null Kastettu aikuinen voi pian saada uuden kummin – ”Kummin merkitys ei katoa, kun täysi-ikäisyys koittaa”, pappi Marjaana Toiviainen perustelee

Aikuiselle lisätty kummi voi avustaa häntä hengellisessä kasvussa. Kuva Mindful media ja Istock, kuvankäsittely: Maija Saari

Aikuiselle lisätty kummi voi avustaa häntä hengellisessä kasvussa. Kuva Mindful media ja Istock, kuvankäsittely: Maija Saari

Ajankohtaista Hengellisyys

Kastettu aikuinen voi pian saada uuden kummin – ”Kummin merkitys ei katoa, kun täysi-ikäisyys koittaa”, pappi Marjaana Toiviainen perustelee

Kirkolliskokous päätti, että myös aikuiselle kirkon jäsenelle voidaan lisätä uusi kummi tai kaksi kummia. Pappi ja kirkolliskokousedustaja Marjaana Toiviaisen mukaan kummi voi tuoda merkittävää tukea erityisesti nuorelle aikuiselle.

Kirkon parlamentti eli Turun kristillisellä opistolla tällä viikolla kokoontuva kirkolliskokous päätti yksimielisesti, että aikuiselle kirkon kastetulle jäsenelle voidaan tarvittaessa lisätä enintään kaksi kummia. Tähän saakka kummin lisääminen on ollut mahdollista vain lapselle huoltajan esityksestä.

Lisätty kummi voi toimia kastetun kirkon jäsenen hengellisenä vierellä kulkijana ja avustaa häntä hengellisessä kasvussa.

Päätöstä koskevan kirkolliskokouksen perustevaliokunnan mietinnön mukaan hengellinen matkakumppanuus on tärkeä osa kristillistä perinnettä, eikä tarve siihen katso ikää. Kummin tehtävät eivät pääty kummilapsen konfirmaatioon, vaan ne voivat kestää läpi elämän.

Myös aikuinen tarvitsee tukea ja ohjausta

Päätös kummin lisäämisestä aikuiselle perustuu kirkolliskokouksen edustaja-aloitteeseen, jonka toinen allekirjoittaja on helsinkiläinen pappi Marjaana Toiviainen.

Hän kertoo kohdanneensa kummiuden kaipuuta omassa työssään ja kuulleensa samaa erityisesti nuorten aikuisten kanssa työtä tekeviltä kollegoiltaan. Toiviainen vastasi Kirkko ja kaupungin kysymyksiin sähköpostitse kirkolliskokouksesta.

– Kummin merkitys ei katoa hetkellä, jolloin täysi-ikäisyys koittaa. Aikuisena kastettavan ihmisen elämässä kummiuden hengellinen merkitys matkakumppanina voi itse asiassa korostua, Toiviainen sanoo.

– Kummius ja sen vaaliminen on yksi tapa syventää ymmärrystä siitä, että aikuiset ihmiset tarvitsevat tukea hengelliselle kasvulleen siinä missä lapsetkin. Erilaisten rinnalla kulkijoiden, hengellisten vanhempien ja ohjaajien merkitys on suuri.

Kummin lisääminen voi olla myös pienimuotoinen, ilmoitusluonteisempi asia, jolla on silti suuri merkitys.

Ennen nyt tehtyä päätöstä evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville lapsille on voitu lisätä kummi erityisestä syystä, jos lapsen huoltaja on toivonut sitä. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi kummin kuolema tai eroaminen kirkosta, kastetun ja kummin välisen yhteyden katkeaminen sekä lapsen adoptio. Kirkolliskokouksen perustevaliokunta on todennut, että osa näistä soveltuu myös syyksi lisätä aikuiselle kummi.

Kirkkoon palaava voi saada uuden kummin

Myös kirkkoon uudelleen liittyminen voi kirkolliskokouksen perustevaliokunnan mielestä olla erityinen syy kummien lisäämiseen. Kun kastettu on eronnut kirkosta mutta liittynyt siihen uudestaan, hänelle voitaisiin valiokunnan mukaan lisätä kummi hengelliseksi kanssakulkijaksi ja kristillisen elämän oppaaksi.

Valiokunta tähdentää kuitenkin, ettei erityisiä syitä ole tarpeen rajata kovin tarkasti, koska kummien lisäämisen tarpeelle voi olla useita syitä.

Marraskuussa 2021 kirkolliskokous pyysi kirkkohallitusta valmistelemaan esityksen kirkkojärjestyksen kummiutta koskevan säännöksen muuttamisesta. Kirkkohallituksen esitys valmistui maaliskuussa, minkä jälkeen asia palasi tällä viikolla kokoontuvan kirkolliskokouksen päätettäväksi.

Kirkolliskokouksen lakivaliokunta linjasi kirkkohallituksen tekemän esityksen mukaisesti, että harkintavalta kummin lisäämisen perusteista jätetään jatkossa joko lapsen huoltajalle tai aikuiselle henkilölle itselleen. Seurakunnan kirkkoherran ei enää tarvitse arvioida sitä, onko kummin lisäämiselle olemassa erityinen syy.

– Olen kohdannut ihmisten kummiuden kaipuuta omassa papin työssäni ja kuullut samaa myös joiltakin nuorten aikuisten kanssa työtä tekeviltä kollegoilta, Marjaana Toiviainen sanoo. Kuva Esko Jämsä

– Olen kohdannut ihmisten kummiuden kaipuuta omassa papin työssäni ja kuullut samaa myös joiltakin nuorten aikuisten kanssa työtä tekeviltä kollegoilta, Marjaana Toiviainen sanoo. Kuva Esko Jämsä

Luvassa on kauniita yhteisiä hetkiä

Kummin lisääminen kastetulle aikuiselle tulee mahdolliseksi aikaisintaan heinäkuun alusta alkaen, kun uudistettu kirkkolaki ja kirkkojärjestys tulevat voimaan.

Marjaana Toiviainen näkee, että päätöksestä voi seurata myös kauniita hetkiä kuten rukoushetkiä tai erilaisia kummijuhlia, joissa korostuu toisen tukemisen ja hengellisen kanssakulkijuuden merkitys.

Toiviainen neuvoo lisäkummia kaipaavaa aikuista keskustelemaan asiasta oman seurakuntansa papin kanssa.

– Yhdessä papin kanssa voidaan suunnitella esimerkiksi pieni jumalanpalvelus tai hartaushetki. Kummin lisääminen voi kuitenkin olla myös hyvin pienimuotoinen, ilmoitusluonteisempi asia, jolla on silti suuri merkitys.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.