null Seurakuntien ilmaiseen walk in -terapiaan ei tahdo riittää asiakkaita – koordinaattori Tuomas Perkiön mukaan vie aikaa, ennen kuin puskaradio alkaa toimia

Ajankohtaista

Seurakuntien ilmaiseen walk in -terapiaan ei tahdo riittää asiakkaita – koordinaattori Tuomas Perkiön mukaan vie aikaa, ennen kuin puskaradio alkaa toimia

Keväällä nopeasti seurakunnissa levinnyt 16–29-vuotiaille suunnattu anonyymi walk in -terapia elää suvantovaihetta. Tarjontaa on, mutta asiakkaat eivät tunnu löytävän palvelua. 

Soittokierros pääkaupunkiseudun walk in -terapiaa tarjoaviin paikkoihin antaa samansuuntaisen tuloksen: keväällä innostuneesti aloitettu palvelu on osittaisten kesätaukojen jäljiltä jatkunut pitkälti hiljaiselolla. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla on mietitty syitä siihen, miksi asiakkaat eivät tunnu löytävän paikalle.

Espoossa vastaanotot alkoivat maaliskuussa Viherlaakson kappelissa ja palvelu oli kesän tauolla. Toistaiseksi walk in -terapia ei Espoossa jatku.

– Se, etteivät nuoret ole löytäneet palvelua, on varmaankin monen asian summa. Tiedotus on ehkä yksi asia, vaikkakin sen eteen tehtiin todella paljon töitä. Jotenkin tieto ei vain tavoittanut kohderyhmää, kommentoi erityisnuorisotyönohjaaja Pia Härkönen Espoon Viherlaakson walk in -pisteen tilannetta.

Espoossa terapiaa oli tarjolla melko lyhyen aikaa keväällä. Loppukesästä ja syksyn aikana pari entuudestaan tuntematonta ihmistä on Härkösen mukaan käynyt kysymässä, onko walk in -terapiaa tarjolla.

– Ajattelen, että ylipäänsä ihmisillä vie aikaa löytää tällaisen palvelun pariin. Myös aika, jona palvelu oli avoinna, on ehkä vaikuttanut sen tavoittavuuteen. Meillä palvelu oli tarjolla kello 12–16 välisen ajan, Härkönen pohtii.

Espoossa walk in -terapian jatko on avoin. 

– Jos palvelua jatketaan, pitäisi miettiä, voisiko sitä ajatella koko Espoota koskevana. Jos tästä tulisi kaikkien Espoon seurakuntien yhteinen toimintamuoto, niin paikka voisi olla keskeisempi, Sello tai Iso Omena riippuen siitä, mistä seurakunnista tulisi työntekijöitä. Uskon, että kävijöitä tulisi enemmän, jos vastaanottoaikaa voisi laajentaa iltaa kohti. Mutta oli paikka ja aika mikä hyvänsä, vaatii hyvää tiedotusta ja aikaa, että ihmiset tottuvat tämän olemassaoloon, Härkönen toteaa.

Vantaalla hyvää palautetta, mutta vähän kävijöitä

Vantaalla Tikkurilassa ollaan käynnistämässä walk in -terapiaa, Vantaankosken seurakunnassa sitä ei jatkettu kesätauon jälkeen. Walk in palvelee edelleen Korsossa ja Rekolassa, mutta palvelu on vaarassa loppua joulun jälkeen, ellei kysyntä lisäänny. 

– Joulukuussa on tällä erää vielä päivystyksiä ja sitten arvioimme, onko palvelua vielä tarjolla jatkossa, kertoo Korson seurakunnan walk in -toimintaa koordinoiva erityisnuorisotyönohjaaja Satu Mukala

Korsossa walk in- terapiaan on mahdollista varata myös etätapaaminen. 

– Kävijöiltä on tullut hyvää palautetta, mutta asiakkaita on ollut tosi vähän, etenkin kun vertaa siihen, mitä tutkimukset – esimerkiksi kouluterveyskyselyt – kertovat nuorten hyvinvoinnista. Myös nuoret itse pitävät tärkeänä sitä, että tällainen palvelu on tarjolla eli tarve sille on, mutta jotenkin ihmiset eivät sitten kuitenkaan löydä tai uskalla tulla paikalle, Mukala sanoo.

Korson kirkko.

Korson kirkko.

Walk in -palvelua on mainostettu kohderyhmän eli nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. Walk in -työntekijät kautta maan ovat kuitenkin yhteisesti miettineet, onko samalla osattu kertoa, keitä tähän terapiaan voi ja kannattaa ohjata. 

– Tällä terapiatoimintamallilla ei voi toki korvata pitkää terapiaa, mutta esimerkiksi jonkin muun palvelun asiakkuutta odottava voi tulla keskustelemaan. Ei tarvitse myöskään olla niin sanotusti terapian tarpeessa, että voi tulla walk in -terapiaan. Tänne voi tulla pohtimaan jotain valintaa. Esimerkiksi sitä, menisikö inttiin vai sivariin, tai jos tuntuu, että se, mitä opiskelee, ei ehkä olekaan itseä varten, Mukala sanoo.

Mukala muistuttaa, että vaikka kertakäyntikin voi antaa uutta näkökulmaa ja auttaa pääsemään eteenpäin, saa walk in -terapiassa käydä useammankin kerran.

Vantaalla mietitään pian, onko palvelua tarjolla jatkossa. 

– Ilman kävijöitä sitä ei kannata kovin pitkään jatkaa. Toisaalta täytyy huomioida myös se, että tämä on uusi palvelumuoto ja kasvulle pitää antaa aikaa, Mukala toteaa.

Rekolassa Walk in -terapiaan voi tulla marraskuun alusta alkaen ajanvarauksella. Ajanvaraukseen on päädytty palvelun vähäisestä käytöstä johtuen.

– Nyt kannattaa varata aikoja terapiaan, sillä toiminta Rekolassa päättyy joulukuun 13. päivä, kertoo Rekolan seurakunnan erityisnuorisotyönohjaaja Sanna Tirkkonen Vantaan seurakuntien nettisivuilla.

Helsingissä mietitään myös etävastaanottoa

Myös Helsingissä nuorilta walk in -terapiasta saatu palaute on positiivista ja he kokevat tulleensa kuulluiksi. Osa kävijöistä on tullut uudelleen. Terapian tähänastiset kävijämäärät eivät Helsingissäkään ole kuitenkaan olleet sitä, mitä odotettiin. 

Matteuksen kirkon Varustamolla päivystävät terapeutit ovat miettineet, olisiko otettava käyttöön palvelun hybridimalli, joka mahdollistaisi etävastaanotot, sähköisen ajanvarauksen ja päivystyspuhelinnumeron käytön. Näin kukaan ei jättäisi tulematta ainakaan siinä pelossa, ettei mahdukaan vastaanotolle.

– Ihmiset eivät välttämättä uskalla kauempaa lähteä katsomaan, mahtuisiko tänne, eivätkä välttämättä usko, että tällä hetkellä meillä on hyvin tilaa ja resursseja. Hybridimalli antaisi varmuutta. Perheneuvonnalla on käytössä sähköinen ajanvaraus kertaluonteisiin käynteihin ja ajat menevät heti käsistä. Mutta tämä olisi sitten isompi strateginen muutos, eikä palvelu olisi enää pelkkä walk in, jossa voi suoraan kadulta kävellä terapiaan, psykoterapeutti ja erityisnuorisotyönohjaaja Henna-Mari Kettusaari kertoo. 

Matteuksen kirkko.

Matteuksen kirkko.

Koska asiakkaiden vähäinen määrä mietityttää, on pohdittu varausjärjestelmän käyttöönoton lisäksi voitaisiinko mainonnassa tai viestinnässä tehdä jotain toisin.  

– Walk in -palvelun kohderyhmä ei lue kirkon viestintää, eikä vanhanaikainen mainostaminen lehtien kautta tavoita sitä. Instagram tai Tiktok-video nuorilta nuorille tai jotakin vastaavaa lienee pakko tehdä, Kettusaari miettii.

Kettusaaren mielestä on hyvä painottaa, että vaikka walk in -palvelu on kirkon tarjoamaa ja tapahtuu kirkon tiloissa, ovat terapeutit ammattilaisia, koulutettuja psykoterapeutteja ja lyhytterapeutiksi jo valmistuneita tai lyhytterapian loppuvaiheen opiskelijoita.

Matteuksenkirkon Varustamon vastaanotolla on käynyt hyvin moninainen ja kirjava ryhmä nuoria. 

– On ollut kympin lukiolaisia ja toisaalta selkeästi syrjäytyneitä, osastolta kotiin päästettyjä nuoria. Sitten on tosi tavallisia nuoria, joilla on jäänyt korona-ajan etäily- ja suorituspaineet päälle, Kettusaari sanoo.

Hidas alku on tuttu ilmiö walk in -koordinaattorille

Valtakunnallisesti walk in -terapiaa koordinoi Lasten ja nuorten keskuksen kautta Tuomas Perkiö. Hän on itse työskennellyt ensimmäisellä Suomessa aloittaneella walk in -pisteellä Tampereella ennen siirtymistään Lasten ja nuorten keskukseen. Perkiö on ollut yhteydessä walk in -toimijoihin ja tietoinen monien terapiapisteiden hiljaisesta syksystä.

– Alku on ollut hidas, sillä tämä on vielä järjestäytymisvaiheessa olevaa toimintaa. Ja alusta vielä voidaan puhua, koska iso osa toiminnasta on ollut käynnissä ennemminkin kuukausia kuin vuosia, Perkiö toteaa. 

Perkiön mukaan toiminnan käynnistymisen haasteet ovat tuttuja muuallakin maailmassa. Niin Yhdysvalloissa, Kanadassa, Espanjassa kuin Iso-Britanniassa ja Australiassakin on vuorollaan ihmetelty hidasta alkua.

– Kun ollaan tekemässä täysin uutta palvelua, se tuntuu kuuluvan kuvioon. Aluksi löytyy usein ihan hyvin asiakkaita. Tämän jälkeen tulee hiljainen vaihe ja täytyy löytää markkinointiin uusia keinoja. Asiakasvirta alkaa toimia kunnolla vasta, kun tieto siitä liikkuu aktiivisesti puskaradiossa ihmiseltä toiselle. Se ottaa aikansa, Perkiö toteaa.  

Meidän pitää pystyä konkretisoimaan ja kuvaamaan todella selkeästi paitsi ammattilaisille niin myös nuorille itselleen, kuka hyötyy tästä palvelusta.

- Tuomas Perkiö

Suomessa toteutetaan samaa mallia kuin muissakin walk in -terapiaa tarjoavissa maissa: työskentelyyn kuuluu, että asiakkaiden kanssa arvioidaan lopuksi, miten istunto tai istunnot ovat menneet ja ovatko käynnille asetetut toiveet ja tavoitteet täyttyneet. 

– Näissä keskusteluissa saatu palaute on ollut kautta linjan positiivista. Tämä kertoo palvelun hyödyllisyydestä. Tarve walk in -palvelun kaltaisen toiminnan olemassaololle tiedetään Perkiön mukaan Suomessa yleisesti ja se on herättänyt kiinnostusta ammattilaisten taholla. Kuitenkin se, miten tieto palvelusta saadaan välitettyä sen tarvitsijoille, on Perkiön mukaan haaste.

Walk in -palvelussa paikalliset toimijat ovat hänen mukaansa parhaat asiantuntijat oman paikallisen yleisönsä suhteen.  

– Tässä tehdään yhteistyötä, jossa jokainen toimipiste etsii ja käyttää niitä omia paikallisia sopivimpia toteutus- ja organisoitusmistapojaan omien kontaktiensa ja käytössä olevien keinojen rajoissa. Sosiaalista mediaa pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon, mutta tietoa tästä viedään ihmisten mukana myös esimerkiksi ammattikoulujen hyvinvointimessuille ja levitetään mainoksia eri koulujen käytäville ja vaikkapa lähikauppoihin, Perkiö kertoo. 

Muita palveluja pyritään myös kontaktoimaan, että niistä osattaisiin suoraan ohjata asiakkaita walk in -terapian piiriin.   

– Meidän pitää pystyä konkretisoimaan ja kuvaamaan todella selkeästi paitsi ammattilaisille niin myös nuorille itselleen, kuka hyötyy tästä palvelusta. Täytyy osata vastata kysymyksiin ”miksi tulisin sinne” tai ”miksi käyttäisin aikaa siihen”. Tätä tietoa emme selkeästi ole  riittävästi aikaisemmin tuottaneet, Perkiö pohtii.

Walk in -palvelua kehitetään Perkiön mukaan demokraattisesti ja valtakunnallisesti yhdessä toimijoiden kanssa. Myös kansainvälisiä kontakteja on löydetty.  

– Haluamme oppia ja kehittää sekä itse sisältöä, mutta myös sitä, miten organisoidumme ja tarjoamme näitä palveluita sekä miten niistä viestimme. Meillä on vielä paljon opittavaa esimerkiksi siinä, mitkä kellonajat, millaiset toimipisteen sijainnit ja tavat tavoittavat potentiaalisia asiakkaita tai palveluumme ohjaavia ammattilaisia ja yhteistyökumppaneita parhaiten. Kärsivällisyyttä siis tarvitaan, Perkiö summaa.

Mitä walk in -terapia on?

Walk in -terapia on matalan kynnyksen terapiavastaanotto 16-29-vuotiaille, johon pääsee ilman ajanvarausta tai lähetettä, anonyymisti ja ilmaiseksi.

Walk in -terapia on ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa. Sen lähtökohtana on se, että jo yksi kerta voi auttaa.

Käynnillä pyritään yhdessä haarukoimaan tärkein ongelma, löytämään ratkaisuvaihtoehtoja ja palauttamaan uskoa parempaan tulevaisuuteen.

Walk in -terapian juuret ovat Kanadassa, josta se on rantautunut Suomessa ensin Tampereelle ja Helsinkiin, sieltä nopeasti Keravalle ja Vantaalle.

Päivystäjillä on lyhytterapeutin tai psykoterapeutin koulutus.

Kirkon tarjoaman terapian kantava ajatus perustuu kansainvälisiin tutkimuksiin, joiden mukaan ratkaisukeskeinen kertaluonteinen terapia voi auttaa jopa 70 prosenttia asiakkaista. Juttua korjattu 1.11. klo 9.05. Korjattu Lasten ja nuorten keskuksen kirjoitusasu.

Juttua päivitetty 4.11. klo 11.10. Lisätty tieto walk in -terapian alkamisesta Tikkurilan kirkolla.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.