null Piispojen kannanotto koulujen kirkkotilaisuuksista: ”Uskontoa ei tule eristää eikä siirtää pois silmistä”

Voiko koulun tapahtumia järjestää kirkoissa? Piispat toivovat eduskunnan perustuslakivaliokunnan ottavan asiaan kantaa. Kuvalähde:Istock

Voiko koulun tapahtumia järjestää kirkoissa? Piispat toivovat eduskunnan perustuslakivaliokunnan ottavan asiaan kantaa. Kuvalähde:Istock

Ajankohtaista

Piispojen kannanotto koulujen kirkkotilaisuuksista: ”Uskontoa ei tule eristää eikä siirtää pois silmistä”

Luterilaisen kirkon piispat toivovat eduskunnan perustuslakivaliokunnan ottavan kantaa siihen, voiko koulun yhteisiä juhlia järjestää kirkossa.

Tänä syksynä on keskusteltu eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen ratkaisusta, jonka mukaan koulujen yhteisiä juhlia, kuten joulu- ja kevätjuhlia ei saisi järjestää kirkossa.

Pölönen ei puuttunut perinteisiin koululaisille suunnattuihin jumalanpalveluksiin, vaan kaikille tarkoitettuihin yhteisiin tilaisuuksiin. Pölönen katsoi, että niiden järjestäminen kirkossa loukkaa oppilaiden yhdenvertaisuutta ja uskonnonvapautta. Hän totesi, että kirkko on jumalanpalvelusten järjestämiseen tarkoitettu tila ja "siitä välittyy näin jo itsessään uskonnollisia merkityksiä".

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu on herättänyt paljon keskustelua sekä itse periaatteesta että ratkaisusta seuraavista käytännön ongelmista. Monilla pienillä paikkakunnilla juhlia on järjestetty kirkossa, koska se on yksinkertaisesti ainoa tila, johon oppilaat mahtuvat. On puhuttu myös siitä, onko itse tila todella ongelma vaiko se, millainen tilaisuus siellä järjestetään.

Nyt asiaan ottavat kantaa myös evankelis-luterilaisen kirkon piispat yhteisellä kannanotollaan. Piispat rohkaisevat kasvattajia kouluissa ja päiväkodeissa pitämään esillä kulttuuriperintöä. He vetoavat koulujen rehtoreihin ja päiväkotien johtajiin, jotta yksittäisten epäselvyyksien vuoksi ei katkaistaisi seurakuntien, koulujen ja päiväkotien hyvin toimivaa yhteistyötä.

Monien uskontojen ja katsomusten yhteiskunnassa tarvitaan hyvää keskusteluyhteyttä ja yhteisiä pelisääntöjä.

– Luterilaisen kirkon piispat

”Monien uskontojen ja katsomusten yhteiskunnassa tarvitaan hyvää keskusteluyhteyttä ja yhteisiä pelisääntöjä. Niitä noudattaen koulun ja seurakunnan yhteistyö toimii hyvin”, uskovat piispat.

Piispat toteavat, että lukuvuoden päätösjuhlat ovat kaikille yhteistä juhlaperinnettä.

”Seurakunnat voivat järjestää koulujumalanpalveluksia ja muita vastaavia uskonnollisia tilaisuuksia, joista tiedotetaan etukäteen ja joihin osallistuminen on kaikille vapaaehtoista. Kummallakin on oma paikkansa, eikä raja yhteisen koulutyön ja uskonnon harjoittamisen välillä hämärry”, piispat korostavat.

Piispojen huoli on, että kouluissa ja päiväkodeissa aletaan varoa yhteistoimintaa. He muistuttavat, että eduskunnan perustuslakivaliokunta on aiemmin linjannut, että uskonnolliset perinteet saavat näkyä ja kuulua yhteiskunnassa, muun muassa koulussa ja varhaiskasvatuksessa.

”Koulun yhteisessä juhlassa laulettava yksittäinen virsi tai joulukuvaelma ei tee tilaisuudesta uskonnollista, vaan kysymys on suomalaisesta kulttuuriperinnöstä”, katsovat piispat.

Piispat korostavat, että kirkot palvelevat paitsi seurakuntien jumalanpalvelustiloina myös kokoontumispaikkoina erilaisissa tilanteissa. Niissä pidetään konsertteja, vietetään juhlatilaisuuksia ja järjestetään kansalaiskeskusteluja.

Piispat toivovat eduskunnan perustuslakivaliokunnan ottavan kantaa siihen, voidaanko koulun yhteisiä juhlia järjestää kirkoissa.

Piispojen mielestä uskontoja ei tule eristää eikä siirtää pois silmistä ja mielestä. ”Ennakkoluulot vähenevät, kun uskontojen ja katsomusten kohtaamista ei väistetä, vaan se hyväksytään osaksi jokapäiväistä elämää”, piispat painottavat.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.