null Samaa sukupuolta olevien vihkiminen jakaa Espoon ehdokkaat kahteen leiriin – ilmasto- ja ympäristöasiat yhdistävät

Espoolaiset seurakuntavaaliehdokkaat ovat oivaltaneet ilmastonmuutoksen merkityksen ja haluavat kirkon näyttävän esimerkkiä sen torjunnassa. Ekoteologi Panu Pihkala suunnitteli Nuuksioon uuden pyhiinvaelluspolun, joka antaa tilaa myös ilmastonmuutoksen herättämälle huolelle. Hän esitteli polkua elokuussa.

Espoolaiset seurakuntavaaliehdokkaat ovat oivaltaneet ilmastonmuutoksen merkityksen ja haluavat kirkon näyttävän esimerkkiä sen torjunnassa. Ekoteologi Panu Pihkala suunnitteli Nuuksioon uuden pyhiinvaelluspolun, joka antaa tilaa myös ilmastonmuutoksen herättämälle huolelle. Hän esitteli polkua elokuussa.

Samaa sukupuolta olevien vihkiminen jakaa Espoon ehdokkaat kahteen leiriin – ilmasto- ja ympäristöasiat yhdistävät

Yhdessä matkalla -listojen ehdokkaista suurin osa vihkisi avioliittoon vain miehiä ja naisia.

Kysymys siitä, pitäisikö samaa sukupuolta oleville pareille sallia kirkollinen vihkiminen, jakaa espoolaisia seurakuntavaaliehdokkaita. Vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista puolet on sitä mieltä, että kirkon pitäisi vihkiä avioliittoon vain miehiä ja naisia. Täsmälleen sama määrä vastaajista haluaisi vihkiä kirkollisesti myös samaa sukupuolta olevat.

Kirkko ja kaupunki selvitti, mitkä asiat yhdistävät tai erottavat ehdokkaita Espoossa. Vastausten analyysi perustuu perjantain 12.10. tilanteeseen. Tuolloin noin kaksi kolmasosaa espoolaisista ehdokkaista (184 ehdokasta) oli vastannut seurakuntavaalien vaalikoneeseen.

Tiukimmin kirkon perinteisen avioliittonäkemyksen kannalla on Yhdessä matkalla -ehdokaslista. Tällä listalla on eniten ehdokkaita ja vaalikoneen perusteella selvä enemmistö listan ehdokkaista on herätysliiketaustaisia. Tässä Yhdessä matkalla poikkeaa merkittävästi muista Espoon ehdokaslistoista.

Yhdessä matkalla -listojen ehdokkaista lähes kaikki haluavat pitäytyä miehen ja naisen välisessä avioliitossa. Jotkut vastaajista perustelevat näkemystään jyrkkään sävyyn Raamatulla, toiset varovaisemmin kirkon perinteellä. Poikkeuksen näiden listojen joukosta tekee Leppävaaran seurakunnan Yhdessä matkalla -ehdokaslista, jonka kuusi ehdokasta olisi valmis vihkimään myös samaa sukupuolta olevat.

Kirkko kaikille -ehdokaslistat ja Tulkaa kaikki -listat ovat lähes yksimielisesti toisella kannalla kuin Yhdessä matkalla -listojen ehdokkaat – eli valmiita vihkimään myös samaa sukupuolta olevat.

Puoluelistoissa on kummankin vaihtoehdon kannattajia.

Tuetaanko kaikkia lähetysjärjestöjä?

Yhdessä matkalla -listan ehdokkaita yhdistää vahvasti myös näkemys siitä, että kirkon pitäisi tukea tasapuolisesti kaikkia seitsemää virallista lähetysjärjestöä.

Tässäkin kysymyksessä Kirkko kaikille- ja Tulkaa kaikki-listojen vastaajat ovat selvästi eri mieltä Yhdessä matkalla -ehdokkaiden kanssa. He haluaisivat, että seurakunnat voisivat valikoida itselleen sopivimmat yhteistyökumppanit järjestöjen joukosta.

Ylivoimaisesti eniten kannatusta saa vaihtoehto, että kirkon tulee auttaa kaikkia turvapaikanhakijoita.

Kysymyksen taustalla on kiista siitä, pitäisikö lähetysjärjestöjen tukia leikata sillä perusteella, miten ne suhtautuvat naisten pappeuteen tai seksuaalivähemmistöihin. Eräs Tulkaa kaikki -ehdokas esimerkiksi perustelee kantaansa sillä, että kaikkien lähetysjärjestöjen pitäisi hyväksyä naisten pappeus.

Lähetys- ja kehitysyhteistyön sisällöistä ei sen sijaan ole suurta eroa eri listojen välillä, vaan pikemminkin kyse on yksittäisten ehdokkaiden painotuksista. Toiset korostavat enemmän kirkollista työtä, toiset esimerkiksi naisten oikeuksia ja rauhantyötä.

Turvapaikanhakijoiden auttamista kannattavat lähes kaikki

Vaalikoneaineiston perusteella ilmastonmuutos ja ympäristöasiat yhdistävät ehdokkaita Espoossa. Lähes 70 prosenttia vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään. 21,7 prosenttia ehdokkaista on toista mieltä.

Peräti 85 vaalikoneeseen vastanneista espoolaisehdokkaista haluaa, että kirkko on edelläkävijä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä. Runsas 56 prosenttia vastaajista on valmis siihen, että seurakuntien tarjoiluissa ja ruokailuissa vältettäisiin ilmastosyistä lihaa.

Toinen asia, mikä vaalikoneeseen vastanneita espoolaisia ehdokkaita yhdistää, on suhtautuminen turvapaikanhakijoihin. Vaalikoneen kysymys kuuluu: ”Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisina tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten kirkon tulisi jatkossa toimia?”

Vain 11 vastaajaa eli kuusi prosenttia on sitä mieltä, että kirkon tulee työssään keskittyä erityisesti kantasuomalaisiin. Ylivoimaisesti eniten kannatusta saa vaihtoehto, että kirkon tulee auttaa kaikkia turvapaikanhakijoita. Jonkin verran kannatettiin sitä, että kirkko auttaisi erityisesti kristittyjä turvapaikanhakijoita tai että se keskittyisi evankeliumin julistamiseen turvapaikanhakijoille.

Kaikki seurakuntavaalien ehdokkaat eivät ole vastanneet vaalikoneeseen. Vaalikoneen vastausaika päättyy ehdokkaiden osalta 19.10.

Vaalien ennakkoäänestys on 6.–10.11. Varsinainen äänestyspäivä on 18.11.

Kokeile vaalikonetta

Seurakuntavaalien vaalikone voi auttaa sopivan ehdokkaan löytymisessä.

Valtakunnallinen vaalikone löytyy osoitteesta seurakuntavaalit.fi/vaalikone. Valitse pudotusvalikosta oma seurakuntasi.

Jos et tiedä, mihin seurakuntaan kuulut, tarkista tilanne osoitteessa www.seurakuntavaalit.fi/mihin-seurakuntaan-kuulun- tai tutustu kirjeeseen, jonka kotiseurakuntasi lähettää sinulle.

Nyt voit vastata vaalikoneen kysymyksiin. Kone asettaa ehdokkaat järjestykseen vastausten perusteella. Voit vertailla ehdokkaita, katsoa ehdokkaiden esittelyjä ja tutkia perusteluja, joita he ovat antaneet vastauksiinsa.

Vaalikoneessa voi avata oman seurakunnan ehdokasgallerian. Voit myös hakea kaikki seurakuntasi ehdokkaat tai hakea vain tietyn listan ehdokkaat.

Ehdokkaat ovat järjestäytyneet vaaleissa ehdokaslistoille, joilla on yhteisiä tavoitteita. Katso lisätietoa: espoonseurakunnat.fi/vaalit ja www.kauniaistenseurakunta.fi/vaalit.

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: