null Sadinmaa sai Helsingin tuomiokapitulilta vakavan moitteen sateenkaarivihkimisistä

Pastori Kai Sadinmaa osoitti mieltään istumalla jalkapuussa tuomiokapitulin edustalla.

Pastori Kai Sadinmaa osoitti mieltään istumalla jalkapuussa tuomiokapitulin edustalla.

Ajankohtaista

Sadinmaa sai Helsingin tuomiokapitulilta vakavan moitteen sateenkaarivihkimisistä

– Yhdessä sovittujen pelisääntöjen ohittaminen johti tähän päätökseen, piispa Irja Askola sanoo. Päätöksestä äänestettiin, ja kaksi tuomiokapitulin jäsentä jätti eriävän mielipiteen.

Helsingin tuomiokapituli katsoo, että pastori Kai Sadinmaa on toiminut vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta vihkiessään samaa sukupuolta olevia pareja. Istunnossaan 13.9. tuomiokapituli antoi Sadinmaalle vakavan moitteen ja kehotti tätä pysymään pappislupauksessaan.

Sadinmaa on toimittanut samaa sukupuolta olevien parien kirkollisia vihkimisiä 1.3. sekä 15.7. sen jälkeen, kun eduskunnan säätämä uusi avioliittolaki tuli voimaan.

Päätöksestä äänestettiin (5–2) ja kaksi jäsentä jätti siitä eriävän mielipiteen. Eri mieltä olevat jäsenet katsoivat, että Sadinmaa on joutunut toimimaan oikeudellisesti epäselvässä ja kiistanalaisessa tilanteessa ja tehnyt asiassa ratkaisun, jossa hän on soveltanut voimassa olevan lainsäädännön määräyksiä painottaen kirkon jäsenten yhdenvertaista kohtelua.

Eri mieltä olevat (tuomiokapitulin) jäsenet katsoivat, että Sadinmaa on joutunut toimimaan oikeudellisesti epäselvässä ja kiistanalaisessa tilanteessa.

– Helsingin tuomiokapitulin tiedote

Tämän vuoksi eriävän mielipiteen jättäjät olivat sitä mieltä, että tuomiokapitulilla ei ollut edellytyksiä katsoa, että Sadinmaa olisi toiminut pappisviran asettamien velvollisuuksien vastaisesti kirkkolain 5 luvun 3 §:n tarkoittamalla tavalla.

Tuomiokapitulin istunnon puheenjohtaja, piispa Irja Askola toteaa, että Sadinmaan saama moite kuvaa kirkon jakautumista tasa-arvoisen avioliittolain jälkeisessä tilanteessa.

– Omassa hiippakunnassamme enemmistö papeista toivoo mahdollisuutta vihkiä tai siunata samaa sukupuolta olevien avioliitto. Olen myös itse tehnyt työtä tämän muutoksen puolesta. Kirkkolaki ei kuitenkaan tällä hetkellä taivu tähän. Yhdessä sovittujen pelisääntöjen ohittaminen johti tähän päätökseen, Askola sanoo.

Kapitulin päätöksessä todetaan, että kirkollinen vihkiminen kuuluu perustuslain uskonnonvapaussäädöksen ja perustuslain takaaman kirkon autonomian piiriin. Eduskunnan säätämällä avioliittolain muutoksella ei puututtu kirkollista vihkimistä koskeviin säännöksiin, vaan avioliittolain 16 §:n mukaan edelleenkin kirkollisen vihkimisen ehdot ja muodot määrää se uskonnollinen yhdyskunta, jossa vihkiminen toimitetaan.

Kapitulin mukaan pappi käyttää uskonnon ja omantunnon vapauttaan ryhtyessään uskontokunnan palvelukseen. Tämän jälkeen hän on sidottu uskontokunnan tunnustukseen ja järjestykseen eikä voi oman henkilökohtaisen vakaumuksensa perusteella niistä poiketa.

Toista video

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.