null Hallinto-oikeuteen on tehty valitus Vantaan kirkkovaltuuston päätöksestä irtisanoa Kirkko ja kaupungin sopimus – myös Lehtisaaren maanvuokrasopimuksen valmistelussa puutteita

Ajankohtaista

Hallinto-oikeuteen on tehty valitus Vantaan kirkkovaltuuston päätöksestä irtisanoa Kirkko ja kaupungin sopimus – myös Lehtisaaren maanvuokrasopimuksen valmistelussa puutteita

Mikäli valitusta ei ehditä käsitellä ennen elokuun loppua, mediasopimuksen irtisanominen siirtyy vähintään vuodella.

Neljä Tulkaa kaikki -liikkeeseen kuuluvaa Vantaan yhteisen kirkkovaltuuston jäsentä on jättänyt Helsingin hallinto-oikeudelle kirkollisvalituksen valtuuston 4. kesäkuuta pitämästä kokouksesta. Valituksen mukaan kokousta ei ollut kutsuttu koolle laillisesti, ja siksi kaikki siinä tehdyt päätökset tulisi todeta mitättömiksi, mukaan lukien päätös irtautua Kirkko ja kaupunki -median ja Vantaan seurakuntayhtymän mediayhteistyöstä.

Valittajat eli Laura Häggblom, Simo Routarinne, Sari Roman-Lagerspetz ja Kaarina Leinonen perustelevat valitusta valtuuston työjärjestyksen 5 §:llä. Sen mukaan valtuutetun on ilmoitettava esteestä valtuuston puheenjohtajalle, joka kutsuu paikalle varajäsenen.

Ohjetta on vielä tarkennettu valtuutetuille näin: ”Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia vaan valitsijayhdistyskohtaisia. Käytännössä esteestä on ilmoitettava johdon sihteerille. Tärkeää on, että varajäsenet kutsutaan heidän vaaleissa määräytyneen järjestyksen mukaisesti. Näin ollen ei pidä itse kutsua varajäsentä.”

Kuitenkin Tulkaa kaikki -liikkeen valtuutettu Susanna Rinne Tikkurilan seurakunnasta oli ilmoittanut esteestä johdon sihteerille hyvissä ajoin, eikä hänen tilalleen ollut kutsuttu varajäsentä.

”Puutteellisesti valmisteltu ratkaisu on vahingollinen seurakuntien viestinnälle”

Valitukseen sisältyy myös kaksi toissijaista vaatimusta, mikäli kokouksen kaikkia päätöksiä ei mitätöidä. Kaikki valittajat vaativat Kirkko ja kaupunki -median ja Vantaan seurakuntayhtymän mediayhteistyön irtisanomispäätöksen kumoamista.

Vaatimusta perustellaan seuraavasti:

”Ratkaisu ei ole syntynyt oikeassa järjestyksessä. Se on syntynyt yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa, valmistellusta esityksestä täysin poikkeavan muutosesityksen pohjalta, ilman hyväksyttävää valmistelua kirkkovaltuuston kokoukseen. Ratkaisun vaikutuksia ei ole selvitelty eikä arvioitu. Valmistelun puuttumisen johdosta valtuutetut eivät ole voineet riittävästi pohtia ratkaisun vaikutuksia yhtymän seurakunnille ja seurakuntalaisille.”

Valituksen mukaan ratkaisu on vahingollinen seurakuntayhtymän tiedotustoiminnan kehittämiselle ja vaikeuttaa koko pääkaupunkiseudun seurakuntien tiedotustoiminnan kehittämistä. Päätös loukkaa kaikkien seurakuntien jäsenten oikeutta saada tietoa seurakuntien toiminnasta ja seurakuntalaisten elämän laatuun vahvasti vaikuttavista toiminnoista, kuten sielunhoidosta ja diakoniatyöstä.

”Lehtisaari-päätös loukkaa ihmisoikeuksia”

Valtuutettu Laura Häggblom vaatii toissijaisesti myös Lehtisaari-päätöksen kumoamista, mikäli vaatimus kaikkien päätösten kumoamisesta ei mene läpi.

Valtuusto päätti Helsingin Lehtisaaressa sijaitsevien asuntotonttien maanvuokrasopimusten sopimusehdoista eli vuokrankorotuksista.

Valituksen mukaan ratkaisu ei ole syntynyt oikeassa järjestyksessä. Se on tehty valtuustoaloitteen pohjalta ilman riittävää valmistelua. Kyse on usean ihmisen asumisesta, kodista ja oikeudesta perusturvaan.

”Puutteellinen valmistelu on liiaksi vaikeuttanut valtuutettujen mahdollisuutta ymmärtää tehdyn ratkaisun vaikutuksia Lehtisaaren taloissa asuvien ihmisten Suomen perustuslaissa turvattuihin ihmisoikeuksiin, joita se loukkaa”, valituksessa sanotaan.

Vantaan yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Eve Rämö.

Vantaan yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Eve Rämö.

Valitusten keskimääräinen käsittelyaika on 14 kuukautta

Vantaan yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Eve Rämö sanoo, että valtuustossa oli jo viime kaudella ongelmia varajäsenten kutsumisessa. Myös Rämö edustaa Tulkaa kaikki -liikettä, jolla on kahdeksan edustajaa valtuustossa.

– Varajäsenten kutsuminen on meille on iso periaatteellinen kysymys. Muillakin ryhmillä oli tässä ongelmia viime kaudella. Ehkä meidän ryhmämme on asiassa erityisen tarkka, jotta pystymme olemaan äänestyksissä täysimääräisinä paikalla.

– Me oletimme, että varajäsen on paikalla. Vasta kokouksen jälkeen selvisi, että häntä ei ollut kutsuttu. Asiaa selviteltiin useita päiviä.

Mitä tämä kirkollisvalitus käytännössä merkitsee Kirkko ja kaupunkia koskevan sopimuksen irtisanomisen kannalta?

– Se viivästyttää sitä, mikäli hallinto-oikeus ei ehdi käsitellä asiaa elokuun loppuun mennessä. Mediayhteistyösopimus pitää irtisanoa neljä kuukautta ennen tämän vuoden loppua, jos yhteistyö halutaan päättää seuraavan vuoden loppuun mennessä, Rämö sanoo.

Mitä valitus merkitsee valtuuston työskentelyn kannalta?

– Yleisesti ei varmaan mitään, koska tämä ei ole henkilökohtainen asia kenellekään. Protokollan mukaisesti kuka tahansa voi tehdä valituksen, jos kokee sen aiheelliseksi.

– Jos taas katsotaan kesäkuun kokouksessa tehtyjä päätöksiä, niin kaikki ymmärtävät, että silloin päätettiin tosi isoja asioita, ja valitus vaikuttaa niiden etenemiseen, Rämö toteaa.

Helsingin hallinto-oikeudessa oli vuodenvaihteessa vireillä noin 5 700 asiaa, joista 15 koski kirkkoa. Suurin asiaryhmä olivat ulkomaalaisasiat (runsaat 2 000).

Muissa kuin palvelussuhdeasioissa kirkollisten asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli yli 14 kuukautta. Joitakin asioita pystyttiin viime vuonna ratkaisemaan paljon nopeammin, esimerkkeinä mielenterveyshoitoon määrääminen ja vankeinhoito, joissa käsittelyaika oli alle kaksi kuukautta.


Juttua muokattu 18.7. klo 10: Johdon sihteerin nimi poistettu. 

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.