null Vantaankosken seurakuntaneuvosto palasi äänestyksen jälkeen lähetysjärjestöjen tukemisessa aiemmalle linjalle – Tasa-arvonäkökulma jäi vähemmistöön

Vantaankosken seurakuntaneuvostossa taitettiin jälleen peistä siitä, vaikuttaako lähetysjärjestöjen kanta naisten pappeuteen niille myönnettävään taloudelliseen tukeen.

Vantaankosken seurakuntaneuvostossa taitettiin jälleen peistä siitä, vaikuttaako lähetysjärjestöjen kanta naisten pappeuteen niille myönnettävään taloudelliseen tukeen.

Ajankohtaista

Vantaankosken seurakuntaneuvosto palasi äänestyksen jälkeen lähetysjärjestöjen tukemisessa aiemmalle linjalle – Tasa-arvonäkökulma jäi vähemmistöön

Viime vuonna seurakunta leikkasi yhden äänen enemmistöllä kolmen järjestön tukia. Tuolloin perusteluna oli kyseisten järjestöjen suhtautuminen naisten pappeuteen.

Vantaankosken seurakuntaneuvosto teki vuotuisen päätöksen lähetysjärjestöjen talousarviomäärärahan jaosta kokouksessaan 20.10. Päätöksessään se palasi kahden vuoden takaiselle linjalleen eli tukea päätettiin jakaa kaikille lähetysjärjestöille Kirkon lähetystyön keskuksen suositusten mukaisina osuuksina.

Pohjaesityksenä oli seurakuntaneuvoston viime vuonna päättämä jakomalli, jossa huomioitiin Kirkon lähetystyön keskuksen suositusten lisäksi myös eettiset perusteet. Siinä kahden järjestön eli Kansanlähetyksen ja Kylväjän tukea leikattiin yhdellä kolmanneksella ja Suomen Luterilaiselta Evankeliumiyhdistykseltä (SLEY) se poistettiin kokonaan.

Eettiset perusteet liittyivät tuolloin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvonäkökulmiin, kuten siihen, miten järjestöt ilmoittavat kannattavansa naispappeutta ja tasa-arvon toteutumista sekä miten nämä ilmenevät järjestöjen käytännön toiminnassa.

Seurakuntaneuvosto katsoi tuolloin, että kyseisissä järjestöissä tasa-arvo ei ole toteutunut tavalla, joka olisi sopusoinnussa Vantaankosken seurakunnan arvojen ja kirkkolain kanssa. Asiasta äänestettiin. Tulos oli 8−8, jolloin puheenjohtajan ääni ratkaisi äänestyksen. Puheenjohtajana toimii Vantaankosken seurakunnan kirkkoherra Hannu Pöntinen, joka nykyisin on Pukkilan kirkkoherra.

Vantaankosken seurakuntaneuvoston jäsen Pekka Mäkipää jätti tuolloin päätökseen kirjallisen eriävän mielipiteen. Sen mukaan tehty päätös ”asettaa Vantaankosken seurakunnan lähetystyön alttiiksi ja sijaiskärsijäksi”. Kahdeksan leikkauksia vastustanutta henkilöä yhtyi mielipiteeseen.

Vantaankosken vs. kirkkoherra Auli Saarsalmi-Paalasmaan viime viikon kokoukseen tekemässä pohjaesityksessä nostettiin esiin se, että Kylväjä ei palkkaa naispuolisia pappeja. Kansanlähetyksen johdon ja SLEY:n toiminta osoittavat pohjaesityksen mukaan, että tasa-arvo ei ole näiden järjestöjen toiminnassa ole toteutunut tavalla, mikä olisi sopusoinnussa seurakunnan arvojen ja kirkkolain kanssa.

Saarsalmi-Paalasmaan tekemä esitys kaatui äänestyksessä äänin 6−9. Vastaesityksen teki seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Jouko Jääskeläinen.

Viisi seurakuntaneuvoston jäsentä jätti nyt tehtyyn päätökseen eriävän mielipiteen.

Vantaankosken seurakunnassa jaettava kokonaissumma on 67 996 euroa. Se jakautuu seurakuntaneuvoston päätöksen mukaisesti järjestöille muun muassa suhteessa niiden ihmisiltä saamaan vapaaehtoiseen kannatukseen. Suomen Lähetysseura saa summasta noin puolet, ja seuraavaksi suurimmat summat menevät Kylväjälle ja Kansanlähetykselle.

Kirkon Ulkomaanavulle Vantaankosken seurakunta ei tänä vuonna myöntänyt talousarviotukea, kuten ei yleensäkään viime vuotta lukuun ottamatta.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.