null Kirkon eläkerahasto teki poikkeuksellisen hyvän tuloksen ja tähtää hiilineutraaliuuteen vuoteen 2035 mennessä – ”Vastuullisuus on hyvää riskienhallintaa”

Ajankohtaista

Kirkon eläkerahasto teki poikkeuksellisen hyvän tuloksen ja tähtää hiilineutraaliuuteen vuoteen 2035 mennessä – ”Vastuullisuus on hyvää riskienhallintaa”

Tuloksen taustalla on hieman yllättäen koronapandemian vaikutus talouteen.

Kirkon eläkerahaston tuotto vuonna 2021 oli poikkeuksellisen hyvä. Sijoitussalkun tuotto oli 14,3 prosenttia, kun pitkän aikavälin vuosituotto on ollut 8,2 prosenttia. Vuodesta 1991 toiminut Kirkon eläkerahasto vastaa kirkon työntekijöiden eläkkeiden rahoituksesta sekä eläkevarojen sijoittamisesta. Eläkkeet rahoitetaan työnantajilta ja työntekijöiltä perittävillä maksuilla sekä eläkerahaston varallisuudesta.

Hyvän tuloksen taustalla ovat ehkä hieman yllättäen koronapandemian vaikutukset talouteen. Talous elpyi vuonna 2021, ja elpymisvaiheessa osakemarkkinat tuottavat usein keskimääräistä paremmin.

– Taustalla on valtioiden ja keskuspankkien talous- ja rahapolitiikka. Koronakriisin myötä alkoi talouden elvyttäminen, ja myös korkotasot olivat alhaalla. Muillekin eläketoimijoille vuosi 2021 oli hyvä, Kirkon eläkerahaston sijoitusjohtaja Ira van der Pals sanoo.

Kesäkuussa 2021 Kirkon eläkerahasto otti käyttöön myös uuden ilmastostrategian. Sen keskeinen tavoite on, että Kirkon eläkerahaston sijoitussalkku on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

– Onhan se kunnianhimoinen tavoite, mutta maailma muuttuu nopeasti. Kun ensimmäinen ilmastostrategia otettiin käyttöön vuonna 2016, tehtiin linjaus, että pienennetään hiilijalanjälkeä, mutta ei asetettu vielä selkeitä numeerisia tavoitteita. Nyt strategiaa päivitettiin ja mukaan otettiin välitavoitteet. Samalla haluamme painottaa yhteistyökumppaneille, että vaadimme näitä asioita.

Osakesalkussa on suuria suomalaisyrityksiä

Kirkon eläkerahastolla on kolmenlaisia sijoituksia: osakesijoituksia, korkosijoituksia (esimerkiksi yrityslainat) sekä vaihtoehtoisia sijoituksia, jotka ovat esimerkiksi sijoituksia kiinteistöihin ja infrastuktuuriin. 

Osakesalkussa on monille tuttuja, suuria yrityksiä kuten Nordea, KONE, Nokia, Marimekko, Stora Enso, Sampo ja Telia. Infrastuktuurisijoitukset painottuvat nyt energiaan.

Kirkon eläkerahaston sijoitusjohtaja Ira van der Pals. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Kirkon eläkerahaston sijoitusjohtaja Ira van der Pals. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

– Se lähtee ilmastostategiasta. Kirkon eläkerahasto tahtoo tukea puhtaan energian hankkeita, tuulivoimaa ja aurinkovoimaa, energian varastointia ja jakelua ja niihin liittyviä hankkeita Euroopassa, Yhdysvalloissa ja kehittyvillä markkinoilla, Ira van der Pals kertoo.

Hiilineutraaliuteen pyritään hiilijalanjälkeä vähentämällä, ilmastoratkaisuihin sijoittamalla ja vaikuttamisella. Vaikuttaminen tarkoittaa esimerkiksi yhtiökokouksiin osallistumista ja vaikuttamiskeskusteluja yritysten kanssa. Kun kyseessä on suuri, institutionaalinen sijoittaja, keskusteluilla voi olla todellista vaikutusta.

Myös muihin eläkerahastoihin verrattuna kirkon eläkerahasto on pärjännyt hyvin.

Hiilineutraaliustavoitteen ohella Kirkon eläkerahastolla on muitakin strategisia painotuksia. Kaikessa sijoitustoiminnassa pyritään ottamaan huomioon ympäristön lisäksi myös sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa, mikä tarkoittaa sitä, että yrityksiltä edellytetään esimerkiksi verovastuullisuutta.

Jos Kirkon eläkerahaston sijoitusstrategiaan kuuluu vastuullisuuden vaatiminen ja tiukka ilmastolinja, mutta tuotot ovat olleet hyviä, voiko tästä vetää sellaisen johtopäätöksen, että tämä on myös hyvä tapa kartuttaa varallisuutta? Ira van der Palsin mukaan asia ei ole ihan näin yksioikoinen, mutta vastuullisen sijoittamisen avulla pyritään varmistamaan sijoituksille hyvä tuotto sekä hallitaan sijoitusriskejä.

– Perusajatus on se, että kun vastuullisuus on osa päätöksentekoa, se on myös hyvä riskienhallinnan väline. Myös muihin eläkerahastoihin verrattuna kirkon eläkerahasto on pärjännyt hyvin, van der Pals sanoo.

Pitää tietää mihin sijoittaa

Vastuullisesta sijoittamisesta, ympäristöasioista ja yritysvastuusta puhuttaessa tavallinen kuluttaja voi tuntea voimattomuutta. Mistä tietää, että kyse ei ole viherpesusta? Miten toimintaa voi valvoa, varsinkin kun yritys voi toimia monessa maassa ja käyttää monenlaisia alihankkijoita?

Helppoa se ei olekaan, mutta Ira van der Palsin mukaan yritykset ovat ottaneet vastuullisuus- ja ympäristökysymyksissä suuria harppauksia viime vuosina ja niillä on omat ympäristöstrategiansa ja -tavoitteensa. Myös kokemus auttaa tekemään vastuullisia sijoituspäätöksiä sekä se, että Kirkon eläkerahasto käyttää ulkopuolista apua, salkunhoitajia ja konsulttipalveluita.

– Tähän on olemassa erilaisia työkaluja. Voidaan avata salkun omistuksia, selvittää noudatetaanko yrityksissä ohjeistuksia ja lainsäädäntöä. Pitää tehdä pohjatyötä ja jalkatyötä, että tietää, mihin sijoittaa.

Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen toimintakertomuksessa on tästä konkreettisia esimerkkejä. Kirkon eläkerahasto on osallistunut yritysvastuuanalyyseihin erikoistuneen tutkimus- ja konsultointiyhtiö ISS ESG:n kautta keskusteluihin, jotka koskivat esimerkiksi malesialaisen kumikäsinevalmistajan työntekijöiden työolosuhteita.

Sijoituksia Kirkon eläkerahastolla oli vuoden 2021 lopussa 1,9 miljardin euron arvosta. Rahoille on tulevaisuudessa yhä enemmän käyttöä, sillä Kevan 15.3. julkaiseman ennusteen mukaan kirkon noin 14 000 eläkevakuutetusta 39 prosenttia, 5 400 henkilöä, jää eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.