolla kerrotaan, miten islam laitetaan kuriin. Islamia nykyajan fasistit tai etnonationalistit, joka on Silvennoisen mukaan sama asia, pitävät uhkana ja nostavat esille tulevaisuutta, jossa valkoinen kristitty väestö Euroopassa kutistuu olemattomiin. Vaikka maahanmuutto olisi minimissään, ihmisiä pelotellaan mukaan.

Ympärileikkausten kiellon taustalla ei ole lastensuojelu, vaan väestön rajaaminen, sillä poikien ympärileikkaus on käytössä niin islamissa kuin juutalaisuudessa. Juutalaiset ovat äärioikeiston vihalistan kärjessä samalla tavalla nyt kuin ennenkin. Nyt tähän teemaan päädytään usein globalisaatiokritiikin kautta. Siinä väitetään, että juutalaiset liikemiehet, yritykset ja kulttuurivaikuttajat häärivät niin globalisaation kuin maahanmuuton takana.

Keitä liikkeessä vaikuttaa?

Oula Silvennoisen mukaan Sinimustien puheenjohtaja Tuukka Kuru ei ole antisemitismiään kovasti peitellyt.

– Äärioikeistosta on muuten usein annettu ymmärtää minun olevan kansainvälisen juutalaisuuden asialla. Syynä lienee se, että tutkin holokaustia, Silvennoinen sanoo.

Miksi äärioikeistolaisissa liikkeissä, ja myös monissa moderneissa salaliittoteorioissa, kuten QAnonissa, on lähes aina vahva antisemitistinen puoli?

–  Antisemitismi monissa muodoissaan on jo itsessään salaliittoteoria. Sen ytimessä on usko siihen, että juutalaiset muodostavat globaalin salaseuran, jonka tarkoitus on tuhota läntinen kulttuuri. Antisemitismi on äärioikeistolle niin olennaisen tärkeä, että moni selittää jopa islamilaisuskoisten maahanmuuton olevan juutalaisuuden aikaansaannosta. Hitler yhdisti juutalaisiin niin kapitalismin kuin kommunismin, Silvennoinen kertoo.

Keitä ovat Sinimustan liikkeen johtajat?

– Kaikki, jotka ovat tulleet kasvoillaan esiin, ovat entisiä perussuomalaisia.

Sinimustien puheenjohtaja Tuukka Kuru erotettiin keväällä 2018 perussuomalaisista nuorista. Puoluesihteeri Terhi Kiemunki erotettiin perussuomalaisista helmikuussa 2017. Varapuheenjohtaja Olavi Saarelainen toimi perussuomalaisten kunnanvaltuutettuna Lempäälässä. Hän käytti Facebookissa taustakuvanaan uusnatsi- ja Hitler jugend -aineistoa ja vaihtoi keskitysleirikuvaan kunnan puututtua asiaan.

Silvennoinen arvioi, että liikkeen taustalta löytyy ihmisiä myös oikeuden päätöksellä lakkautetusta Pohjoismaisesta vastarintaliikkeestä. Liike saattaa kerätä jonkin verran kannattajia perussuomalaisista ja heidän liepeiltään.

– En usko, että liike kasvaa kovin suureksi. Pikemminkin se antaa perussuomalaisille mahdollisuuden sanoa: emme me ole äärioikeistoa, tuolla on äärioikeisto.

Mitä Sinimusta liike sanoo suhteestaan fasismiin ja kansallissosialismiin?

Kirkko ja kaupunki pyysi Sinimustan liikkeen puheenjohtajaa Tuukka Kurua kertomaan, miten liike suhtautuu fasismiin.

– Mikäli vertailukohteena käytetään Italian järjestelmää, voidaan todeta, että puolueemme on selvästi vanhoillisempi, eikä se odottaisi sen alaisuudessa eläviltä kansalaisilta kyseenalaistamatonta uskollisuutta yhtäkään maallista hallitsijaa kohtaan, jota kuitenkin vaivaisi nähdäksemme samat inhimilliset heikkoudet kuin kaikkia muitakin ihmisiä, Kuru vastaa.

– Suhtaudumme myös terveellä varauksella historiallisten fasististen liikkeiden kiihkoisänmaallisuuteen, jonka perusteella ne kasvattivat nuoria sukupolvia pienestä pitäen käytännössä vihaamaan naapurimaataan, tarkoituksenaan saada nämä jatkamaan sitä taistelua, joka heidän isiltään jäi kesken.

Jos fasismilla kuitenkin tarkoitetaan esimerkiksi IKL:ää, Etelä-Afrikan Afrikaner Broederbondia tai Espanjan francolaisia, ”yhteistä maaperää” löytyy Kurun mukaan ”jo enemmän”.

– Omat ihanteemme pohjautuvat kuitenkin enemmän itsenäiseen ydinperheeseen osana elävää ja kotoisaa ympäristöä kuin taistelukentillä esiintyvään soturimyyttiin ja väkivallan ihannointiin sen itsensä vuoksi.

Miten Sinimusta liike suhtautuu kansallissosialismiin?

– Sinimustan Liikkeen päämäärissä on varmasti paljon asioita, joita kansallissosialistitkin voivat kannattaa, Kuru vastaa.

– Liikkeemme ohjelmasta puuttuu kuitenkin kansallissosialistisen aatteen maailmankatsomuksellinen ulottuvuus, kuin myös sen eugeniikkaan ja fyysiseen voimankäyttöön viittaavat piirteet. Avoimen totalitarististen toimintatapojen sijasta liikkeemme edustaa enemmänkin paternalistista valvojaa, joka sietää ihmisten ei-toivottavaa käytöstä, mutta pyrkii toimillaan minimoimaan niistä seuraavan haitan muulle yhteisölle.

Lue tästä jutusta, miten Sinimustan liikkeen puheenjohtaja Tuukka Kuru vastaa syytöksiin antisemitismistä.

Teksti: Topias Haikala

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.