null Piispa Teemu Laajasalo: ”Homoseksuaalisuus ei ole synti, sairaus tai häpeä, homojen syrjiminen on” – Sateenkaarivihkimisiä toimittaneita pappeja ei tällä hetkellä rangaista Helsingissä

Helsingin tuomiokapituli päätti toistaiseksi olla rankaisematta pappeja, jotka ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja.

Helsingin tuomiokapituli päätti toistaiseksi olla rankaisematta pappeja, jotka ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja.

Ajankohtaista

Piispa Teemu Laajasalo: ”Homoseksuaalisuus ei ole synti, sairaus tai häpeä, homojen syrjiminen on” – Sateenkaarivihkimisiä toimittaneita pappeja ei tällä hetkellä rangaista Helsingissä

Pappi Kai Sadinmaa sai kaksi vuotta sitten Helsingin tuomiokapitulilta vakavan moitteen, mutta nyt kapituli käänsi kelkkansa.

Helsingin tuomiokapituli on päättänyt yksimielisesti, ettei rankaise pappeja, jotka ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Kotimaa24.

Tuomiokapituli käsitteli keskiviikkona 30.10. ilmoitusta kolmesta papista, jotka ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja. Kapitulin mukaan ”asia on oikeudelliselta kannalta epäselvä”, eikä papeille ole ”tässä vaiheessa perusteltua harkita seuraamuksia”.

Sadinmaa sai kaksi vuotta sitten moitteen – miksi kapituli päätti nyt toisin?

Pappi Kai Sadinmaa sai syyskuussa 2017 Helsingin tuomiokapitulilta ”vakavan moitteen”, koska oli vihkinyt samaa sukupuolta olevia pareja. Päätös ei ollut yksimielinen, vaan syntyi äänin 5–2.

Sadinmaa valitti päätöksestä, mutta kapituli piti sen voimassa. Kapitulin ratkaisun yhteenvedossa todettiin: ”Avioliittolainsäädännön sekä kirkkojärjestyksen ja kirkkokäsikirjan välillä ei ole sellaista ristiriitaa, että tuomiokapitulin päätös olisi lainvastainen.”

Sadinmaa valitti saamastaan vakavasta moitteesta Helsingin hallinto-oikeuteen. Oikeus päätti olla tutkimatta asiaa, koska toisin kuin muiden tuomiokapitulien jakamat varoitukset, Sadinmaan saama vakava moite ei ole kirkkolain mukainen rangaistus.

Seksuaalisuus on Jumalan lahja ja homoseksuaalisuus osa sitä samaa lahjaa.
- Piispa Teemu Laajasalo

Kaksi vuotta sitten Helsingin tuomiokapituli katsoi, että Sadinmaan moittimisessa ei ollut juridista ongelmaa, mutta nyt kapituli sanoo tilanteen olevan oikeudellisesti epäselvä. Kapitulin lakimiesasessori Ritva Saario, miksi?

– Vuosi sitten ei ollut käytettävissä tuomioistuinten ratkaisuja. Tällä hetkellä asian tiimoilta on annettu kaksi hallinto-oikeuden päätöstä, joiden loppupäätelmä ja perustelut ovat keskenään ristiriitaiset. Kirkon vallitsevaa näkemystä tukeva ratkaisu on lainvoimainen, kun taas papille annetun varoituksen kumonneesta päätöksestä on haettu valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Päätöksessä ei otettu kantaa siihen, onko vihkiminen mahdollista, mutta oikeudellista tilaa pidettiin kylläkin epäselvänä, Saario vastaa.

Saario viittaa ensinnäkin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen, jonka mukaan kirkon ei ole pakko antaa sakraalitilojaan samaa sukupuolta olevien parien vihkitilaisuuksiin.

Toinen hallinto-oikeuden päätös koskee pappi Árpád Kovácsia, joka sai Oulun tuomiokapitulilta varoituksen vihittyään samaa sukupuolta olevan parin vuonna 2017. Kovács valitti rangaistuksesta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joka kumosi viime kesänä Kovácsin saaman rangaistuksen äänin 2–1.

Oulun hallinto-oikeuden mukaan kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä pitäisi olla selvä säännös vihittävien parien sukupuolesta, jotta tuomiokapitulit voisivat rangaista nais- ja miespareja vihkineitä pappeja. Hallinto-oikeus katsoi, että oikeustila on tällä hetkellä sääntelemätön. Oulun tuomiokapituli on hakenut valituslupaa oikeuden päätöksestä.

Oulun lisäksi Espoon, Lapuan ja Mikkelin hiippakuntien tuomiokapitulit ovat antaneet varoituksia papeille, jotka ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja.

Piispa Laajasalo: Oikeus ei ratkaise kirkon avioliittokäsitystä

Helsingin tuomiokapitulin puheenjohtaja, piispa Teemu Laajasalo toivoo, että myös samaa sukupuolta olevat parit voitaisiin vihkiä kirkossa. Kirkon avioliittokäsityksestä päättää kuitenkin kirkolliskokous, ei tuomioistuin.

– Kirkon täytyy itse löytää tähän ratkaisu, ja uskon, että se löytyy nopeasti. Korkein hallinto-oikeus ratkaisee papin saaman varoituksen oikeellisuuden, mutta ei kirkon avioliittokäsitystä, Laajasalo sanoo.

– Olen 20 vuoden ajan julkisesti sanonut, että seksuaalisuus on Jumalan lahja ja homoseksuaalisuus osa sitä samaa lahjaa. Homoseksuaalisuus ei ole synti, sairaus tai häpeä, homojen syrjiminen on.

1.11.2019 kello 8.20 lisätty tieto, että myös Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on antanut varoituksen papille, joka vihki samaa sukupuolta olevan pariskunnan.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.