null Kirkkoherrat erimielisiä: Homot pääsevät vihille vain muutamassa kirkossa

Haagan, Munkkiniemen, Oulunkylän, Paavalin, Pakilan, Vartiokylän sekä Vantaan ruotsinkielisen seurakunnan kirkoissa voidaan vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Malmin kirkkoherra ei vastannut kysymykseen.

Haagan, Munkkiniemen, Oulunkylän, Paavalin, Pakilan, Vartiokylän sekä Vantaan ruotsinkielisen seurakunnan kirkoissa voidaan vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Malmin kirkkoherra ei vastannut kysymykseen.

Ajankohtaista

Kirkkoherrat erimielisiä: Homot pääsevät vihille vain muutamassa kirkossa

Jos samaa sukupuolta oleva pari haluaa maaliskuussa kirkkohäät, se näyttäisi onnistuvan Helsingissä ja Vantaalla, mutta ei Espoossa.

Kirkko ja kaupungin ja Helsingin Sanomien teettämässä kyselyssä pääkaupunkiseudun seurakuntien kirkkoherroilta tiedusteltiin, antavatko he luvan seurakuntansa tilojen käyttöön, jos etukäteen on tiedossa, että hääjuhlassa tai rukoushetkessä pappi aikoo vihkiä samaa sukupuolta olevan parin.

Helsingissä Haagan, Munkkiniemen, Oulunkylän, Paavalin, Pakilan ja Vartiokylän kirkkoherrat vastasivat antavansa luvan kirkkosalin tai muun sakraalitilan, esimerkiksi kappelin, käyttöön ja ruotsinkielisen Matteuksen seurakunnan kirkkoherra muiden kuin sakraalitilojen käyttöön. Vantaalla vain Vantaan ruotsinkielisen seurakunnan kirkkoherra antaisi luvan käyttää tiloja. Espoon kirkkoherrat ovat kielteisellä kannalla.

Kun avioliittolaki muuttuu maaliskuussa, kirkossa ei ole yhteistä näkemystä siitä, onko myös kirkollinen vihkiminen mahdollinen samaa sukupuolta oleville pareille. Piispainkokous totesi viime syksynä selonteossaan, että avioliittolain muutos ei anna papeille oikeutta vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon, mitä se perusteli kirkkojärjestyksellä ja kirkkokäsikirjalla. Tästä huolimatta monet papit varsinkin pääkaupunkiseudulla ovat ilmoittaneet vihkivänsä samaa sukupuolta olevia pareja lain muututtua.

Kirkkoherrojen vastauksissa näkyy tilanteen epäselvyys. Yhtä mieltä kirkkoherrat ovat siitä, että seurakunnan papit voivat osallistua samaa sukupuolta olevan parin hääjuhlaan, jos pari sitä toivoo. Papin tehtävä hääjuhlassa jää kuitenkin avoimeksi: kirkkoherrojen enemmistön mielestä pappi ei saa juhlassa vihkiä tai siunata paria.

Yhtenäistä kantaa ei löydy siihenkään, missä tällaista juhlaa voisi viettää. Enemmistö kirkkoherroista antaisi käyttöön vain muita kuin sakraalitiloja, esimerkiksi seurakuntasalin, mutta muutama ei antaisi tiloja ollenkaan. Hääjuhlan sijaan kirkoissa saisi toimittaa kirkkokäsikirjan mukaisen rukouksen samaa sukupuolta olevien parien kanssa ja puolesta.

Käytettävissä olevat seurakunnan tilat samaa sukupuolta olevien parien hääjuhlaa varten.

Käytettävissä olevat seurakunnan tilat samaa sukupuolta olevien parien hääjuhlaa varten.

Haagassa papit toimivat omantuntonsa mukaan

Haagan kirkkoherra Marja Heltelä on valmis antamaan seurakuntansa kirkot käyttöön myös samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen.

– Kirkkojärjestyksessä on säädetty, että tilankäytöstä vastaa kirkkoherra yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa. Minun kantani on tämä. Seurakuntaneuvosto päättää asiasta helmikuussa. Asiasta on jo keskusteltu seurakuntaneuvoston iltakoulussa lokakuussa. Silloin lähtökohtana oli, että kohtelemme seurakuntalaisia tasa-arvoisesti, Heltelä kertoo.

– Itse en koe oikeaksi estää ihmisiä tulemasta alttarille Jumalan kasvojen eteen, jos he sitä pyytävät ja haluavat, hän lisää.

Esimiehenä Heltelä ei aio ohjeistaa seurakuntansa pappeja siinä, saavatko he vihkiä, vaan luottaa siihen, että jokainen toimii omantuntonsa mukaisesti. Hän sanoo, että seurakunnan papit ovat keskenään eri mieltä, mutta asiasta on keskusteltu avoimesti ja toisia kunnioittaen.

Heltelä ei vielä osaa sanoa, aikooko hän itse vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja heti maaliskuusta alkaen. Ainakin hän haluaisi edistää avointa ja rakentavaa keskustelua asiasta.

– Kukaan meistä ei omista totuutta. Kirkolla olisi ollut pari vuotta aikaa valmistautua uuteen avioliittolakiin, mutta me vaikenimme. Nyt on aika sekä keskustella että linjata tulevaa.

Kirkkoherrojen linjaukset samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ja siunaamisesta.

Kirkkoherrojen linjaukset samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ja siunaamisesta.

Pyhän Laurin kirkkoon on itse järjestettävä pappi

Vantaan ruotsinkielisen seurakunnan kirkkoherra Martin Fagerudd kertoo keskustelleensa tilanteesta seurakuntansa pappien kanssa.

– Meillä on ihan selkeä ja kirkas linja, että asennoidumme myönteisesti samaa sukupuolta olevien parien palvelemiseen. Minä ja molemmat kollegani olemme valmiita myös vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, mutta vasta sitten, kun siitä on kirkossa tehty yhteinen päätös. Toimimme niin kuin Porvoon piispa Björn Vikström on ohjeistanut, emmekä lähde sooloilemaan, Fagerudd kertoo.

Meillä on ihan selkeä ja kirkas linja, että asennoidumme myönteisesti samaa sukupuolta olevien parien palvelemiseen.  - Martin Fagerudd

Ruotsinkielisen seurakunnan pääkirkko Vantaalla on keskiaikainen Pyhän Laurin kirkko, joka on suosittu vihkikirkko. Kirkko on siis Fageruddin mukaan käytettävissä myös samaa sukupuolta olevien vihkimiseen, mikäli he itse järjestävät papin paikalle.

– Silloin se on kyseisen papin ja hänen esimiehensä välinen asia, Fagerudd sanoo.

Hän toivoo, että kirkossa tehtäisiin päätös samaa sukupuolta olevien vihkimisestä mahdollisimman pian, mielellään jo tämän vuoden aikana.

– Tiedän, että se on hankalaa, mutta kirkon on tehtävä linjanveto. Kaipaisin myös teologista pohdintaa. Toistaiseksi vihkimisen kannattajat ovat vedonneet lähinnä tasa-arvoon ja teologista keskustelua ovat halunneet käydä ainoastaan konservatiivit.

Espoossa voidaan rukoilla

Espoon kirkkoherrat olivat vastauksissaan keskenään samoilla linjoilla.

– Meillä on yhteinen näkemys siitä, että lain muututtua toimitaan sen mukaan, mitä piispainkokous on ohjeistanut. Henkilökohtaiset mielipiteet saattavat sitten olla erilaisia. Itse esimerkiksi toivon, että voisin vihkiä myös samaa sukupuolta olevia pareja, kertoo Leppävaaran kirkkoherra Kalervo Salo.

Hänen mukaansa kirkkoherrat ovat piispa Tapio Luoman kanssa neuvoteltuaan laatimassa ohjeistusta siitä, kuinka avioliittolain muututtua toimitaan. Siinä todetaan, että rukous samaa sukupuolta olevan parin kanssa ja puolesta on mahdollinen kirkoissa ja kappeleissa. Samaa sukupuolta olevan kihlaparin puolesta voidaan myös rukoilla jumalanpalveluksessa.

Tämänhetkistä tilannetta Salo pitää haastavana ja jännitteisenä. Hän arvioi, että kirkolliskokous ei pysty vuosikausiin tekemään asiasta päätöstä kumpaankaan suuntaan, sillä päätökseen vaadittaisiin kolmen neljäsosan määräenemmistö. Siksi hän ennakoi, että kirkolliskokouksen sijaan ratkaisu tehdäänkin hallinto-oikeuksissa. Niiden käsiteltäväksi asia päätyy, mikäli pappeja, jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja, rangaistaan, ja asia viedään eteenpäin.

– Hallinto-oikeus sitten arvioi, onko kirkkokäsikirjan sanamuoto, jossa mainitaan sulhanen ja morsian, riittävä juridinen peruste sille, ettei samaa sukupuolta olevia pareja voida vihkiä. Eli voidaanko seurakuntalaisten perusoikeuksia rajoittaa kirkkokäsikirjan tulkinnalla. Itse vähän epäilen, että ei.

 

Karttakuvan kuvatekstiä korjattu 31.1. klo 12.30. Kauniaisten kirkkoherra vastasi kyselyyn.

 

 

 

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.