null Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kansanedustaja Päivi Räsäsen syytteet – päätöksen mukaan puheita voi pitää loukkaavina, mutta ei vihapuheena

Päivi Räsänen Helsingin käräjäoikeudessa 24. tammikuuta 2022. Antti Aimo-Koiviosto / Lehtikuva

Päivi Räsänen Helsingin käräjäoikeudessa 24. tammikuuta 2022. Antti Aimo-Koiviosto / Lehtikuva

Ajankohtaista

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kansanedustaja Päivi Räsäsen syytteet – päätöksen mukaan puheita voi pitää loukkaavina, mutta ei vihapuheena

Käräjäoikeuden mukaan uskonnonvapaus ja sananvapaus eivät ole rajoittamattomia, mutta niiden rajoittaminen edellyttää painavaa yhteiskunnallista syytä.

Helsingin käräjäoikeus on hylännyt kansanedustaja Päivi Räsästä ja Suomen Luther-säätiön asiamiestä Juhana Pohjolaa vastaan nostetut syytteet ja vaatimukset kokonaisuudessaan.

Valtakunnansyyttäjän nostamat syytteet koskivat Räsäsen kirjoituksia vuonna 2004 julkaistussa pamfletissa, kesällä 2019 julkaistua Twitter-viestiä sekä Räsäsen lausumia Ruben Stillerin radio-ohjelmassa joulukuussa 2019.

Syyttäjä vaati Räsäselle 120 päiväsakon suuruista rangaistusta kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Nykyisin Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan piispana toimivalle Pohjolalle syyttäjä vaati 60 päiväsakkoa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, koska tämä oli julkaissut Räsäsen pamfletin.

Lisäksi Yleä vaadittiin hävittämään Stillerin ohjelmasta Räsäsen kommentit.

Oikeus otti huomioon asiayhteyden ja kirjoitusten tarkoituksen

Päivi Räsänen ja Juhana Pohjola kiistivät syytteet sanan- ja uskonnonvapauteen vedoten. Myös Yle vetosi sananvapauteen perusoikeutena, jonka keskeinen tarkoitus on taata demokraattisen yhteiskunnan edellytyksenä oleva avoin julkinen keskustelu.

Käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet, eikä Ylen tarvitse poistaa Räsäsen kommentteja radio-ohjelmasta. Tuomiot eivät ole vielä lainvoimaisia ja on mahdollista, että syyttäjä valittaa asiasta hovioikeuteen.

Räsäsen oikeudenkäyntiä on pidetty sanan- ja uskonnonvapauden sekä syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden kannalta merkittävänä. Tapausta on seurattu laajasti myös ulkomailla.

Vaikka käräjäoikeuden mukaan uskonnonvapaus ja sananvapaus eivät ole rajoittamattomia, niiden rajoittaminen edellyttää painavaa yhteiskunnallista syytä. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden turvaaminen voi olla tuollainen syy. Oikeuden mukaan Räsäsen puheet eivät kuitenkaan ylittäneet laittoman vihapuheen kynnystä.

Räsäsen vuonna 2004 julkaistun kirjoituksen ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen” osalta käräjäoikeus piti osaa syytteessä siteeratuista Räsäsen kirjoituksen tekstikohdista homoseksuaaleja loukkaavina.

Käräjäoikeus otti huomioon Räsäsen kirjoituksen taustan ja asiayhteyden, syytteessä siteerattujen kohtien tekstikontekstin, kirjoituksen kokonaisuuden sekä sen tarkoituksen. Niiden perusteella oikeus katsoo, ettei Räsäsen esittämissä ja syyttäjien siteeraamissa mielipiteissä ja väitteissä niiden loukkaavuudesta huolimatta ollut kysymys vakavuudeltaan sananvapauden suojan ulkopuolella olevasta vihapuheesta.

Päivi Räsänen (kd.) tervehtii tukimielenosoittajia Helsingin käräjäoikeuden edessä 14. helmikuuta 2022. Oikeustalon eteen oli aamupäivällä kokoontunut muutama kymmenen ihmistä osoittamaan mieltään Räsäsen tueksi. Kuva: Seppo Samuli / Lehtikuva

Päivi Räsänen (kd.) tervehtii tukimielenosoittajia Helsingin käräjäoikeuden edessä 14. helmikuuta 2022. Oikeustalon eteen oli aamupäivällä kokoontunut muutama kymmenen ihmistä osoittamaan mieltään Räsäsen tueksi. Kuva: Seppo Samuli / Lehtikuva

Twiitti ei ylittänyt sananvapauden rajoja

Toinen Päivi Räsäsen syytteistä koski 17.6.2019 julkaistua twiittiä, joka liittyi siihen, että kirkko oli Pride-tapahtuman yhteistyökumppani vuonna 2019. Käräjäoikeus otti huomioon Räsäsen twiitissä käyttämän ilmaisun, sen tarkoituksen ja sen liittymisen yhteiskunnallisen keskusteluun. Käräjäoikeus päätyi ratkaisuun, jonka mukaan Räsäsen kansanedustajana ja kirkkovaltuutettuna julkaisema twiitti ei loukkaavuudestaan huolimatta ylittänyt sananvapauden rajoja.

Kolmas syytteistä koski Räsäsen lausumia Yle Puhe -radiokanavan ohjelman jaksossa ”Mitä Jeesus ajatteli homoista?” Räsänen vastasi ohjelmassa toimittaja Ruben Stillerin esittämiin kysymyksiin ja pyrki perustelemaan mielipiteitään.

Vaikka käräjäoikeus piti osaa Räsäsen lausumista homoseksuaaleja loukkaavina, se otti huomioon radio-ohjelman luonteen ja asiayhteyden.

Räsäsen homoseksuaalisuutta koskevat kannanotot ohjelmassa perustuivat hänen uskonnolliseen vakaumukseensa. Vaikka käräjäoikeus piti osaa Räsäsen lausumista homoseksuaaleja loukkaavina, se otti huomioon radio-ohjelman luonteen ja asiayhteyden. Niinpä se päätyi samanlaiseen ratkaisuun kuin kahdessa muussakin syytekohdassa.

Poliisi päätti jo 13.9. 2019, ettei kansanedustaja Päivi Räsäsen pamfletista aloiteta esitutkintaa. Valtakunnansyyttäjä käynnisti esitutkinnan uudestaan 5.11. samana vuonna. Huhtikuussa 2021 Räsästä vastaan nostettiin kolme syytettä, jotka kaikki käräjäoikeus nyt hylkäsi.

Kirkko ja kaupungin uutisanalyysissä kerrottiin toukokuussa 2021, miten samantapaisille syytteille muualla Euroopassa on käynyt, ja miten syytteeseen kytkeytyy sekä perusoikeuksiin liittyviä asioita että teologisia kysymyksiä.

Kun on kyse uskonnollisista mielipiteistä ja niiden perustelusta Raamatulla, rajanveto ei ole helppoa. Niinpä sekä syyttäjä että puolustusasianajaja siteerasivat käräjäoikeudessa Raamattua niin runsaasti, että oikeuden puheenjohtaja joutui asiasta huomauttamaan. Kirkko ja kaupunki seurasi sekä käsittelyn alkua että päätöspuheita.

Päivi Räsäsen oikeuskäsittely kiinnosti mediaa poikkeuksellisen paljon. 24.1. otetussa kuvassa Räsänen on juuri astunut Helsingin käräjäoikeuden turvatarkastuksesta aulaan. Kuva: Pauli Juusela

Päivi Räsäsen oikeuskäsittely kiinnosti mediaa poikkeuksellisen paljon. 24.1. otetussa kuvassa Räsänen on juuri astunut Helsingin käräjäoikeuden turvatarkastuksesta aulaan. Kuva: Pauli Juusela

Syytteistä löytyi virheellisiä väitteitä

Käräjäoikeus käy ratkaisunsa perusteluissa läpi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sanan- ja uskonnonvapauteen liittyviä aiempia ratkaisuja. Niissä on todettu, että sananvapaus on yksi demokraattisen yhteiskunnan perusedellytyksistä ja koskee myös ajatuksia, jotka ovat loukkaavia. Sananvapauden rajoittaminen edellyttää painavaa yhteiskunnallista syytä, jollainen voi olla myös seksuaaliseen suuntautumiseen kohdistuva viha. Ratkaisuja tehtäessä on otettava huomioon konteksti.

Käräjäoikeus arvioi syytteiden takana ollutta näyttöä ja sitä, millaisessa yhteydessä Päivi Räsäsen lausumat on aikanaan esitetty ja kenelle ne on suunnattu.

Vaikka esimerkiksi syyttäjän pamfletista esiin nostamat asiat löytyvät tekstistä, ei niitä käräjäoikeuden mukaan voida tulkita asiasisältöä laajentavasti Räsäsen vahingoksi. Niinpä käräjäoikeus toteaa, ettei siteeratuista kohdista voi tehdä sellaista johtopäätöstä, että Räsänen leimaisi homoseksuaalit lasten hyväksikäyttöön taipuvaisiksi tai että homoseksuaaleja tulisi pitää muita alempiarvoisina.

Päivi Räsänen kertoi Eduskunnan pikkuparlamentissa 30. maaliskuuta pitämässään tiedotustilaisuudessa olevansa helpottunut oikeuden päätöksestä.

Syytteestä, joka koski Ruben Stillerin ohjelmaa, käräjäoikeus löysi ongelmallisia kohtia. Syytteessä väitettiin, että Räsäsen mukaan, jos homoseksuaalisuus on geneettinen ominaisuus, se on tällöin geneettinen rappeuma ja geeniperimä, joka aiheuttaa sairautta ja häiriötä. Oikeudessa todisteena esitetystä ohjelmatallenteesta käy ilmi, että Räsänen on puhunut geneettisen perimän osuudesta homoseksuaalisuudessa ja yleisesti ihmisen geeniperimän rappeutumisesta. Hän ei ole tehnyt syytteessä esitettyä väitettä.

Syytteessä väitettiin myös, että Räsäsen uskonnolliseen näkemykseen sisältyisi ajatus, jonka mukaan homoseksuaalit eivät ole Jumalan luomia kuten heteroseksuaalit. Tällaista väitettä ei käräjäoikeuden mukaan radio-ohjelmassa olllut.

Käräjäoikeus katsoo, ettei Räsäsen uskonnollinen näkemys homoseksuaalisten tekojen synnillisyydestä tarkoita samaa kuin syytteen väite siitä, että homoseksuaalit eivät olisi Jumalan luotuja kuten heteroseksuaalit. Räsänen on ohjelmassa sanonut, että kaikki ovat yhtä lailla syntisiä Jumalan edessä ja ettei hän haluaisi rajata syntikeskustelua pelkästään seksuaalisuuteen.

Räsänen nosti samat asiat esiin huhtikuussa 2021. Tuolloin hän totesi, että syyttäjän syytteestä antamassa tiedotteessa on asioiden vääristelyä ja virheitä.

Päivi Räsänen kertoi Eduskunnan pikkuparlamentissa 30. maaliskuuta pitämässään tiedotustilaisuudessa olevansa helpottunut oikeuden päätöksestä. Yle kertoo uutisessaan Räsäsen pitävän arvossa sitä, että oikeus on tunnustanut sananvapauden ja uskonnonvapauden merkityksen, ja toivovan, että asia jäisi nyt tähän. Jos niin ei käy, hän on valmis puolustautumaan kaikissa tarvittavissa oikeusistuimissa.

Seta: Oikeuskäsittely kertoo siitä, että vihapuheeseen suhtaudutaan aiempaa vakammin

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajava ihmisoikeusjärjestö Seta ottaa verkkosivuillaan kantaa Päivi Räsäsen oikeudenkäynnin ratkaisuun.

Seta pitää tärkeänä sitä, että Päivi Räsäsen julkaisuista ja julkisista lausumista, jotka syyttäjän mukaan halventavat ja syrjivät homoja, nostettiin syytteet.

– On tärkeää, että sateenkaari-ihmisiin kohdistuvaa vihapuhetta käsitellään tuomioistuimessa myös silloin, kun sitä esitetään julkisesti uskonnollisessa yhteydessä tai yritetään oikeuttaa uskonnolla, pääsihteeri Kerttu Tarjamo sanoo.

Hän muistuttaa, ettei käräjäoikeuden päätös tarkoita, että sanan- tai uskonnonvapaudella voi vapaasti perustella syrjintää tai vihapuhetta. Kaikki vihapuhe ei ole rikoslain mukaan rangaistavaa, vaan se voi olla myös yhdenvertaisuuslain tarkoittamaa häirintää.

Oikeuskäsittely kertoo Setan mukaan siitä, että vähemmistöihin kohdistuvaan vihapuheeseen suhtaudutaan Suomessa aiempaa vakavammin ja ymmärrys vihapuheen haitallisuudesta on vahvistunut.

– On ilmiselvää, että Räsäsen julkisesti esittämät mielipiteet homoista loukkaavat syvästi monia seksuaalivähemmistöihin kuuluvia. Toivomme, että asiaa käsitellään vielä korkeimmissa oikeusasteissa, Tarjamo sanoo tiedotteessa.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.