null ”Seurakuntien pitää tavoittaa muutkin kuin aktiivit”, sanoo Vantaan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Eve Rämö

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Eve Rämö Voima-salin ovella Tikkurilan kirkossa. Vantaan yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu kyseisessä salissa.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Eve Rämö Voima-salin ovella Tikkurilan kirkossa. Vantaan yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu kyseisessä salissa.

Ajankohtaista

”Seurakuntien pitää tavoittaa muutkin kuin aktiivit”, sanoo Vantaan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Eve Rämö

Eve Rämön mukaan Vantaalla on menty monessa asiassa eteenpäin. Seurakuntien taloustilanne on nyt tasapainoisempi kuin aiemmin. Koronakriisissä toimittiin nopeasti.

Vantaan yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Eve Rämö nauttii aamiaista Tikkurilan kirkon kahvilassa. Hän katsoo ympärilleen ja sanoo, että uusi kirkko on upea.

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu evakkovuosien jälkeen kirkossa, kirkkosalin viereisessä tilassa. Vaikka kaupungintalolla oli parempi kokoustekniikka, tunnelma kirkossa on hieno.

– Varmaan kaikki huokaisivat helpotuksesta, kun tänne päästiin. Tikkurilan kirkkoon liittyvät päätökset ja rakentaminen ovat tuoneet paineita talouteen ja päätöksentekoon. Nyt kun kirkko on valmis ja käytössä, lopputulokseen voidaan olla tyytyväisiä, Rämö sanoo.

Hän lisää, että marraskuun seurakuntavaaleissa valittavat luottamushenkilöt joutuvat toki jatkossakin jakamaan niukkuutta ja päättämään sen vuoksi harkiten esimerkiksi investoinneista.

– Talouden eteen on tehty hyvää työtä ja tilanne on nyt tasapainoisempi kuin neljä vuotta sitten. Suunnittelu on pitkäjänteistä ja ennakoivaa. Oleellinen asia myös talouden kannalta on, miten tavoitetaan muutkin kuin aktiiviseurakuntalaiset ja keille palveluja tarjotaan ja minkä verran, Rämö pohtii.

Rämö arvioi, että monen luottamushenkilön mieltä askarruttaa Myyrmäen kirkon peruskorjauksen hinta. Tämän lisäksi tulevina vuosina päätetään Kivistön kirkon korjauksesta.

Kasteen merkitystä ei voi korostaa liikaa

Tulevien vuosien kannalta kuluvan valtuustokauden tärkeisiin päätöksiin kuuluu myös Vantaan seurakuntien uusi strategia, jonka valtuusto viime vuonna hyväksyi. Sieltä Eve Rämö poimii esille kirkollisten toimitusten merkityksen ja monenlaisten jäsenten tavoittamisen.

– Kasteen merkitystä ei voi korostaa liikaa, kun ajatellaan kirkon jäsenmäärän kehitystä. Ja kastepäätöksessä ratkaisevassa asemassa ovat tutkimusten mukaan nuoret naiset, Rämö sanoo.

Hän lisää, että asia on hänelle myös henkilökohtainen. Syyskuussa on tiedossa kesällä syntyneen vauvan kastejuhla.

Rämö on vihreiden kaupungin- ja aluevaltuutettu ja edustaa kirkkovaltuustossa ja Korson seurakuntaneuvostossa arvoliberaalia Tulkaa kaikki -liikettä. Niinpä hän nostaa strategiasta esille myös ympäristöasiat ja hiilineutraalin kirkon tavoitteen.

Eve Rämön mukaan seurakuntien tulevaisuuden kannalta kasteen merkitystä ei voi korostaa liikaa.

Eve Rämön mukaan seurakuntien tulevaisuuden kannalta kasteen merkitystä ei voi korostaa liikaa.

Puheenjohtajan mielipidettä kysytään

Eve Rämö, 39, on ollut seurakuntien luottamushenkilö vuodesta 2002 ja kirkkovaltuuston varsinaisena jäsenenä nyt kolmatta nelivuotiskautta. Valtuuston puheenjohtajan tehtäviin hän astui suuresti arvostamansa Pirjo Ala-Kapeen jälkeen.

– Mitään suuria yllätyksiä ei tehtävässä ole tullut vastaan paitsi ehkä se, miten paljon puheenjohtajalla on vaikuttamisen paikkoja. Vaikka olisi eri elimissä mukana vain puheoikeudella, mielipidettä kysytään, Rämö kertoo.

Puheenjohtaja huolehtii siitä, että kaikilla valtuutetuilla on samat mahdollisuudet ja oikeudet.

Rämön mukaan hän ottaa asioihin kantaa myös julkisuudessa. Silloin on oltava tarkka siitä, millä suulla puhuu eli erottaa omat mietteet kirkkovaltuuston kannasta.

– Se, että minulla on mielipiteitä, ei varmaankaan tule kenellekään yllätyksenä. Silloin kun ollaan kirkkovaltuustossa, puheenjohtajan rooliin kuuluu ehdoton tasapuolisuus. Puheenjohtaja huolehtii siitä, että kaikilla valtuutetuilla on samat mahdollisuudet ja oikeudet, Rämö kiteyttää.

Rämö kiittää yhtymän virkamiesjohtoa, jonka valtuusto on suurelta osin rekrytoinut kauden aikana, eri valtuustoryhmien puheenjohtajia ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaa Paula Lehmuskalliota ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaa Raimo Huvilaa hyvästä yhteistyöstä. Lehmuskallio edustaa Kokoava seurakunta -ryhmää, johon Vantaalla kuuluu kokoomuslaisia ja perussuomalaisia ja Huvila arvokonservatiivista Sanasta elämä -ryhmää. Puheenjohtajisto on toiminut hyvin yhdessä yli ideologisten rajojen.

– Meillä on nykyisin säännölliset palaverit yhtymän johdon ja puheenjohtajien kanssa. Olemme puheenjohtajina jakaneet keskenämme vastuuta, ja voin luottaa siihen, että kaikki toimivat reilusti. Asioiden etukäteisvalmistelulla ja yhdessä sovituilla pelisäännöillä on pyritty siihen, että keskustelu salissa olisi asiallista. Vaikka asioista oltaisiin eri mieltä, toimintatavoista ollaan yhtä mieltä.

Tämä ei tarkoita sitä, etteikö välillä olisi kipakkaakin vääntöä, esimerkiksi vuosittain budjetin yhteydessä päätettävien lähetysmäärärahojen jaosta ja niiden liittymisestä tasa-arvokysymyksiin. Keskustelu on kuitenkin pysynyt aiempaa asiallisempana ja luottamuselinten johto on korostanut keskinäistä kunnioitusta.

Eve Rämö iloitsee siitä, että Vantaan seurakunnat lähtivät niin koronakriisissä kuin Ukrainan sodassa nopeasti auttamaan ihmisiä. Tästä ei luottamushenkilöiden kesken ollut erimielisyyttä.

Eve Rämö iloitsee siitä, että Vantaan seurakunnat lähtivät niin koronakriisissä kuin Ukrainan sodassa nopeasti auttamaan ihmisiä. Tästä ei luottamushenkilöiden kesken ollut erimielisyyttä.

Ihmisiä lähdettiin auttamaan etulinjassa

Koronakriisi ja Ukrainan sota ovat lyöneet leimansa myös seurakuntien ja niiden luottamuselinten työhön. Kirkkolain jäykkyyden takia seurakuntien luottamuselimet eivät koronan aluksi voineet pitää etäkokouksia, joten niitä jouduttiin joko perumaan tai pitämään paikan päällä ihmisten terveyden uhalla.

– Kun tuli mahdollisuus etäkokouksiin, ne lähtivät hyvin käyntiin, vaikka osalle valtuutetuista tekniikka oli aivan uutta. Hyvää oli se, että ennakkoluulot kokousten striimauksesta hävisivät. Muutenkin seurakunnat ja kirkko astuivat digiaikaan. Siitä olen ylpeä, miten hienosti seurakunnat reagoivat kriisiin ja lähdettiin etulinjassa auttamaan ihmisiä, Rämö sanoo.

Sama koskee Ukrainan sotaa, johon seurakunnat reagoivat avustuksilla ja antamalla vuokra-asuntojaan pakolaisten käyttöön. Näistä asioista ei ole soraääniä kuulunut.

Hiljaisen enemmistön ääntä kaivataan

Parhaillaan eri seurakuntavaalien vaalilistoille etsitään ehdokkaita. Miksi seurakunnan jäsenen kannattaisi lähteä ehdokkaaksi?

– Seurakuntien organisaatio on matala, mikä tarkoittaa sitä, että luottamushenkilönä pääsee vaikuttamaan niin isoihin linjauksiin kuin arkisiin asioihin. Kun lähtee uutena mukaan, niin kokeneemmat luottamushenkilöt kyllä auttavat. Ei tarvitse olla mikään erityinen kirkkoaktiivi, vaan jäsenyys riittää. Vaikuttajajoukkoon tarvitaan lisää hiljaisen enemmistön ääntä ja monenlaisia ihmisiä, Rämö kannustaa.

Hän kehottaa kiinnostuneita ottamaan yhteyttä eri ehdokaslistojen kokoajiin. Tietoa löytyy seurakuntien vaalisivuilta.

Vantaan kirkkovaltuuston päätöksiä 2019–2022

Päätettiin vuokrata Tikkurilan kirkkokorttelista Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle ja kiinteistö Oy Bethanialle tontit 50 vuodeksi.

Hyväksyttiin Ruskeasannan, Hämeenkylän ja Korson hautausmaiden hautausmaakaavat ja käyttösuunnitelmat.

Päätettiin vuokrata Helsingin Lehtisaaressa oleville taloyhtiöille tontit 50 vuodeksi.

Päätettiin perustaa Luonnonsuojelualueet Helsingin edustalla sijaitseville Morsianluodolle ja Madeluodolle.

Valittiin uudeksi yhtymänjohtajaksi Jukka Parvinen.

Hyväksyttiin sopimukset alueellisesta keskusrekisteristä ja siihen liittyvistä seurakunnista.

Myönnettiin yhteiselle kirkkoneuvostolle valtuudet enintään viiden miljoonan euron lainan ottamiseksi. Syynä tähän oli koronakriisi. Valtuusto myös siirsi investointeja eteenpäin taloustilanteen vuoksi.

Hyväksyttiin seurakuntien metsäsuunnitelma vuosiksi 2019–2029.

Hyväksyttiin seurakuntien ympäristöohjelma 2020–2025.Hyväksyttiin seurakuntien uusi strategia.

Hyväksyttiin sopimus pääkaupunkiseudun yhteisestä mediasta.

Hyväksyttiin Hiekkaharjun Kulleropuistossa sijaitsevien tonttien maanvuokrasopimukset.

Valtuusto on hyväksynyt joka vuosi seuraavan vuoden talousarvion ja vahvistanut edellisen vuoden tilinpäätöksen. Samoin tulevien vuosien investointisuunnitelma ja toiminta- ja taloussuunnitelma on käyty läpi vuosittain. Esimerkiksi vuosien 2022–2029 investointisuunnitelmaan sisältyy Myyrmäen kirkon korjauskustannuksia.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.