null Teemu Laajasalo puolustaa Päivi Räsäsen uskonnonvapautta, vaikka pitää tämän näkemyksiä vahingollisina

Piispa Teemu Laajasalon mukaan sanan- ja uskonnonvapaus ovat länsimaisen yhteiskunnan perusta. Päivi Räsäsen puheita hän kritisoi vahingollisiksi ja kristillisen lähimmäisenrakkauden vastaisiksi.

Piispa Teemu Laajasalon mukaan sanan- ja uskonnonvapaus ovat länsimaisen yhteiskunnan perusta. Päivi Räsäsen puheita hän kritisoi vahingollisiksi ja kristillisen lähimmäisenrakkauden vastaisiksi.

Ajankohtaista

Teemu Laajasalo puolustaa Päivi Räsäsen uskonnonvapautta, vaikka pitää tämän näkemyksiä vahingollisina

Piispan mielestä Päivi Räsäsen kirjoittama pamfletti syyllistyy syntiin.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen päätti maanantaina 5.11. aloittaa esitutkinnan kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) vuonna 2004 kirjoittamasta pamfletista Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Valtakunnansyyttäjän mukaan on syytä epäillä, että pamfletissa on syyllistytty kiihottamiseen kansanryhmää eli homoseksuaaleja vastaan.

Räsäsen kirjoittama pamfletti on Raamattuun ja sen tulkintaan liittyvä yhteiskuntapoliittinen kannanotto, joka koskee seksuaalisuutta ja avioliittoa. Se julkaistiin vuonna 2004, pari vuotta sen jälkeen, kun samaa sukupuolta olevien parien parisuhteen rekisteröiminen tuli Suomessa mahdolliseksi.

Helsingin piispa Teemu Laajasalo asettui samana iltana Twitterissä puolustamaan Räsäsen uskonnon- ja sananvapautta. Samalla hän kritisoi voimakkaasti Räsäsen mielipiteitä. Laajasalo kirjoitti pitävänsä Räsäsen kirjoituksia väärinä, vahingollisina ja kristillisen lähimmäisenrakkauden vastaisina. Samalla hän totesi olevan uskonnonvapauden näkökulmasta huolestuttavaa, että näitä epäillään rikollisiksi.

Vapaus on vapautta uskoa, ajatella ja sanoa asioita, joita joku toinen voi pitää tyhminä, väärinä tai pahoina.

– Teemu Laajasalo

Laajasalo kävi sosiaalisessa mediassa aiheesta lyhyen keskustelun Räsäsen kanssa. Räsänen kiitti Laajasaloa uskonnonvapauden puolustamisesta ja kysyi, oliko piispa lukenut alkuperäisen tekstin. Hän kysyi, mikä pamfletissa on sellaista, mitä Laajasalo arvioi vahingolliseksi.

Laajasalo kertoo Kirkko ja kaupungille, että hän päätti ottaa asiaan kantaa, koska uskonnonvapaudella on koko länsimaisen yhteiskuntajärjestyksen kannalta perustavanlaatuinen merkitys.

– Vapaus on nimenomaisesti vapautta uskoa, ajatella ja sanoa sellaisia asioita, joita joku toinen voi pitää tyhminä, väärinä tai pahoina. Uskonnonvapauden – samalla tavalla kuin esimerkiksi taiteen vapauden – tulisi sallia mahdollisimman laajaa keskustelua, Laajasalo painottaa.

Piispan mielestä pamfletti syyllistyy homojen syrjimiseen, joka on syntiä

Teemu Laajasalo haluaa sanoa selkeästi, että piispana hän pitää Räsäsen kirjoituksia vahingollisina.

– Monilla perinteisillä kirkoilla, vapailla suunnilla, globaalin etelän kristittyjen seurakunnilla Suomessa ja varmaankin valtaosalla imaameista ja muslimeista on hyvin samankaltainen opetus seksuaalisuudesta kuin Räsäsellä. He ovat mielestäni väärässä, mutta monikulttuurisessa yhteiskunnassa pidän kummallisena ajatusta heidän opetuksensa kriminalisoimisesta, Laajasalo huomauttaa.

Mikä Räsäsen pamfletissa sitten on ”väärää, vahingollista ja lähimmäisenrakkauden vastaista”? Laajasalon mukaan teksti esimerkiksi sekoittaa tiedettä ja uskoa epäterveellä tavalla.

On välillä hankala erottaa, mikä hattu päässä Päivi Räsänen mitäkin väittää.

– Teemu Laajasalo

– Siellä on sellaisia tulkintoja homoseksuaalisuudesta, jotka eivät biologian ja sosiologian näkökulmasta edusta tieteen käsitystä. Päivi Räsänen myös kirjoittaa osin lääkärinä, osin poliitikkona ja osin uskovaisena. On välillä hankala erottaa, mikä hattu päässä hän mitäkin väittää.

– Kristitty ei myöskään saa puhua ihmisistä rumasti, vaan kaikissa tilanteissa olisi syytä yrittää vaalia hengen hedelmiä – rauhaa, ystävällisyyttä, sävyisyyttä ja itsehillintää.

Laajasalo kommentoi Kirkko ja kaupungille viime viikolla, että ”homoseksuaalisuus ei ole synti, sairaus tai häpeä, homojen syrjiminen on”. Tekeekö Räsänen piispan mielestä syntiä?

– Päivi Räsänen on paitsi älykäs ja taitava poliitikko myös vilpitön kristitty. Uskon, että hän kaikessa pyrkii hyvään eikä tahallaan halua loukata. Häntä itseään siteeraten: me kaikki olemme syntisiä ja me kaikki tarvitsemme Jumalan armahdusta. Homojen syrjiminen on syntiä, ja siihen kyseinen pamfletti mielestäni syyllistyy.

Sananvapauden puolustaminen on politisoitunut

Vaikka Laajasalo arvostelee Päivi Räsästä, hän katsoo tämän kirjoitusten pysyneen sanan- ja uskonnonvapauden piirissä. Sananvapauden tilasta piispa on huolissaan.

– Sananvapaus on käsitteenä nyt politisoitunut. Se on länsimaisen yhteiskunnan perusta, mutta sananvapauden puolustaminen saa ihmisen helposti ajattelemaan, että kuulut maahanmuuttokriittisten tai rasistien porukoihin. Vastaavasti vihapuhe käsitteenä ja sen vastustaminen on politisoitunut, sillä silloin tulee sijoitetuksi aktivistiporukoihin, Laajasalo sanoo.

– Sekä sananvapaus että vihapuhe ovat tärkeitä teemoja, joista pitää keskustella siitä huolimatta, että politisoitunut tulkintakehys meinaa imaista keskustelijat.

Politisoitunut tulkintakehys meinaa imaista keskustelijat.

– Teemu Laajasalo

Sananvapauden ja uskonnonvapauden suhdetta on Laajasalon mukaan tärkeää pohtia. Hän viittaa kansanedustaja Anna Kontulaan, joka kommentoi Laajasalon eilistä twiittiä toteamalla, että Päivi Räsäsen kirjoitusten tutkimisen luulisi selventävän sanan- ja uskonnonvapauden rajoja.

– Asian pohtiminen on Anna Kontulaa lainaten ”toivottavaa” ja ”tarpeellista”. Toivottavaa ja tarpeellista on myös kunnioittavan ja kauniin puheen lisääminen sekä ruman puheen tuomitseminen. Rikoksesta epäily kuulostaa uskonnonvapauden näkökulmasta huolestuttavalta, Laajasalo toteaa.

Hän kertoo luottavansa vakaasti suomalaisiin viranomaisiin ja oikeusjärjestelmään.

– Kyseessä on historiallisesti, uskonnollisesti, yhteiskunnallisesti ja oikeusfilosofisesti erittäin kiinnostava ennakkotilanne. Mielestäni tässä tilanteessa pitää olla mahdollista myös esittää kriittisiä näkökulmia viranomaisratkaisuista, piispa arvioi.

Päivi Räsänen kommentoi, ettei katso syyllistyneensä rikokseen ja eikä aio perääntyä pamflettiin sisältyneistä näkemyksistään.

– Kysymys on uskonvakaumuksesta. Mielelläni selvitän poliisille tarkemmin pamfletin sisältöä. Oletan, että valtakunnansyyttäjä hakee tässä ennakkoratkaisua erilaisten perusoikeuksien rajoista, Räsänen sanoo.

Räsänen totesi viime viikolla Kirkko ja kaupungille antamassaan haastattelussa, että uskonnollinen vakaumus on hänelle kuolemaakin tärkeämpi asia.

Miksi poliisi lopetti ja valtakunnansyyttäjä käynnistä esitutkinnan?

Poliisi päätti 13. syyskuuta, ettei kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) pamfletista aloiteta esitutkintaa, koska asiassa ei ollut syytä epäillä rikosta. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen päätti toisin.

Valtakunnansyyttäjä kommentoi asiaa hyvin niukasti tiedotteessaan. Toiviainen kertoo punninneensa keskenään sananvapautta, uskonnonvapautta ja syrjimättömyyttä koskevia perus- ja ihmisoikeuksia toisin kuin asiaa aiemmin selvittänyt poliisi.

Valtakunnansyyttäjän mukaan on syytä epäillä, että Päivi Räsänen on syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan halventamalla homoseksuaaleja heidän ihmisarvoaan loukkaavalla tavalla. Valtakunnansyyttäjän mukaan mahdollinen rikos ei ole vanhentunut, vaikka tekstin julkaisemisesta on kulunut 15 vuotta. Hän kertoi Ylelle, että rikoksen tekoaika käsittää yhtä pitkän ajan kuin julkaisu on yleisön saatavilla.

Uuden esitutkinnan tekee Helsingin poliisilaitos.

Tutkintapyynnön teki teologian maisteri ja väitöskirjatutkija, joka halusi selvittää ovatko Räsänen, rovasti Eero Parvio ja pamfletin internetissä julkaissut Suomen Luther-säätiö syyllistyneet kiihottamiseen kansanryhmää kohtaan.

Luther-säätiö toimi tuohon aikaan vielä luterilaisen kirkon sisäisenä kriittisenä liikkeenä. Nykyisin se on kirkosta erillisen Suomen Lähetyshiippakunnan tukijäsen ja taustayhteisö.

Poliisi totesi, ettei Räsäsen pamfletissa ei uhata homoseksuaaleja

Tutkintapyynnön tekijän mielestä Päivi Räsäsen kirjoittama teksti on homoseksuaaleihin kansanryhmänä kohdistuvaa halventamista, leimaamista, panettelua ja solvaamista. Hänen mukaansa siinä käytetään vihapuheelle tyypillistä harhaanjohtavaa tietoa. Tekijä huomauttaa, että Räsänen kirjoittaa tekstissään homoseksuaalisuudesta ainoastaan tuomittavana ominaisuutena ja käyttäytymisenä, psykopatologisena kehityshäiriönä, rikkinäisyytenä ja vaarallisena.

Esitutkinnan asiassa tehnyt rikoskomisario Markku Silen päätyi siihen, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta ja nostaa syytettä. Silen perustelee päätöstään 11-sivuisessa liitteessä, jossa hän käy läpi sanan-, ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapautta sekä niitä pykäliä ja oikeusistuinten päätöksiä, joilla näitä oikeuksia on rajoitettu.

Silenin mukaan Räsäsen pamfletissa ei uhata homoseksuaaleja. Vaikka Räsäsen näkemyksiä voidaan perustellusti arvioida epäasiallisina ja homoseksuaaleja väheksyvinä, ne eivät Silen mukaan ole kansanryhmän kiihottamisrikoksen tarkoittamalla tavalla solvaavia tai panettelevia.

Sananvapausrikosten arviointi on Silenin mukaan aina tapauskohtaista, ja siinä on otettava huomioon konteksti, jossa teksti on julkaistu. Vaikka pamfletin voidaan nähdä suhtautuvan homoseksuaalisuuteen kielteisesti, näkemyksiä on siinä perusteltu kristilliseen vakaumukseen kytkeytyvien käsitteiden kautta.

”Näkemykseni mukaan Päivi Räsäsen pamfletissa on kysymys ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauden valossa sallittujen moraalisten ja uskonnollisten käsitysten ja arvostusten esittämisestä. Mikään ei edes alustavasti tue käsitystä, että kirjoittajan tai julkaisijan tarkoituksena olisi ollut jokin muu syy kuin vilpitön asiaa koskevan yhteiskunnallisen keskustelun käyminen”, Silen kirjoittaa.

Silenin mukaan sananvapaus on yhteiskunnan olemassaolon edellytys, jota voidaan rajoittaa vain silloin, kun se on toisten oikeuksien tai yleisen turvallisuuden vuoksi välttämätöntä. Jos pamfletti tulkittaisiin viharikokseksi, sen käsittelemässä asiassa ei Silenin mielestä jäisi riittävää sijaa sananvapauden piiriin kuuluville häiritseville ja epäasiallisille lausumille.

Päivi Räsästä vastaan on käynnissä myös toinen rikostutkinta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Se liittyy Räsäsen kesäkuussa julkaisemaan twiittiin, jossa hän kritisoi luterilaisen kirkon osallistumista Pride-tapahtumaan.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.