null Tuomiokapituli hylkäsi pappi Kai Sadinmaan oikaisuvaatimuksen – yön yli nukuttuaan Sadinmaa päätti valittaa hallinto-oikeuteen

– Ei kiinnostaisi tuhlata näin järjettömään juttuun yhtään energiaa ja aikaa, sanoo pappi Kai Sadinmaa.

– Ei kiinnostaisi tuhlata näin järjettömään juttuun yhtään energiaa ja aikaa, sanoo pappi Kai Sadinmaa.

Ajankohtaista

Tuomiokapituli hylkäsi pappi Kai Sadinmaan oikaisuvaatimuksen – yön yli nukuttuaan Sadinmaa päätti valittaa hallinto-oikeuteen

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on yksimielisesti hylännyt Kai Sadinmaan oikaisuvaatimuksen päätöksestä, jossa hänet erotettiin virasta kuudeksi kuukaudeksi.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli otti 20. tammikuuta pappi Kai Sadinmaan pappisoikeudet pois kuudeksi kuukaudeksi. Kapitulin mukaan hän oli toiminut pappislupauksensa ja kirkon tunnustuksen vastaisesti.

Kapitulin mukaan Sadinmaa oli levittänyt papille sopimattomia käsityksiä saarnassaan, blogikirjoituksissaan, radio-ohjelmissa ja sosiaalisessa mediassa. Kapitulin mielestä erityisesti Sadinmaan pappeutta ja ehtoollista koskevat näkemykset johtivat ”kirkollisen yhteyden katkeamiseen”.

Päätöksen mukaan Sadinmaa menettää pappeutensa pysyvästi, jos hän ei kuuden kuukauden sisällä osoita tahtovansa pysyä kirkon tunnustuksessa.

Sadinmaa piti päätöstä lainvastaisena

Kai Sadinmaa teki tuomiokapitulille oikaisupyynnön. Hän vaati tuomiokapitulia kumoamaan päätöksen, jota hän pitää lainvastaisena.

Sadinmaan mielestä päätös tehtiin virheellisessä järjestyksessä, koska asian esittelijänä ja tuomiokapitulin istunnon puheenjohtajana toiminut piispa Teemu Laajasalo oli hänestä esteellinen. Sadinmaa on kirjoituksissaan arvostellut kovin sanoin Laajasaloa.

Kapitulin mukaan Sadinmaan perusoikeuksia ei ole rikottu.

Sadinmaan mielestä kapitulin päätös oli lainvastainen myös siksi, ettei häntä ole riittävästi kuultu ennen päätöksentekoa. Sadinmaa katsoi, että pelkkä kirjallinen kuuleminen ei asian luonteen, tulkinnanvaraisuuden ja moniulotteisuuden vuoksi ole hänen oikeusturvansa kannalta riittävää asian puolueettoman selvittämisen varmistamiseksi.

Sadinmaan mukaan hänelle ei ole missään vaiheessa ilmoitettu, että uhkana voi olla hänen määräaikainen erottamisensa pappisvirasta. Hänestä päätös perustui asioiden virheelliseen tulkintaan. Sadinmaan mielestä asiaa käsiteltäessä ei ole otettu huomioon hänen perusoikeuksiaan, kuten sananvapautta ja oikeutta harjoittaa ammattia.

Sadinmaa vaati erottamisen välitöntä keskeyttämistä.

Tuomiokapitulin mukaan Sadinmaa tiesi, mitä teki

Tuomiokapituli käsitteli eilisessä kokouksessaan oikaisuvaatimuksen ja päätti yksimielisesti hylätä sen. Ero pappisvirasta astuu pysyvästi voimaan neljän kuukauden päästä, ellei Sadinmaa sitä ennen osoita tahtoa pysyä kirkon tunnustuksessa.

Kapituli toteaa, että tuomiokapitulin istunnon puheenjohtaja on kirkkolain mukaan piispa. Kapitulin työjärjestyksen mukaan esittelyvastuu kirkon tunnustukseen liittyvissä asioissa on piispalla. Kirkkolakiin, kirkkojärjestykseen ja tuomiokapitulin työjärjestykseen perustuvien virkatehtävien hoitaminen ei tee piispasta esteellistä osallistumaan asian käsittelyyn, eikä sitä tee myöskään Kai Sadinmaan piispaan kohdistama kritiikki.

Se, että tuomiokapitulin käsittelyprosessi on kirjallinen, on kapitulin mukaan tavanomainen menettely hallintoasioissa. Se turvaa asianosaisten oikeusturvan selkeytensä ja yksiselitteisyytensä vuoksi suullista käsittelyä paremmin. Sadinmaa on tiennyt kirjallisen menettelyn eikä missään vaiheessa ole pyytänyt suullista menettelyä.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli päätti hylätä Kai Sadinmaan oikaisuvaatimuksen.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli päätti hylätä Kai Sadinmaan oikaisuvaatimuksen.

Sadinmaan väite, ettei hänelle olisi ilmoitettu, että uhkana voi olla hänen määräaikainen erottamisensa pappisvirasta, ei tuomiokapitulin mukaan perustu tosiseikkoihin. Sadinmaa on jo ennen tuomiokapitulin lausuntopyyntöä tiennyt, että hänen toimintansa voi johtaa pappisviran menettämiseen. Hän toteaa tämän itse oikaisuvaatimuksessaan.

Kapitulin mukaan Sadinmaan perusoikeuksia ei ole rikottu. Perustuslain mukaiseen uskonnonvapauteen kuuluu uskonnollisen yhdyskunnan sisäinen autonomia ja oikeus päättää omista asioistaan, kuten pappien valinnasta ja uskonnollisen tunnustuksen sisällöstä. Valitessaan pappisviran pappi on käyttänyt henkilökohtaista uskonnonvapauttaan ja samalla asettunut kirkon valvontavallan alaisuuteen.

Tuomiokapitulin päätös perusteluineen on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

Sadinmaa: ”Sanktioilla pakottaminen ei ole tätä päivää”

Kapitulin mukaan Kai Sadinmaalla on yhä jäljellä harkinta-aikaa eli ero pappisvirasta ei ole vielä lopullinen. Sadinmaa ei osaa torstaina osannut vielä sanoa, mitä hän aikoo tehdä.

– Ei kiinnostaisi tuhlata näin järjettömään juttuun yhtään energiaa ja aikaa. Haluan keskittyä nyt kirjan kirjoittamiseen, en käräjöimiseen, Sadinmaa sanoi Kirkko ja kaupungille.

–  Tekisin varmasti palveluksen kirkolle ja papistolle, jos lähtisin taistelemaan asiassa. En ole ollenkaan varma haluanko sitä tehdä. Voi hyvin olla, että tämä oli nyt minun osaltani tässä, hän lisäsi.

Jos kapitulin tekemä päätös jää voimaan, sillä tulee olemaan kauaskantoisia seurauksia. 

- Kai Sadinmaa

Yön yli nukuttuaan Sadinmaa kertoo tulleensa sittenkin toisiin ajatuksiin. Hän aikoo valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen, koska kyse ei ole vain hänestä vaan kaikista papeista ja koko kirkosta.
Sadinmaa toivoo, että hänen tapauksensa voisi herättää kirkossa keskustelun tuomiokapitulien hallintokulttuurista ja piispallisesta kaitsennasta sekä pappien perustuslaillisista oikeuksista.

– Minuun kohdistuva juridinen kaitsenta ja sanktioilla pakottaminen ei ole enää tätä päivää. Jos kapitulin tekemä päätös jää voimaan, sillä tulee olemaan kauaskantoisia seurauksia, ainakin Helsingin hiippakunnassa.

 

Juttua ja sen otsikkoa päivitetty 19.3. klo 12.15. 

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.