null Enemmistö espoolaisehdokkaista vihkisi samaa sukupuolta olevat parit kirkossa – Yhdessä matkalla -listojen lähes kaikki ehdokkaat ovat eri mieltä

Suhtautuminen samaa sukupuolta olevien parien kirkkohäihin jakaa espoolaisehdokkaita.

Suhtautuminen samaa sukupuolta olevien parien kirkkohäihin jakaa espoolaisehdokkaita.

Ajankohtaista

Enemmistö espoolaisehdokkaista vihkisi samaa sukupuolta olevat parit kirkossa – Yhdessä matkalla -listojen lähes kaikki ehdokkaat ovat eri mieltä

Kaikista vaalikoneeseen vastanneista espoolaisehdokkaista samaa sukupuolta olevien vihkimistä kannattaa 55,8 prosenttia ja vastustaa 37,7 prosenttia

Seurakuntavaalien valtakunnalliseen vaalikoneeseen vastasi 218 espoolaista ehdokasta. Kirkko ja kaupunki selvitti, miten he vastasivat vaalikoneen kysymyksiin ja millaisia eroja ehdokaslistojen välillä on.

Ehdokkailta kysyttiin, minkä kirkossa vaikuttavan liikkeen he kokevat itselleen läheiseksi. Vastaajista 86 ei valinnut listasta mitään herätysliikettä tai kirkkopoliittista ryhmää. Eniten mainintoja keräsivät Tulkaa kaikki -liike ja viides herätysliike, jotka molemmat saivat 34 mainintaa.

Eduskuntavaaleissa Kokoomusta äänestäisi 61 ehdokasta, kristillisdemokraatteja 43, vihreitä 32 ja SDP:tä 19. Keskustaa äänestäisi 7, Liike Nytiä, perussuomalaisia ja RKP:tä kumpaakin yksi ja jotain muuta viisi. Vastaajista 47 vastasi, ettei äänestäisi tällä hetkellä tai ei halua ottaa seurakuntavaaleissa kantaa politiikkaan.

Kaikissa suomenkielisissä seurakunnissa ehdokkaita asetti kolme valitsijayhdistystä. Puolueista omalla listallaan mukana on Kokoomus, jonka listoilla on joka neljäs ehdokas. Osa heistä on sitoutumattomia. Espoon ruotsinkielisessä seurakunnassa on tulossa sopuvaalit.

Eniten ehdokkaita Espoossa on arvokonservatiivisella Yhdessä matkalla -valitsijayhdistyksellä, yli 40 prosenttia ehdokkaista. Uudistusmielisillä valitsijayhdistyksillä Kirkko kaikille ja Tulkaa kaikki on noin 35 prosentin osuus ehdokkaista ja loput noin 25 prosenttia Kokoomuksella.

Myös lähetysmäärärahojen jako tuo esiin eroja

Suurimmat erot listojen väliltä löytyvät vaalikonevastausten perusteella arvokysymyksistä. Kirkko kaikille ja Tulkaa kaikki -ehdokaslistoilta lähes kaikki ehdokkaat ovat sitä mieltä, että kirkon tulisi vihkiä samaa sukupuolta olevat parit. Yhdessä matkalla -ehdokaslistoilla ainoastaan neljä ehdokasta olisi valmis vihkimään sateenkaaripareja. Kokoomuksen ja sitoutumattomien ehdokaslistoilla enemmistö ehdokkaista on vihkimisen kannalla.

Kaikista vaalikoneeseen vastanneista espoolaisehdokkaista samaa sukupuolta olevien vihkimistä kannattaa 56,4 prosenttia ja vastustaa 37,2 prosenttia. Eniten kannatusta sateenkaariparien vihkiminen kirkossa kerää Tapiolan seurakunnan ehdokkaissa, ja eniten vastustajia löytyy Tuomiokirkkoseurakunnasta.

Toinen listojen välisiä eroja esille tuova kysymys on, pitäisikö seurakunnan taloudellisessa tuessa eri lähetysjärjestöille ottaa huomioon, miten lähetysjärjestö toteuttaa yhdenvertaisuuden tai tasa-arvon periaatteita. Enemmistö ehdokkaista on väitteen kanssa samaa mieltä.

Kirkko kaikille ja Tulkaa kaikki -listojen ehdokkaat ovat lähes sataprosenttisesti väitteen takana, ja tuki on vankkaa myös Kokoomuksen listoilla. Yhdessä matkalla -listojen ehdokkaista selvä enemmistö ei kytkisi lähetysmäärärahojen jakoon tasa-arvokysymyksiä.

Kysymys siitä, pitäisikö seurakunnan luopua maito- ja lihatuotteiden käyttämisestä, ei aiheuttanut suurta jakoa. Kaikki Yhdessä matkalla -listojen ehdokkaat vastustavat lihasta ja maidosta luopumista, eikä sille juuri löydy kannatusta muistakaan ryhmistä.

Espoolaisehdokkaat ovat joistakin muistakin vaalikoneen kysymyksistä melko yksimielisiä. Hajontaa löytyy pikemminkin listojen sisältä kuin niiden väliltä. Esimerkiksi lähes kaikki ehdokkaat ovat sitä mieltä, että seurakuntalaisten tulisi saada suunnitella, kehittää ja toteuttaa seurakunnan toimintaa nykyistä enemmän.

Henkilöstö asetetaan tilojen edelle

Tulevat luottamushenkilöt joutuvat kirkon rahojen vähetessä tekemään vaikeita ratkaisuja esimerkiksi siitä, luovutaanko joistakin seurakuntien tiloista vai karsitaanko henkilökuntaa.  Selvä enemmistö eli 79,5 prosenttia ehdokkaista tinkisi mieluummin tiloista. Enemmistö olisi valmis siihen, että jäljelle jääviä tiloja käytetään monipuolisesti esimerkiksi tekemällä kirkkosaleista monitoimitiloja.

Kirkon johtavien viranhaltijoiden, kuten piispojen ja kirkkoherrojen, tehtävien määräaikaisuutta kannatetaan eniten Espoonlahdessa, samoin kirkon ylimmän päättävän elimen eli kirkolliskokouksen valintaa suoralla kansanvaalilla.

Vaalikoneessa on 16 yhteistä kysymystä. Niiden lisäksi Leppävaaran seurakunnassa on kaksi omaa kysymystä. Perkkaan kappelin uudelleenrakentamista kannatti 11 ehdokasta, 15 vastusti, ja kahdeksan ei osannut sanoa. Yhtä lukuun ottamatta kaikki vaalikoneeseen vastanneet leppävaaralaiset olivat sitä mieltä, että seurakunnan pitäisi lisätä voimavaroja sen alueelle muuttavien maahanmuuttajien kohtaamiseen.

Vaalikone löytyy osoitteesta seurakuntavaalit.fi/vaalikone.

Muutamaa lukua ja infografiikkaa päivitetty 17.10. klo 15.20. tarkistuslaskennan jälkeen.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.